منابع و ماخذ مقاله مصرف کنندگان و سابقه بیماری

دانلود پایان نامه

پایدار
پایدار
روش انجام آزمایش :
9 داوطلب زن برای این مطالعه انتخاب شدند
در این مطالعه سابقه بیماری تمام داوطلبان بررسی گردید تا اطمینان حاصل شود که هرگونه عامل که ممکن است در ریزش موی افراد نقش داشته باشند در آنها وجود نداشته باشد از قبیل کمبود آهن و مشکلات تیروئیدی و غیره. داوطلبان را به 3 گروه 3 نفری تقسیم بندی شدند و به هرکدام یک نمونه شامپوی خاص داده شد، به داوطلبان توصیه گردید که از این شامپو به صورت سه بار در هفته در یک بازه زمانی 90 روزه موهای خود را شتشو دهند، و شامپو در هر بار شستشو به مدت 3 دقیقه روی سر باقی بماند.
ارزیابی در این مطالعه با استفاده دستگاه تریکواسکن که قادر است که تعداد تارهای مو در مساحت مشخصی را شمارش کند و با میکروسکوپی که به آن مجهز است ( میکروسکوپ مخصوص پوست) تشخیص می دهد که چه تعدادی از تارهای مو در فاز آناژن یا تلوژن هستند. نرم افزار تریکواسکن به گونه ای کالیبره شده است که سرعت رشد مو در فاز آناژن را 3/0 میلی متر در روز و سرعت رشد مو در فاز تلوژن را صفر در نظر می گیرد، برای هر داوطلب آنالیز مو دو بار ( یکبار در ابتدا و یک بار در انتهای مطالعه) انجام شد.
مطابق تعریفی که دستگاه تریکواسکن بر اساس آن برنامه ریزی شده است، موی آناژن مویی است که سه روز پس از تراشیدن کامل مو قابل رویت باشد. در این زمان فقط موهای اناژن به صورت معنی داری رشد می کنند
نتیجه کار پس از 90 روز مشخص گردید که استفاده از شامپوی حاوی پلی کواترنیوم 10 با درصد مصرف5/0 ، دانسیته موی تلوژن در مقایسه با دو نمونه دیگر به نحو چشمگیری افزایش می بابد
فرمولاسیون نهایی بدست آمده جهت شامپو نرم کننده
با در نظر گرفتن کلیات مطالعات انجام شده در این بخش و بررسی با تقریب 90 درصد مواد موثره و پایه در دسترس و در نهایت نمونه سازی و بردن محصول در پنل دو نمونه فرمولاسیون زیر به عنوان فرمولاسیون نهایی محصول در بخش شامپو و نرم کننده به دست آمد که این فرمولاسیون در بررسی های انجام شده در قیاس با نمونه های خارجی موجود در بازار توانست رضایت مصرف کنندگان را جلب نماید.
فرمولاسیون نهایی به شرح ذیل می باشد :
فرمولاسیون شامپو نرم کننده کرمی :
مزایای خاص:
فاقد هر گونه آلرژی در بین مصرف کنندگان
سولفات فری
تنها محصولی که توانایی نگه داشتن بیش از 30 روغن به همراه الکترولیت ها را در خود داراست.
فرمولاسیون شامپو- نرم کننده
ردیف
نام
درصد وزنی
1
ا.د.ت.ا
05/0
2