منبع پایان نامه درباره شرکت حمل و نقل

دانلود پایان نامه

باشد.
شرایط سیاسی، اقتصادی و قانونی کشور خریدار به اندازهی منطقی از ثبات برخوردار باشند.
نقل و انتقال بین وجوه بین کشورهای فروشنده و خریدار، از ساز و کارهای قابل قبولی برخوردار باشد.
امکان برگشت کالا از گمرک ورودی کالا به کشور فروشنده یا کشور ثالث وجود داشته باشد تا در مواقعی که خریدار بنا به هر دلیل از قبول پرداخت یا قبول تعهد سرباز زد امکان برگشت کالا وجود داشته باشد.
کالای موضوع قرارداد از جمله کالاهای انحصاری و ویژه برای خریداران خاص نباشد. زیرا در برخی از مواقع به دلیل خودداری خریدار، فروشنده مجبور می‌شود کالای ارسال شده را به اولین خریدار ممکن در کشور مقصد بفروشد.
6ـ4ـ مزایای روش وصولی
ـ از مزایای این روش می‌توان به این موارد اشاره نمود:
ـ کم هزینه بودن آن برای دو طرف
ـ ساز و کار آسان و سهولت استفاده از آن برای طرفین
ـ جابجایی مطمئن و سریع اسناد با وجه اسناد
ـ اطمینان بیشتر خریدار از کیفیت و کمیت کالای خود به خاطر وجود اسنادی که خود از فروشنده درخواست کرده است.
ـ اطمینان خریدار از ارسال کالا و امکان استعلام وی از نماینده یا شرکت حمل و نقل در رابطه با تاریخ ارسال کالا
ـ اطمینان فروشنده از اینکه مالکیت کالا در صورت عدم پرداخت وجه یا تعهد خریدار مبنی بر پرداخت آن در سررسید در دست خود وی باقی خواهد ماند.
6ـ5ـ انواع ابزارهای اعتباری
تعهد پرداخت و حواله پرداخت (برات)
در ابزارهای اعتباری نوع اول، قرض گیرنده متعهد می‌شود اصل مبلغ و بهره‌ی آن را در زمان معین و با نرخ بهره سالانه معین پرداخت نماید.
در ابزار‌های اعتباری نوع دوم که درافت نامیده می‌شود، ممکن است به حواله کرد شخص یا اشخاص، شرکت‌ها و یا یک بانک صادر شود. اگر یک دریافت مدت دار نباشد و پس از رؤیت پرداخت گردد (مثل چک)، در این صورت آن را دیداری گویند. اما اگر برای دریافت آن یک ماه و یا بیشتر، پس از صدور، زمان لازم باشد، در این صورت آن را مدت دار گویند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

6ـ6ـ مقررات یکنواخت برای وصول
رویه بانکی در مورد ترتیبات وصول به وسیله مقررات یکنواخت برای وصول به صورت استاندارد درآمده که ابتکار تهیه آن متعلق به اتاق بازرگانی بین المللی است. این مقررات یکنواخت فقط هنگامی اعمال می‌شوند که به وسیله طرفین در قراردادشان گنجانده شده باشند. این امر نیز به نحو گستردهای انجام می‌شود، به ویژه در روابط بین بانک ارسال کننده، که از سوی فروشنده دستور می‌گیرد، و بانک وصول کننده که برات را در محل اقامت خریدار، مطابق با دستورالعمل‌های بانک ارسال کننده به خریدار ارئه می‌کند.

تعاریف ذیل درباره‌ی مقررات یکنواخت جالب توجه هستند:
1- (وصول) عبارت است از اقدام توسط بانک‌ها نسبت به اسنادی که متعاقبا در قسمت2 تعریف می‌شوند، مطابق با دستورالعمل‌های دریافت شده برای:

الف) اخذ قبولی یا بر حسب مورد پرداخت، یا
ب) تحویل اسناد بازرگانی در مقابل قبول و یا حسب مورد، در مقابل پرداخت، یا
ج) تحویل اسناد بر مبنای عبارات و شروط دیگر.
2- (اسناد) به معنای اسناد مالی و یا اسناد بازرگانی است:
الف)(اسناد مالی) عبارتنداز بروات، سفته‌ها، چک‌ها، رسید‌های پرداخت یا اسناد مشابه دیگری که برای أخذ پرداخت پول، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ب)(اسناد بازرگانی) عبارتنداز صورت حساب‌ها، اسناد حمل، اسناد مالکیت یا اسناد مشابه دیگر یا هر سند دیگری که سند مالی نیست.
3- (وصول بی قید و شرط) به معنای وصول اسناد مالی است که همراه با اسناد بازرگانی نیستند.
4- (وصول اسنادی) به معنای وصول اسناد ذیل است:
الف) اسناد مالی که همراه با اسناد بازرگانی هستند.
ب) اسناد بازرگانی که همراه با اسناد مالی نیستند.
بنابراین، «مقررات یکنواخت» دو نوع ترتیب وصول را از هم تفکیک می‌کنند، وصول بی قید و شرط، و وصول اسنادی. در نوع أخیر، اسناد بازرگانی به همراه اسناد مالی از سوی بانک وصول کننده به خریدار ارائه می‌شوند. این نوع از ترتیب وصول مور علاقه صادر کننده است.
(مقررات یکنواخت) مقرر کرده است که کلیه ارسال‌ها باید همراه با یک حواله وصول باشند که باید از سوی بانک ارسال کننده برای بانک وصول کننده، فرستاده شود حواله وصول باید مشتمل بر دستورالعمل‌های کامل و دقیق باشد. بانک وصول کننده، صرفا مجاز است بر اساس دستورالعمل‌های موجود در حواله‌ی وصول عمل کند و اگر نتواند ،لازم است موضوع را بی درنگ به بانک ارسال کننده اطلاع دهد. بانک وصول کننده باید وضعیت و سرنوشت جریان وصول را بی درنگ به بانک ارسال کننده اطلاع دهد. این اطلاع باید از طریق سریعترین پست انجام شود، اما در وضعیت اضطراری ممکن است بانک وصول کننده به هزینه مشتری، یعنی صادر کننده، از شیوه سریعتری برای اطلاع رسانی استفاده کند. امروزه اطلاع رسانی به وسیله نمابر را می‌توان انتظار داشت. علاوه بر این، «مقررات یکنواخت» متضمن مفاد زیر هستند که در تمامیشان، اعتباری متزلزل در حقوق انگلیس دارند (بانک‌های دخیل در امر وصول در قبال پیامد‌های ناشی از تاخیر و یا مفقود شدن هر نوع پیام، نامه، یا سند در جریان انتقال یا در قبال تاخیر، تحریف یا خطاهای دیگر مربوط به ارسال پیام‌ها، تلگرام‌ها یا پیام‌های مخابره شده توسط سیستم الکترونیک و نیز در قبال خطاهای مربوط به ترجمه یا تفسیر اصطلاحات فنی، هیچ نوع تعهد یا مسئولیتی نخواهند داشت).
در مورد وصول اسنادی، صادر کننده باید از طریق فرم امانی، دستوراتش را به بانک ارسال کننده ابلاغ کند و بانک ارسال کننده، دستورالعملهایش را از طریق حواله وصول به بانک وصول کننده ابلاغ کند؛ صرف نظر از اینکه قرار باشد این اسناد با قبول برات یا با پرداخت واقعی یا بر اساس دستورالعملهای خاصی به خریدار تحویل شوند؛ اعم از اینکه این اسناد باید به یک نماینده در صورت نیاز تحویل شوندو اختیارات این نماینده چیست و اینکه آیا خریدار مجاز به تخفیف در پرداخت، قبل از سررسید خواهد بود یا نه، و در صورتی که این اسناد تحویل نشدهاند، اینکه آیا قرار است کالا‌ها انبار شوند و چه نوع بیمهای قرار است به عمل آید.
اگر برات به واسطه عدم قبولی یا عدم پرداخت نکول شده باشد، دستورالعمل‌های دقیق مربوط به واخواهی برات خارجی در دفتر اسناد رسمی یا اعتراض باید از طریق یک سر دفتر اسناد رسمی در محل سکونت دریافت کننده‌ی وجه به عمل آید. واخواهی برات خارجی در دفتر اسناد رسمی به معنای گرفتن گواهی راجع به برات از سردفتر اسناد رسمی در تاریخ امتناع از قبول یا پرداخت است؛ این گواهی که به وسیله سردفتر تاریخ گذاری و پیش امضا می‌شود در عمل، تضمینی کافی برای کلیه طرفین دخیل در برات، مبنی بر نکول آن است و فقط در مواردی خاص، مثلا وقتی که موضوع، منجر به اقامه دعوا می‌شود لازم است که سر دفتر یک اعتراض رسمی تهیه کند. به موجب حقوق انگلیس که البته فقط در موردی اعمال می‌شود که دعوی علیه گیرنده‌ی وجه مقصر را بتوان در انگلستان اقامه کرد،هنگامی که براتی خارجی در روز نکول یا روز کاری بعد از آن، در دفتر اسناد رسمی واخواهی شده است، اعتراض ممکن است متعاقبا انجام گردد و تاریخ آن، تاریخ مقدم تر واخواهی ذکر شود.
دستورالعمل‌های مربوط به وصول ممکن است متضمن درخواست‌های اضافی نیز باشند، از جمله اینکه صادر کننده ممکن است مثلا از بانک وصول کننده بخواهد که «اگر وجهی دریافت نکرده آن را تلگرافی اطلاع دهد.»
6ـ7ـ نحوی انجام روش وصولی اسنادی
خریدار معمولا از فروشنده می‌خواهد که برای اطمینان از کیفیت و کمیت کالا اسناد خاصی را تهیه نماید و به نوعی آن اسناد هستند که گویای وجود کالا و کیفیت و کمیت آن خواهند بود. فروشنده پس از تهیه‌ی اسناد و به منظور حصول اطمینان از وصول وجه اسناد، دستورالعمل وصول وجه را در برگه ای تحت عنوان «دستور وصولی» مشخص می‌کند.
دستور وصولی، برگه یا دستورالعملی است که فروشنده تهیه کرده و به همراه اسناد مربوطه نظیر فاکتور، بارنامه و گواهی مبدا به بانک خود ارائه می‌دهد. در دستور وصولی، فروشنده با معرفی طرفین درگیر (نام و مشخصات خود و خریدار و بانک‌های مرتبط) و اعلام فهرست اسناد ضمیمه، چگونگی تبادل اسناد و وجه را (نقد یا نسیه) جهت اجرا توسط بانک‌های معرفی شده، اعلام می‌نماید.
لازم به ذکر است با توجه به بند 2- الف از ماده‌ی 4 مقررات متحدالشکل وصولی‌ها، بانک‌ها جهت أخذ دستورات فروشنده، صرفا به برگه‌ی دستور وصولی که از طرف فروشنده یا بانک وی ارسال شده است اکتفا می‌کنند و به دستورات احتمالی که فروشنده در برخی از اسناد نظیر فاکتور اعلام کرده اند توجه نمی‌کنند و به آن ترتیب اثر نخواهند داد. بنابراین فروشندگان توجه خاصی به تنظیم دستور مذکور می‌نمایند تا چارچوب فعالیت بانک‌ها جهت وصول وجه اسناد مشخص و معین باشد:
طبق بند «ب» از ماده‌ی 4 مقررات متحدالشکل وصولی‌ها، دستور وصولی بایستی حاوی این موارد باشد:
1- جزییات بانکی که اسناد وصولی از آن‌ها دریافت شده و شامل نام کامل، ادرس پستی، آدرس سوئیفت، تلکس، تلفن، نمابر و شماره مرجع
2- جزیات مربوط به واگذارنده یا فروشنده، شامل نام کامل، ادرس پستی و در صورت وجود شماره تلکس، تلفن و نمابر،
3- جزئیات مربوط به خریدار، شامل نام کامل، آدرس پستی، نشانی محل اقامت که تحویل اسناد در انجا صورت می‌پذیرد و در صورت وجود شماره تلکس، تلفن و نمابر
4- جزئیات مربوط به بانک ارائه کننده‌ی اسناد (در صورت وجود)، شامل نام کامل، آدرس پستی و در صورت وجود شماره تلکس، تلفن و نمابر
5- مبلغ و نوع ارزی که می‌بایست وصول گردد.
6- لیست اسناد ضمیمه و تعداد نسخه‌های هر سند.
7- شرایط و مقررات پرداخت و یا قبولی که شامل موارد زیر است:
الف) شرایط و مقرراتی که بر اساس آن پرداخت و یا قبو لی انجام می‌گیرد.
ب) شرایط تحویل اسناد در مقابل پرداخت و یا قبولی
8- سایر تعاریف و شرایط:
فروشنده ای که دستور وصول را تهیه می‌کند، باید مطمئن شود که شرایط تحویل اسناد به صورت واضح و غیر مبهم مشخص شدهاند و در غیر این صورت بانک مسئول پیامدهای ناشی از آن نخواهد بود.
9- هزینه‌های قابل وصول، شامل این که از وصول هزینه‌های مذکور می‌توان صرف نظر نمود یا خیر.
10- بهره قابل وصول، در صورت لزوم شامل این که از وصول آن می‌توان صرف نظر نمود یا خیر.
الف) نرخ بهره
ب) مدت زمان بهره
ج) مبنای محاسبه (بعنوان مثال 360 یا 365 روز در سال).
6ـ8ـ انواع حالت‌های روش برات وصولی
همان طور که اشاره شد، در روش وصولی‌ها همانند سایر روش‌های پرداخت، امکان پرداخت وجه به صورت نقد و نسیه وجود دارد که در ادامه به فرایندهای هر دو نوع خرید اشاره خواهیم کرد.
6ـ8ـ1ـ تحویل اسناد در مقابل پرداخت
در این حالت که به آن پرداخت دیداری (نقدی) میگویند و اختصارا به صورت DP آن را نمایش می‌دهند.
اسناد صرفاً در مقابل پرداخت وجه کالا به خریدار تحویل داده می‌شوند. شایان ذکر است که گاهی برای اشاره نیز استفاده می‌گردد. برای تحقق فرآیند مذکور باید طرف‌های صادر کننده، بانک فروشنده و بانکی که توسط بانک فروشنده در کشور خریدار تعیین می‌گردد، اقداماتی را انجام دهند. مهمترین نکته در روش وصولی، دستور وصولی است که توسط فروشنده تهیه شده و فروشنده طی آن چگونگی وصول وجه کالا را برای بانک‌های نام برده ترسیم می‌کند. چگونگی تهیه دستور وصولی که همیشه همراه با اسناد حمل ارائه می‌شود، اهمیت بسیاری دارد. زیرا حدود مسئولیتها و وظایف بانک‌های خریدار و فروشنده محدود به رعایت دستورات مندرج در آن است. فروشنده معمولا طی دستور العمل مشخصی، نحوه‌ی تعویض اسناد حمل را با وجه (در حالت نقدی) و یا با قبول پرداخت وجه در آینده (در حالت نسیه) که در برگهای تحت عنوان دستور وصولی صورت می‌گیرد، تشریح می‌کند.
طبق بند «ب» از ماده‌ی 5 مقررات متحد الشکل وصولی ها، فروشنده باید دوره‌ی دقیق زمانی را که طی آن خریدار اقداماتش را انجام می‌دهد، مشخص کند. زیرا بسیاری از خریداران ترجیح می‌دهند تحویل اسناد و پرداخت وجه آن را موکول به زمانی نمایند که کالا به مقصد برسد و از کیفیت و کمیت آن کاملا مطمئن شوند. بند مذکور تاکید