فعالیتهای اقتصادی و شرایط آب و هوایی

دانلود پایان نامه

زمین شناسی واحد ساحلی، مشتمل بر نهشت های ساحلی و ماسه بادی مربوط به عهد حاضر می باشد این نهشته ها در امتداد دریای خزر از جفرود شروع شده و در علی آباد زیبا کنار در مجاورت آبادی حسین کیان ختم می شود. چشم انداز این منطقه بسیار زیبا و اکثر مجتمع های توریستی ، دولتی و شخصی در این باریکه قرار گرفته است براساس مطالعات استخراج شده مساحت این باریکه در اثر پیشروی و پسروی دریای خزر کاهش و یا افزایش می یابد.
ــ زمین شناسی ناحیه جلگه ای:


این ناحیه که در ارتفاع 20- تا 100 قرار دارد سراسر از شالیزارهای برنج پوشیده شده است نهشته های دریایی و نهشته های دلتایی تفکیک نشده حاصل از عملکرد سفیدرود و رسوبات ساحلی کهن و نهشته های آبرفتی مربوط به عهد حاضر دیده می شود.
ــ زمین شناسی ناحیه کوهپایه ای:
ناحیه کوهپایه در ارتفاع بیش از 100 متر قرار دارد تا ارتفاع 500 متر نهشته های ساحل در دهستان لاکان و نهشته های دلتایی در سنگر اطراف سفیدرود گسترده شده است.
شکل 3-2- نقشه زمین شناسی شهر رشت
3-2-2- توپوگرافی
محدوده مورد مطالعه در دلتای ورودی به دشت حاصل خیز سفید رود واقع گردیده و بعد از سلسله ارتفاعات البرز تا سواحل دریای خزر هیچ گونه پستی و بلندی مهمی به چشم نمی خورد و در جلگه مرکزی گیلان در مثلثی که درحد فاصل امامزاده هاشم – کیاشهر – حسن رود تشکیل می شود . قرار دارد و بر خلاف جلگه شرقی و جلگه شمال غربی استان دارای وسعت زیادی است. گستردگی جلگه مرکزی به همراه عبور رودخانه های متعدد از داخل و حاشیه آن و همجواری با دریا و کوهستان، چشم اندازهای طبیعی ، باعث تنوع در فعالیتهای اقتصادی آن نیز شده است. ناهمواریهای این شهرستان از جنوبی ترین نقطه تا شمالی ترین نقطه آن به ترتیب واحدهای جغرافیایی ذیل به چشم می خورد: (مهندسین مشاور ایران آزمایش، 1368، ص9).
ــ واحد کوهستانی :
این ناحیه که درصد اندکی از مساحت آن را در بر می گیرد شامل ارتفاعات شمالی دامنه های البرز در منطقه امام زاده هاشم به سمت شهرستان شفت است کوههای منطقه عموماً از جنگل های متراکم و انبوه پوشیده شده و با توجه به شیب بالا کمتر دستخوش عوامل فرسایش قرار دارد ودر مجموع حفظ و پایداری آب و خاک منطقه شدیداً به پوشش جنگلی آن وابسته است .لذا تراکم جمعیت و تمرکز سکونتگاههای روستایی در این بخش نیز اندک است
ــ اراضی پایکوهی :
این منطقه که در حد واسط کوهستان وواحد جلگه قرار دارد عمدتاً پادگانه های آبرفتی و مخروط افکنه ها را در بر می گیرد .مرز این واحد به طرف مناطق کوهستانی با پوشش جنگلی به طرف مناطق جلگه ای یا اراضی کشاورزی مشخص می گردد. شیب زمین در این بخش تا حدودی ملایم گشته و جریان رودخانه ای به تبع آن بار رسوبی خوبی را در این بخش به جای گذاشته و مخروط افکنه رودخانه ای در آن تشکیل می گردد بدلیل دارا بودن شرایط مناسب قسمت عمده ای از اراضی زیر کشت محصولات مختلف قرار گرفته یا به سمت کوهستان زیر پوشش جنگل قرار دارد.
ــ بخش جلگه ای شهرستان رشت:
این بخش بیشترین مساحت شهرستان را در بر می گیرد و آن هم بدلیل شیب کم و دارا بودن شرایط مطلوب برای بیشتر فعالیتهای عمرانی، استقرار سکونتگاهها، فعالیتهای زراعی مناسب است. واحد جلگه ای شهرستان رشت در واقع بخشی از دلتای سفیدرود را تشکیل می دهد که در این محدوده دارای بیشترین گستردگی می باشد و بدلیل فرسایش پذیری زیاد حوضه آبخیز سفیدرود عمق رسوبات در این منطقه بالادست و بنابراین در نواحی ساحلی نیز پیشروی خشکی به دریا مشاهده می گردد.
ــ نوار ساحلی:
نوار ساحلی که قسمتهای شمالی بخشهای خشکبیجار، خمام و لشت نشاء را در بر می گیرد بوسیله باندهای ماسه ای ازجلگه جدا شده است این واحد بدلیل دارا بودن شرایط مطلوب برای فعالیتهای صیادی ، توریستی بسیار مناسب می باشد.
3-2-3- اقلیم
شرایط آب و هوایی به موازات دیگر عوامل محیطی از مهمترین عوامل موثر در استقرار وشکل گیری سکونتگاهها به شمار می آید. هر گونه دخل و تصرف انسانی نیز در محیط به مقدار زیادی تابع شرایط آب و هوایی است توجه به این ویژگی در برنامه ریزی عمرانی و طرحهای کالبدی آمایش سرزمین از دیدگاه های مختلف حائز اهمیت است.
مطالعه آب و هوایی شهرستان رشت نشان می دهد که این منطقه در فصول گرم و سرد سال تحت تاثیر سیستم های مختلف فشار قرار دارد هریک از این سیستمها در مقیاس محلی و منطقه ای تاثیرگذار بوده و بعد از ورود به سواحل دریای خزر به نوع دریایی تبدیل می گردند و مهمترین این سیستم ها عبارتند از:
پرفشار سیبری، پرفشار آزور و پر فشار اطلس شمالی در زمستان . کم فشار آسیایی در تابستان
هر یک از این سیستم ها منشاء جریانات مختلف آب و هوایی بوده و میزان بارش و رطوبت و دما، پایداری هوای منطقه را تحت تاثیر قرار می دهند در ذیل به اختصار به تشریح عناصر جوی منطقه به اطلاعات آن از ایستگاه رشت استخراج شده است پرداخته می شود.
جدول 3- 2 مشخصات ایستگاه سینوپتیک شهر رشت