مشارکت دانش آموزان و مهارت های مطالعه

دانلود پایان نامه

5- در مرحله پایانی مواظب باشید تا گرو ه ها همدیگر را به طور سازنده مورد نقد و بررسی قرار دهند.
6- مواظب دانش آموزانی که ترجیح می دهند درس را به تنهایی به یادگیری می پردازند و دست به اعمال رقابتی زده و در موقعیت مشارکتی اختلال ایجاد می کنند.
7- دانش آموزان سنین پایین  برای  نقد  و  بررسی به کمک بیشتری نیاز دارند.
اولین قدم در اجرای این روش گروه بندی دانش آموزان است
محاسن و مزایای این روش:
پرورش مهارت های مطالعه
افزایش مهارت های مطالعه
مطالعه اجمالی و  وسیع از یک موضوع در یک زمان کم
تقویت مهارت گوش دادن و کاوش کردن و سئوال کردن
فعال نمودن تمام فراگیران
تقویت روحیه همیاری
افزایش میزان تحمل در برابر نظرات مخالف
ایجاد تفکر انتقادی
3-2- روش تحقیق
تحقیق حاضر به صورت آزمایشی می باشد و ما برای این کار ،درس علوم را اتنخاب نمودیم وعلت انتخاب درس علوم آن است با توجه به اینکه در سالهای اخیر رویکرد جدید علوم در وضعیت آموزش علوم در سطح جهان تحولی اساسی ایجاد کرده و کشور ما نیز با تغییر کتاب های درسی علوم تجربی در دوره آموزش عمومی عملا وارد صحنه این نگاه نو به مسئله آموزش شده است . متاسفانه تجربه محقق در زمینه تدریس در پایه چهارم ابتدایی حاکی از یک وضعیت نامطلوب روش تدریس دراین پایه ومخصوصا آموزش درس علوم در مدارس شهرسمنان دارد.
در واقع در رویکرد جدید آموزش علوم تلاش می شود با نگاهی نو و وسعت نظر – طیف گسترده ای از شیوه های گوناگون تدریس با در نظر گرفتن توانایی ها و کاستی های هر روش در جای مناسب خود بکار رود . که مختصرا به آنها اشاره خواهد شد .در شیوه های نوین آموزش علوم سعی می شود که یادگیری تا حد امکان از حالت انفعالی خارج شده و به قطب آموزش و یادگیری فعال نزدیک شود . مراد از یادگیری فعال نیز آن نوع یادگیری است که یاد گیرنده در طی آن در تولید مفاهیم آموزشی مشارکت فعال داشته باشد ( ویژه نامه علوم ،1380) و این امر ما را بر آن داشت تا یک تحقیق نیمه تجربی درباره کار گروهی کلاس چهارم،و درس علوم درسطح شهرسمنان انجام دهیم.
برای اجرای این تحقیق ،دو کلاس را انتخاب کردیم که یک کلاس به عنوان گروه گواه و یک کلاس به عنوان گروه آزمایش و درس یازدهم علوم چهارم ابتدایی را انتخاب و قبل از شروع تدریس از هر دو گروه پیش آزمون(T1)گرفته در دو گروه تدریس شد با این تفاوت که درگروه کنترل ،تدریس به صورت سنتی یعنی روش سخنرانی و در گروه آزمایش به صورت کار گروهی و با مشارکت دانش آموزان انتخاب شد و در در پایان از هر دو گروه آزمون پایانی(T2) و پرسشنامه MLSQگرفته شد. در نهایت، داده های دو گروه مقایسه شد.
در مورد شیوه اجرای پژوش حاضر ذکر چند نکته حایز اهمیت است:
دو گروه از یک مدرسه که دارای فضا و امکانات مناسب جهت آموزش و دانش آموزان دارای شرایط اقتصادی وخانوادگی یکسانی برخوردار بودند انتخاب شدند
انتخاب دو گروه به عنوان گروه آزمایش(E) و گروه کنترل(C) تصادفی بوده است.
گروه آزمایش، 1 کلاس و گروه گواه نیز 1 کلاس بوده است.
در هر دو گروه ضمن کنترل متغیر سن، آزمون انگیزش تحصیلی انجام شد تا متغیر انگیزش تحصیلی نیز کنترل شود. برای کنترل متغیر زمان، کلاسهای گروه گواه و آزمایش هر دو در یک زمان خاص؛ یعنی ساعت 9 تا 10 صبح روز اول هفته برگزار شد.
در کلاسهای مربوط به گروه آزمایش، شیوه چیدن صندلی‎ها و نشستن دانشجویان با کلاسهای مربوط به گروه کنترل تفاوت داشت، بدین صورت که در گروه کنترل به شیوه سنتی؛ یعنی میز و صندلی‎ها به صورت یکطرفه و رو به استاد درس بود، درحالی که در گروه آزمایش، از میزهای گرد پنج نفره استفاده شد.محتوای مطالب ارائه شده در کلاسهای کنترل و آزمایش یکسان و فقط شیوه ارائه آنها متفاوت بود.
روش کاردرگروه آزمایش به صورت گروههای 3-5 ‌نفره بر اساس شیوه کار تشریح شده در کتابهای روش تدریس بوده است. بدین معنا که دانش آموزان به گروههای پنج نفره تقسیم شدند ودر تدریس مشارکت نموده و آزمایشهای مربوط به درس رابا راهنمایی و نظارت معلم به صورت گروهی و با همکاری اعضا در گروه انجام دادند و در روش سنتی معلم تدریس و آزمایشات مربوط را خود معلم انجام داده و نتایج را برای دانش آموزان بیان می کند