منابع و ماخذ مقاله ناسازگاری و قیمت بالا

دانلود پایان نامه

مولکول این مواد شباهت زیادی به سارکوزین ( N- متیل گلایسین) دارند .این مواد با حالت دهنده های کاتیونی سازگاری نسبتا خوبی دارند و برای پوست و چشم ها ملایم می باشند. این سورفکتانت ها در فرآورده های اصلاح بیشتر مورد از شامپوها مورد استفاده قرار می گیرند.


کریپتوآنیونیک ها
این مواد طبیعتا آنیونی هستند اما به دلیل درجه کربوکسیلاسیون بالا رفتاری شبیه به سورفکتانتهای غیر یونی از خود نشان می دهند. این مواد هیچگاه به تنهایی استفاده نمی شوند بلکه به منظور کاهش اثرات تحریک کنندگی مواد بشدت آنیونی به این مواد اضافه می شوند (66)
آسیگلوتامات ها
این مواد سورفکتانتهای آنیونی دی کربوکسیلات می باشند که بسیار ملایم بوده و در آب های سخت بخوبی کف می کنند، این مواد سازگاری خوبی با پوست دارند و بهمین دلیل با وجود قیمت بالا در فراورده های پاک کننده بدن مورد استفاده قرار می گیرند.
بررسی فسفات ها
این مواد به دلیل خواص کف کنندگی ضعیف و قیمت بالا کمتر در فرمولاسیون شامپوها و فراورده های پاک کننده بدن مورد استفاده قرار می گیرند. این سورفکتانتها عموما به عنوان امولسیفایر روغن در آب مورد استفاده قرار می گیرند. فسفات ها بصورت مونو، دی و تری استر موجود می باشند که با بالارفتن درجه استری از قدرت امولسیون کنندگی آنها کاسته می شود.
4-10-1-3- مواد فعال در سطح غیر یونی
مواد این دسته اغلب به عنوان مواد پاک کننده اصلی در شامپوها مورد استفاده قرار نمی گیرند. پلورونیک ها از مهمترین مواد این دسته می باشند. این مواد درواقع بلاک کوپلیمرهائی از اتیلن و پروپیلن اکساید ها می باشند. پلورونیک ها مانند ایزوتیانات ها برای پوست و چشم ملایم می باشند. کاربرد اصلی سورفکتانت های غیر یونی در فرمولاسیون شامپوها برای اصلاح خصوصیات کف ایجاد شده توسط آنها خصوصا کیفیت و ثبات کف می باشد. سوپر آمید ها یا مونو – دی آآلکانولامیدها از این دسته بوده و برای اصلاح خصوصیات کف شامپوها بکار برده می شوند. این مواد در غلظت های پایین (1-3% وزنی / وزنی) میتوانند سبب افزایش ویسکوزیته و راحتی و ایمنی بیشتر شاموها گردند. استئاریک اتانولامیدها به عنوان صدفی کننده موثر در نظر گرفته می شوند. این مواد همچنین می توانند سبب افزایش میزان کف فراورده شوند
4-10-1-4- مواد فعال در سطح آمفوتری
این مواد دارای خصوصیات اسیدی و بازی بطور توام می باشند. مثال هایی از این مواد به شرح ذیل می باشند :
زنجیره های آلکیل بلند با استخلافات آمینو اسید بر روی N
زنجیره های آلکیل بلند با استخلافات بتائیــــن بر روی N
مشتقات ایمیدازول با زنجیره آلکیل بلند
ساختمان ویژه مشتقات بتائین آنها را قادر می سازد که در محلول های قلیایی بصورت آنیون و در محیط های اسیدی بصورت کاتیون رفتار نمایند. این مواد برای پوست و چشم ها ملایم بوده و ثبات زیادی در روی موها دارند، همچنین کف حاصل از این مواد کمتر تحت تاثیر تغییرات pH قرار می گیرد. مشتقات ایمیدازول نیز دارای خصوصیات مشابهی می باشند، این مواد همچنین قادرند محدوده وسیعی از غلظت های الکتروفیل را تحمل کنند. این مواد از نظر ملایمت قابل قیاس با ایزوتیانات ها و پلورونیک ها بوده و از مواد مناسب برای استفاده در شامپوهای روزانه و شامپوهای بچه به عنوان مواد پاک کننده اصلی می باشند.
4-10-1-5 مواد فعال در سطح کاتیونی
شامپوهای حاوی این مواد دارای کف کمتری می باشند. (65)
سورفکتانتهای کاتیونی با انواع کاتیونی ناسازگاری داشته و در حضور غلظت های بالا از این مواد رسوب می کنند. این سورفکتانت ها بیشتر به منظور حالت دهندگی و خواص ضد میکروبی مورد استفاده قرار می گیرند تا بدلیل خواص پاک کنندگی.
4-10-1-6- سورفکتانت چند عاملی
این سورفکتانت ها حاصل آخرین تحقیقات و تکنولوژی نوین در صنایع شیمیایی و آرایشی و بهداشتی می باشد. این سورفکتانت ها در ساختار مولکولی خود دارای دو قسمت آبدوست و یا دو سه قسمت آبگریز می باشند. خواص این سورفکتانت ها به شرح ذیل می باشند:
1 – این سورفکتانت ها نسبت به سورفکتانت های معمولی تمایل بیشتری به جذب در بین محصولات مائی نشان می دهند. میزان جذب این مواد در بین سطح مایع- هوا ، مایع- مایع، یا جامد- مایع در حدود 100-1000 برابر بیش از سورفکتانت های سنتی است. به همین دلیل کارایی این مواد بسیار بالا بوده و به مقادیر بسیار کمتری از آنها نسبت به سورفکتانت های معمولی در فرمولاسیون ها نیاز می باشد.
2 – غظت بحرانی تشکیل میسل
برای این مواد 10 تا 100 برابر کمتر از سورفکتانت های معمولی استو این بدان معنی است که میزان تحریککنندگی این مواد بسیار کمتر می باشد، زیرا مولکول های منفرد و تکی سورفکتانت سبب ایجاد تحریک می گردند نه مولکول های درگیر میسل. تشکیل میسل ها در غلظت پایین سبب می شود که این مواد بتوانند در غلظت های پایین محلولیت مواد کم محلول را افزایش دهن، زیرا افزایش دهندگی محلولیت تنها در غلظت های بالای CMC اتفاق می افتد. این مسئله در برخی از فرمولاسیون ها بسیار حائز اهمیت است، این مواد قادرند مواد مختلف از قبیل مواد هیدروکربنی مانند تولوئن یا هگزان، سورفکتانت های نامحلول، رنگ های نامحلول و لیپوزوم ها به صورت موثری در فرمولاسیون حل کنند.
3 – گروه های فعال در این سورفکتانتها بطور نزدیکترو فشرده تری می توانند در بین سطح تجمع کنند. (خصوصا زمانی که فاصله این گروه ها در مولکول 4 کربن با کمتر باشد) و بنابراین لایه یکنواخت تر و چسبنده تری در بین سطح از مولکول های این سورفکتانتها ایجاد می گردد و این به معنی پایداری بیشتر لایه ایجاد شده و کاهش بسیار بیشتر در کشش سطحی توسط این مواد نسبت به سورفکتانت های سنتی می باشد. این فرآیند در بین سطح مایع و هوا موجب پایداری بیشتر کف، در بین سطح مایع – مایع سبب پایداری بیشتر امولسیون و در بین سطح مایع – جامد سبب پراکندگی مطلوب تر ذرات ماده جامد و پایدارتر شدن سوسپانسیون می گردد.