دانلود مقاله کارشناسی ارشد، ادبیات فارسی

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مبانی قر آنی کرامات اولیاء

تکه ای از متن پایان نامه :

حکیم رومی کاری می باشد که علاوه بر تغییر ذائقه­ی علمی نوشته و نیز خواننده به لطافت سخنان افزوده می باشد و بالاتر، اینکه هم‌خونیِ ادبیات فارسی با قرآن و تاریخ انبیا و اولیا را می‌رساند.

  1. پاسخ چالشی که امروزه مدعیان پشتیبانی از قرآن و سنت به نام جدایی قرآن، عرفان و برهان در پی آنند را این رساله با بهره‌گیری چشم‌گیر از آیات قرآن به مرز کفایت رسانده می باشد و اگر اراده بر این بود که نام دیگری بر این نگاره نهیم بی­گمان «عرفان و برهان در دامان قرآن» در خور آن بود، باشد که در جمع هر سه‌ی قرآن، عرفان و برهان در این نگاشته و نگاشته‌های دگر بیشتر بیندیشند.
  2. محقق باید که کشته نقد و انتقاد بی‌رحمانه باشد چنان­که حقیر این خواست را از سروران عرفان‌پژوه و اساتید گران‌قدرم دارم.
  3. راقم این سطور، نوآوری رساله حاضر را در اصل موضوع یعنی پرداختن به «مبانی قرآنی کرامات اولیا» می داند و بر این باور می باشد که گرچه پژوهه­ی پیش‌رو بهترین نیست و نخواهد بود اما معتقد می باشد نخستین گام را در این باب گشوده می باشد. باشد که پله‌ای گشته تا زیر پای قلم‌های پژوهش‌گران قرار گیرد و به بنای ساختمان دانش اسلامی خشتی فزون گردد.
  4. رساله­ی پیش رو در دو بخش سامان یافته که سخن اصلی نگارنده در بخش دوم به ویژه در گفتار سه، گنجانده شده و در پایان هر فصل یک نتیجه گرفته شده که نخست امور خارق عادت یاد شده در کتاب آسمانی یعنی قرآن کریم را بیاوریم آنگاه بیان کنیم که این­گونه امور چگونه از بشر سرمی­زند.
مطلب مشابه :  بررسی تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی بر فرآیند الکتروریسی- دانلود