منبع مقاله با موضوع پذیرش بانکداری الکترونیک و استفاده از تلفن همراه

دانلود پایان نامه

عامل کلیدی در پذیرش بانکداری الکترونیک اعتماد مشتری نسبت به بانک می‌باشد، که به‌ طور مستقیم بر پذیرش بانکداری الکترونیک تأثیر می‌گذارد. اعتماد و استفاده از بانکداری الکترونیک تأثیر مثبتی بر روی تعهد مشتریان نسبت به بانک‌ها می‌گذارد بانک‌ها می‌ بایست نسبت به تأثیر بانکداری الکترونیک بر روی روابط با مشتری محتاط باشند. مشارکت مشتری در پذیرش بانکداری الکترونیک بسیار اهمیت دارد، زیرا که کاهش اعتماد سبب کاهش و یا حذف تعاملات بین سازمان و مشتری می‌گردد. مشارکت مشتری و بانک فاکتوری است که بر روی کیفیت خدمت، رضایتمندی و نهایتا حفظ مشتری تاثیر می‌ گذارد، این در حالی است که اشخاص، نسبت به استفاده از تکنولوژی‌ های جدید محتاط می‌باشند. (rocsa ،2006)
سامانه بانکداری الکترونیکی هرچند بسیار دقیق و کارا باشد. ولی تا زمانی که از جنبه حقوقی و اعتماد مورد تایید قرار نگیرد. مورد اقبال عمومی قرار نمی گیرد . بنابرین جهت گیری فنی و تبلیغی باید به سویی باشد که فناوری الکترونیکی به واقع با فراهم آوری آسایش فکری مشتری مورد پذیرش او قرار گیرد.( rocsa ، 2006).
4- اطلاع رسانی :
اطلاع رسانی مناسب از خدمات الکترونیکی بانک نقش زیادی در تشویق، ترغیب و جلب اعتماد عمومی دارد. یکی از ساده ترین راه های اطلاع رسانی این است که در شعب، باجه ای برای مشاوره و اطلاع رسانی به مشتریان تعبیه شود زیرا تعدادی از مشتریان از پرسیدن در مورد خدمتی که از آن اطلاع ندارند، واهمه دارند، ولی با این روش آنها به راحتی در مورد نیازهای خود مشاوره خواهند کرد. از طرفی در شعب باید تمامی کارمندان از خدمات ارائه شده آگاهی داشته باشند، در بسیاری موارد مثلا هنگامی که مشتری مطلبی را در مورد خدمات نوین بانکی ، ازکاربران باجه می‌ پرسد، آنها پاسخ را نمی دانند در صورتی که پاسخ هر چند کوتاه و جزئی آنها، تاثیر فراوانی بر مشتری دارد. همچنین بروشورهایی از خدمات بانک، به ویژه از بخش خدمات الکترونیکی بانک تهیه شود و در اختیار کارمندان تحویلدار قرار گیرد تا در صورت مراجعه مشتری بتوانند از این راه وی را قانع کرده، اظهار بی اطلاعی نکنند. (ماهنامه آموزشی بانک ملی، 1390)
هر فناوری جدید برای گسترش و توسعه به مقبولیت عمومی نیاز دارد. برای دستیابی به این هدف باید فرهنگ سازی و تبلیغات لازم برای جلب اعتماد و گرایش عمومی به استفاده از این سامانه انجام گیرد.این فرهنگ سازی با اطلاع رسانی به موقع و مناسب امکان پذیر است.
اطلاع رسانی و آموزش و فرهنگ سازی با روشهای زیر صورت میگیرد:
– ایجاد و گسترش مراکز اطلاع رسانی
– تهیه و توزیع بروشورهایی از خدمات بانک، به ویژه از بخش خدمات الکترونیکی
– اشاعه فرهنگ کسب و کار الکترونیکی و بازاریابی الکترونیکی
– تشویق، ترغیب و جلب اعتماد عمومی در استفاده از ابزارهای نوین بانکداری الکترونیکی
– ارائه آموزش های کاربردی برای مشتریان از طریق رسانه های عمومی
– برگزاری دوره های آموزشی شناخت سامانه های بانکداری الکترونیکی
– توسعه ی نیروهای متخصص در شبه بانکی
(ماهنامه آموزشی بانک ملی، 1391)
نتیجه گیری:
مشتری برای پذیرش و استفاده از یک سیستم جدید باید به آن اطمینان کند، در نتیجه استفاده از سیستم موبایل بانک نیز به اطمینان مشتری نیاز دارد. لازمه اطمینان به سیستم موبایل بانک قابل اعتماد بودن، امنیت، صحت عملیات، دقت و سرعت سیستم موبایل بانک میباشد. که برای رسیدن به این هدف باید شبکه های مخابراتی و ارتباطی مناسب،و تحول در زیرساخت های فرهنگی و قانونی ایجاد شود.
بخش پنجم: بررسی وضعیت بانکداری موبایل در ایران
روند استفاده از تلفن همراه در ارائه خدمات بانکی در ایران، به کندی صورت گرفته است. و علیرغم آنکه در ایران 52 میلیون نفر، یعنی 69 درصد از مردم از تلفن همراه استفاده میکنند، ارائه خدمات مالی از طریق تلفن همراه متناسب با گسترش تلفن همراه پیشرفت نداشته است. و جایگاه بانکداری همراه ایران با شرایط مطلوب فاصله بسیاری دارد. با توجه به عدم دسترسی به اینترنت در شرایط و موقعیتهای گوناگون یا عدم آشنایی کافی مشتریان با بانکداری اینترنتی از سویی و دسترسی اکثر افراد به تلفن همراه از سوی دیگر، به نظر میرسد در صورت تداوم تلاش بانکها، در آینده تعداد کاربران بانکداری همراه در ایران از کاربران شعب های، خودپرداز و اینترنت بانک نیز پیشی گیرد. بانکداری همراه در ایران در گامهای ابتدایی خود قرار دارد و در مقایسه با کشورهای پیشرفته به جایگاه مطلوب خود دست نیافته است. لذا برای ارتقای خدمات موجود در کشور و ارائه خدمات جدید، باید نسبت به شناخت چالشها و موانع توسعه این نوع بانکداری گام برداشت. (کهزادی، 1387)
موانع توسعه بانکداری موبایل:
از مهمترین موانع موجود میتوان به این موارد اشاره کرد:
امنیت: پیچیده ترین چالش بانکداری همراه، انجام عملیات به صورت سیار و انتقال داده ها و اطلاعات با سرعت زیاد است. عدم تأمین کافی امنیت، سرعت و محرمانه ماندن اطلاعات شخصی در شبکه، منجر به عدم تمایل مشتریان به استفاده از این خدمات می شود.