کارشناسی ارشد، ایالات متحده

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با بهره گیری از مدل گارچ چند متغیره

تکه ای از متن پایان نامه :


بدست آمده می باشد و نتایج  با بهره گیری از معادله (2) با معادله میانگین شرطی (1) در جدول 3 نشان داده شده اند.

برپایه نتایج مندرج در جدول 3 ، اثرات خود میانگینی[1] ( برای   i=1,2,4) در سطح 5 درصد معنی دار هستند، که یعنی گام اول بازدهی ها بر بازدهی جاری اثر دارد. اثرات خود میانگینی از 0.0913- (ایالات متحده ) تا 0.5980( ایران ) تغییر می کند. اثرات میانگین تقاطعی[2] مثبت از ایالات متحده به ترکیه و مالزی هست. یک یافته مهم این می باشد که اثر مثبت و معنی داری در جهت عکس وجود ندارد. اثر میانگین از ایالات متحده روی ترکیه(0.3638) بیشتر از مالزی(0.1390) می باشد. به عبارت دیگر بازدهی های گذشته بازار سهام ایالات متحده اثر بیشتری روی بازار سهام ترکیه دارد .

شوک های خود نوسانی برای همه بازار ها () معنی دارند و تغییرات از 0.0227 (ترکیه) تا 0.0761 (ایالات متحده) ، نشان دهنده وجود اثرات آرچ می باشد. یعنی افزایش شوک های گذشته ایالات متحده قوی ترین تاثیر را روی نوسان آینده خود بازار به نسبت شوک‏های خودی دیگر بازارها می گذارد.

[1] -Own-mean Spillovers

[2]– Cross-mean Spillovers

مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با بهره گیری از مدل گارچ چند متغیره

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه