منابع پایان نامه ارشد با موضوع مورفولوژی و لاتکس

دانلود پایان نامه

ذرات نانو میتوانند در حین پلیمریزاسیون در اشکال مختلف مورفولوژیکی اثربخشباشند و یا در اختلاط فیزیکی با پلیمرهای مربوطه ارائه شوند. با توجه به ماهیت معدنی ذرات نانو وکم بودن راندمان زمان پخش شوندگی این ذرات در سراسر فیلم پلیمری، اختلاط فیزیکی معمولاً منجر به عملکردهای قابل انتظاری در فیلم نهایی نمیشود. امروزه گونههایی تحت عنوان عوامل کوپلکننده به ذرات نانو سیلیس میپیوندد و به شکل یک عامل (carrier) قابلیت نفوذ ذرات نانو را بدرون فاز آلی تسهیل کرده در نتیجه راندمان پخش شوندگی این ذرات را به مقدار قابل توجهی بهبود می‎بخشند.
حتی منومرهای اکریلیکی محتوی گروههای سیلیسی قابلیت کوپلیمریزاسیون با سایر منومرهای اکریلیکی را یافته اند که خواص چشمگیری را از خود به نمایش گذاشته اند.


3.تجربی فصل سوم
در این بخش مواد و ترکیبات مورد استفاده، روش‌های سنتز لاتکس پلی وینیل استات / آلفاالفین و تهیه‌ی نانوکامپوزیت‌ها‎، تهیه‌ی فیلم نازکی از لاتکس‎های حاصله‎، تجهیزات به کار رفته و آزمون‌های هویت شناسی معرفی می‏شود.
3-1 مواد شیمیایی
3-1-1 مونومرها و برخی مواد مورد استفاده در کوپلیمریزاسیون امولسیونی وینیل‏استات-آلفاالفین
علاوه‏ بر وینیل‏استات و 1-آلکن‎ها که مونومرهای کوپلیمر وینیل‏استات/آلفاالفین را تشکیل می‏دهند مواد متعددی به عنوان کلوئید محافظت کننده، بافر، آغازگر، امولسیفایر و کمک حلال در سیستم کوپلیمریزاسیون امولسیونی وینیل‏استات/آلفاالفین کاربرد دارند. در ذیل مشخصات مونومرها و برخی مواد که در سسیستم مذکور به‏کار می‏روند ارایه‏ می‏شود.
وینیل استات(مونومر)[64] شماره ثبت CAS : 4-05-10
وینیل‏استات Acetate) (Vinyl با ساختار مولکولی(CH2CHOCOCH3)- مایعی بی رنگ، قابل اشتعال و در لحظات اولیه خوشبو‏است که به سرعت دارای بوی تند و تحریک کننده می‏شود. وینیل‏استات با مایعات آلی کاملاً قابل امتزاج است و در آب به طور جزئی حل می‏شود. محلول اشباع وینیل‏استات در آب در 20 درجه سانتیگراد حاوی 2 تا 4/2 درصد وینیل استات است در حالی‏که برای محلول اشباع آب در وینیل‏استات در همان دما، مقدار آب بین 9/0 تا 1 درصد است. در 50 درجه سانتیگراد حلالیت وینیل‏استات 1/0 درصد بیشتر می‏شود در حالی‏که میزان حلالیت آب 2 برابر می‏شود.وینیل استات محصول کمپانی مرک دراین پژوهش مورداستفاده قرار گرفت.
خواص شیمیایی
به غیر از واکنش پلیمریزاسیون که عمده ترین واکنش وینیل‏استات محسوب می‏شود، این ماده قابلیت ترکیب شدن با مواد زیر را دارد: هالوژنها، هالید‏های هیدروژن، اسید استیک، سیانید هیدروژن، پراکسید هیدروژن، دی‏ان‎ها نظیر بوتادین یا سیکلو پنتادین، اسید‏های کربوکسیلیک و الکل‏ها. از تجزیه وینیل‏استات، استون و استالدئید تولید می‏شود.
خواص فیزیکی
خواص فیزیکی وینیل‏استات در جدول (3-1) آمده‏است.
جدول3-1 . خواص فیزیکی وینیل‏ استات[64]
آلفاالفین(مونومر)
الف: 1- هگزن شماره ثبت CAS : 6-41-592
هگزن1-hexene) )منومری باساختار مولکولی(CH2CHC4H9 )- و مایعی بی رنگ که درصنعت باعنوان آلفاالفین‎ها شناخته می‎شود، محصول کمپانی مرک دراین پژوهش مورداستفاده قرار گرفت.
ب:1- اکتن شماره ثبت CAS : 0-66-111
1- اکتن( 1-octene) ترکیبی آلی ازخانواده آلفا الفین‎ها باساختار (CH2CHC6H13) – محصول کمپانی مرک دراین پژوهش مورداستفاده قرارگرفت .
ج:1- دکن شماره ثبت CAS :9-05-872
1-دکن 1-decene )) ترکیبی آلی ازخانواده آلفا الفین هاباساختار (C10H20)- محصول کمپانی مرک دراین پژوهش مورداستفاده قرارگرفت .