دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد، مفهوم‌شناسی

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مبانی قر آنی کرامات اولیاء

تکه ای از متن پایان نامه :

«وَلْی» که ریشه­ی ولایت می باشد نیز معنی قرب می­دهد از این رو حبیب را ولی گویند چرا که نزدیک به دوستدار خویش می باشد[1].» بنابراین از ولایت، نزدیکی‌ای مکانی یا مکانتی و مینوی دست می‌دهد.

مختصر، آنکه ولیّ بر وزن فعیل دو گونه معنای رو در رو دارد نخست به معنای مفعول می باشد یعنی کسی که خدای کار او را به دست می‌گیرد آنی، او را به حال خود وانمی­نهد و هماره او را مراعات می‌کند و دوم، ولی بر وزن فعیل اما برای مبالغه در چیزی می باشد به این معنا که بنده­ای هماره به فرمان‌برداری مولای خود مشغول و در میان طاعتش هیچگاه دچار سرپیچی نشود.[2] هر دو ویژگی هم بایدی می باشد تا آدمی، ولیّ گردد : ضروری می باشد که به حقوق الهی قیام کند و نیز لازم می باشد خداوند او را در شادی و غم نگه دارد چنان که پیغامبر نیز بایدی دارد و آن اینکه معصوم باشد.[3] از برجستگی‌های واژه­ی ولیّ کاربرد هم­سان آن برای خداوند و بندگان برگزیده‌اش می باشد.

2. مفهوم‌شناسی ولیّ

«ولایت» و مراتب[4] آن از آثار دست­یازی به والاترین پله‌های انسانی در سطح فردی می باشد و «اما» بالاترین رتبه­ او حاصل می‌گردد تا به نهایت جایگاه تقرب دست یابد.» [5] بر اساس آن، ولیّ را این چنین به تعریف می‌گذارد که: ولی آن می باشد که خداوند کار او را به دست گرفته و او را از سرپیچی نگاه داشته می باشد. او را با نفسش وانمی­نهد تا به بالا مرتبه کمال برسد. « او براى نیکوکاران کارسازى مى‏کند[6]».[7]

مطلب مشابه :  دانلود پایانامه ارشد : بررسی تأثیر قدرت و جنسیت بر گزینش راهبردهای معذرت خواهی در زبان فارسی

به گفته­ی ابن­عربی، ولیّ شدن یک بشر، به معنای فراتر رفتن از مرزهای عبودیت و قرار گرفتن در جایگاه ربوبیت می باشد.[8]

حکیم الهی­، ملاهادی سبزواری، بشر را از نگاه ترقی و تدرج در مراتب کمال و سعادت، دارای گونه­هایی دانسته: ولیّ را مسلمان مؤمنی می داند که افزون بر عابد و زاهد و عارف بودنش، خداوند وی را به جایگاه قرب برساند و با الهام و دمیدن در جان او تأییدش کند.

مرحوم حاجی، رسول، اولوالعزم و خاتم را نیز به عنوان مراتب پس از ولی برشمرده و به تعریف می­نشیند.[9] که به غیر از کفر هیچ گناهی سبب هلاکت ابدی آدمی نیست این­گونه تفکر برای خامان و مبتدیان صوفیه ممکن می باشد زیان­بار گردد ولی چیزی که تعدیل کننده این باور تند واقع شده اهمیتی می باشد که همه بزرگان صوفیه به رعایت آداب و اصول شرع داده و پیروان را وادار به[1]. ر. ک به: آشتیانی، سید جلال الدین، توضیح مقدمه قیصری بر فصوص الحکم، قم، بوستان کتاب، پنجم، 1380، ص864.


مبانی قر آنی کرامات اولیاء91