مقاله رایگان درباره کارشناسی ارشد، عملکرد بازار

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با بهره گیری از مدل گارچ چند متغیره

تکه ای از متن پایان نامه :


مهمترین معیار عملکرد بازارهای سهام هستند که مورد توجه فراوان رسانه‏ها و افکار عمومی قرار می گیرند. زیرا که تغییر شاخص یک بازار، ترکیبی از میانگین تمام تغییرات قیمتی سرتاسر شرکت های عضو بازار را در خود دارد. شاخص های قیمت سهام به روش های گوناگونی محاسبه می شوند که هریک از این روش ها نقاط ضعف و قوت خود را دارند. اما همه این شاخص ها دو ویژگی کلی وزن دهی و میانگین گیری را دارا هستند.

میانگین گیری در شاخص های قیمت سهام به دو روش انجام می شود:

  • میانگین حسابی
  • میانگین هندسی

در بازارهای سهام از شاخص هایی که با شیوه میانگین هندسی محاسبه می شوند بهره گیری کمتری می گردد زیرا این شاخص ها رفتار یکسانی نسبت به افزایش و کاهش قیمت ها از خود نشان نمی دهند.  نکته دوم اینکه صفر شدن قیمت یک سهام کل این شاخص را بی معنا خواهد نمود. در حالی که شاخص های قیمت سهام که با روش میانگین حسابی برآورد می شوند اینگونه اشکالات را ندارند.

همچنین با در نظر داشتن ویزگی های وزن دهی شاخص های قیمت بازار سهام را می توان به سه دسته تقسیم بندی نمود: