منابع و ماخذ مقاله مصرف کننده و عملکرد

دانلود پایان نامه

4 – در انواع یونی این سورفکتانت ها شارژ الکتریکی دو برابر این مولکول ها سبب پراکندگی موثرتر ذرات جامد در مایع و برهمکنش قوی تر با سایر انواع سورفکتانت ها می گردد. این برهمکنش قوی تر می تواند سبب ایجاد اثرات تقویت کنندگی ( سینرژیستی ) سورفکتانتها بر یکدیگر گردد. این مسئله بیشتر بدلیل برهم کنش گروه های آبدوست این مولکولها صورت می گیرد.
5 – شارژ الکتریکی قوی تر در انواع یونی این سورفکتانت ها، سبب کاهش حساسیت و تداخل آنها با الکترولیت ها در فرمولاسیون می گردد. (67)


4-11- افزودنی های ساختمانی (72)
وظیفه این مواد متمایز از عمل اصلی شامپوها یعنی خواص پاک کنندگی آنها می باشد. این افزودنی ها باعث بهبود شکل ظاهری و خصوصیات فیزیکی فرمولاسیون شامپوها می گردند. شکل ظاهری فرآورده از نظر پذیرش و انتخاب آن از سوی مصرف کننده بسیار مهم است. برای ایجاد اثرات خاص در محصول باید مواد افزودنی در فرمولاسیون شامپو محلول نبوده و یک سوسپانسیون پایدار ایجاد نماید. طیف گسترده ای از مواد مات کننده موجود است که موارد زیر نمونه هایی از این مواد هستند :
ترکیبات حاصل از اسید های چرب سنگین با اتیلن اکساید
استئاریک مونو اتانل آمید
1و3- پروپیلن گلیکول استئارات
منیزیم استئارات
استئارات مونو اتانل آمید و 1و3- پروپلن گلیکول استئارات می توانند با کریستالیزه شدن کنترل شده سبب ایجاد حالت صدفی و براق در فرآورده شوند. برای ایجاد حالت شفاف در این محصول کافیست مقدار کمی حلال مانند اتانل به این فرمولاسیون افزود. نتیجه مشابه با ماده ارزان قیمت اوره قابل دستیابی است. به این موارد اصطلاحا هیدروتروپ اطلاق می گردد. مواد صدفی کننده را همچنین به منظور افزایش ویسکوزیته شامپو می توان به فرمولاسیون اضافه کرد ولی این امر فقط در شامپوهای مات قابل انجام است. در شامپوهای شفاف می توان از مواد الکترولیت برای این منظور استفاده کرد.
4-12- افزودنی های عملکردی:
این مواد دارای وظایفی هستند که مربوط به فرمولاسیون و عملکرد آنها می باشد. به عبارت بهتر اضافه شدن این مواد به فرمولاسیون سبب ایجاد حالت مناسب تر موها پس از شستشو می گردد. موهایی با حالت مناسب در حالت مرطوب یا پس از خشک شدن دارای قابلیت شانه شدن می باشند. این موها در حالت خشک فاقد الکتریسیته ساکن بوده و در نتیجه حالت پرواز یا شناوری در آنها دیده نمی شود. این مواد همچنین می توانند سبب در خشندگی موها نیز شوند. شامپوهایی با اسیدیته تنظیم شده خود واجد خاصیت حالت دهندگی بوده و در آنها از مواد حالت دهنده استفاده نمی شود. نمونه هایی از این مواد در زیر آورده شده :
آمین اکسایدها
پلی کواترنیوم ها، که انواع پرمصرف آنها شامل :
پلی کواترنیوم-5
پلی کواترنیوم-7
پلی کواترنیوم-10
پلی کواترنیوم-11
پلی کواترنیوم-24
پلی کواترنیوم-44
افزودنی های سیلیکونی که شامل :
سورفکتانت های سیلیکونی
مانند دایمتیکون کوپلی ال یا کوپلیمر های دی متیل سیلیکون و اتیلن اکساید
سیلیکون واجد گروه فعال
شامل گروه های آمین فعال بوده و می توانند با پروتئین های سطح مو اتصال پیدا می کنند، مانند آمودایمتیکون. این مواد دارای استحکام و ثبات خوبی بر روی سطح مو دارا هستند.