پایان نامه کارشناسی ارشد، پایان نامه

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مبانی قر آنی کرامات اولیاء

تکه ای از متن پایان نامه :

3

نهم. کرامات ولیّ، اجابت دعا و تاثیر کرامت وی، همه­گی، حال او و قوت او بر آن فعل و کفایت مؤونت می باشد اما معجزات پیامبران، آوردن چیزی از نبود به وجود و برگرداندن و قلب اعیان می باشد.[1]

دهم. پیامبران باید این معجزات را برای مردم آشکار کنند و آن‌ها را دلیل دعوت خویش سازند و هر گاه آن‌ها را کتمان کنند از فرمان حق سرباز زده‌اند اما اولیا، فرمان دارند که کرامات خود را از مردم کتمان کنند و اگر پاره‌ای را برای جاه طلبی در میان مردم ظاهر کنند حکم خدا را نادیده گرفته‌اند و معصیت کرده‌اند.

یازدهم. پیامبران با معجزات بر مشرکان دلیل می‌آوردند و خاموششان می‌سازند و دل‌های سیاه آنان را

که به خدای ایمان ندارند نرم می‌سازند اما اولیا کرامات را برای اطمینان دل خویش دارند و از پنهان­

سازی و آشکاری آن بیمی به دل راه نمی‌دهند.[2]

دوازدهم. کرامت محدود به زمان زندگی نیست بنابراین پس از مرگ او نیز شدنی می باشد اما معجزه پیامبر اختصاص به زمان زندگی ایشان در دنیا دارد و پس از مردن بریده می‌گردد.[3]

و سیزدهم اینکه: معجزه از حد طاقت بشر بیرون می باشد اما کرامت خارج از توان بشر نیست هر چند عجیب و خارق عصر ایشان یکی می باشد[4] و شدنی می باشد که ولیّ­ای از اولیای خدا پیش یا پس از پیامبران کرامتی بیاورد.

مطلب مشابه :  پایانامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی بر فرآیند الکتروریسی

اما «إرهاص[5]» به همزه زیرین در واژه­شناخت­ها­ به‌معنای بنا کردن دیوار با گِل، و آماده­ی چیزی شدن، و ایستادن می باشد.[6] وجه تسمیه­ی آن، این می باشد که در لغت، ارهاص به‌معنای بنا نهادن خانه می باشد و این خارق عادت، اعلام به بنای خانه نبوت می باشد.[7] اما در تعریف إرهاص گفته‌اند که: آن چیز که از خوارق که پیش از ظهور و برانگیختگی پیامبر، صادر می‌گردد می باشد مانند نوری که در پیشانی پدران پیامبر ما (صلی الله علیه و آله) بود؛ و البته انجام کار خارق عادت رهنمونی می باشد پیش از بعثت وی، بر برانگیخته شدن اوست؛ و آن چیز که قبل از برانگیخته شدن، از پیامبری سر زند[1]. التعرف لمذهب اهل التصوف، همان.