منبع پایان نامه درباره نوسانات نرخ ارز

دانلود پایان نامه

تقاضای گشایش می‌پردازند. در درخواست مورد اشاره، خریدار با معرفی و اعلام وثیقه‌های مربوطه و شرایط و میزان پیش پرداخت و سایر موارد مؤثر نظیر نوع اعتبار، تقاضای اولیه‌ی خود را به بانک مربوطه اعلام می‌دارد.
در روش‌های بازرگانی داخلی و خارجی در بسیاری از موارد، خریداران پیش از خرید کالای موردنظر خود درصدی را به عنوان بیعانه و یا پیش پراخت به فروشندگان جهت تأمین بخشی از هزینه‌های تولید کالا و یا جلب نظر فروشندگان و کاهش ریسک فروشندگان پرداخت می‌کنند. البته در حال حاضر، پرداخت بخشی از مبلغ اعتبار به صورت پیش پرداخت به فروشنده، تحت روش اعتبار اسنادی تابع قوانین مشخصی است.
2ـ4ـ3ـ2ـ تکمیل فرم‌های مربوطه
پس از ارائه‌ی مدارک اولیه و تأیید بانک، خریدار موظف می‌گردد فرم‌های استاندارد تعیین شدهای را تکمیل و تأیید نماید. فرمهایی که خریداران بایستی تأیید کنند، معمولاً تحت عناوین ذیل ارائه می‌شوند:
فرم گشایش اعتبار، فرم تعهد قبول نوسانات نرخ ارز، فرم پذیرش بازرسی قبل از حمل، فرم قرارداد تسهیلات (مشارکت مدنی، جعاله و…)، فرم تعهد ارائه جواز سبز گمرکی و غیره.
فرم گشایش اعتبار
در این فرم خریدار کلیه‌ی موارد مربوط به خرید خود تحت مکانیزم اعتبار اسنادی را اعلام می‌دارد. اهمیت این فرم در این است که بانک‌ها در تهیه‌ی گشایش اعتبار، فرم مزبور را به عنوان مهمترین و اصلیترین مرجع در نظر می‌گیرند و اغلب موارد مهم نظیر شرح کالا، مبدا و مقصد حمل، مبلغ اعتبار و اسناد مورد درخواست را مطابق با فرم مورد اشاره در پیام گشایش منظور می‌کنند.
فرم تعهد قبول نوسانات نرخ ارز

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نوسانات همیشگی نرخ ارز همواره می‌تواند موجب سود یا زیان بازرگانان شود. در روش اعتبار اسنادی به دلیل اینکه خریدار در مقاطع مختلف نظیر گشایش، واریز اسناد و سر رسید پرداخت باید وجوهی را بپردازد و اغلب به دلیل وجود فاصله‌های زمانی مقاطع مزبور، نرخ ارز توأم با نوسانات بسیار خواهد بود، لذا خریداران با تکمیل این فرم متعهد پذیرش کلیه‌ی هزینه‌های ناشی از نوسانات نرخ ارز می‌شوند. ابزارهای مورد اشاره نظیر Hedging جهت بیمه نمودن ریسک نوسانات نرخ ارز استفاده می‌شوند.
فرم پذیرش بازرسی قبل از حمل

خریداران با انتخاب یکی از شرکت‌های بازرسی مجاز اعلام شده، سعی دارند ریسک مربوط به کیفیت کالای موضوع خرید خارجی خود را به حداقل برسانند. متقاضی اعتبار، (در صورت وجود شرط ارائه گواهی بازرسی در اعتبار) موظف است فرم پذیرش بازرسی قبل از حمل را پیش از گشایش اعتبار به شرکت بازرسی مربوطه، آن را در اختیار بانک گشایش کننده قرار دهد.
فرم قرارداد تسهیلات (مشارکت مدنی، جعاله و غیره)
با توجه به اینکه اعتبار اسنادی به نوعی تسهیلات بانکی می‌باشد و در طی آن بانک به نیابت از خریدار متعهد پرداخت می‌شود، قراردادی با توجه به یکی از عقود اسلامی توسط طرفین امضا و حدود اختیارات و وظایف طرفین (خریدار و بانک خریدار) مشخص می‌گردد.
فرم تعهد ارائه‌ی جواز سبز گمرکی
در صورتی که در فرایند اعتبار اسنادی بانک گشایش کننده، ارز مربوطه را تأمین نمایند و بانک مربوطه با فروش ارز، وجوه اسناد را به کارگزار ارسال کرده باشد؛ ارائه‌ی جواز سبز گمرکی به عنوان گواه ورود کالا بابت ارز فروخته شده، ضروری است.
خریدار با تأیید فرم مذکور متعهد می‌گردد، حداکثر ظرف مدت 3 ماه از تاریخ تحویل اسناد جواز سبز گمرکی مربوطه را به بانک گشایش کننده، ارائه و به اصطلاح رفع تعهد ارزی نماید.
2ـ4ـ3ـ2ـ أخذ مصوبه‌ی اعتباری
پس از تحویل اسناد و درخواست فوق الذکر، کمیته‌ی اعتباری شعبه با بررسی سوابق مشتری با بانک و حجم نقل و انتقالات و تعهدات و اعتبار مشتری و وثیقه‌های معرفی شده و میزان پیش دریافت اعلام شده، موافقت و یا عدم موافقت خود را به خریدار اعلام و در صورت لزوم با تغییر برخی از شرایط اعلام شده، موافقت خود را اعلام می‌نماید.
2ـ4ـ4ـ گشایش اعتبار اسنادی
2ـ4ـ4ـ1ـ انتخاب بانک کارگزار جهت ابلاغ
بسیاری از بازرگانان معتبر دنیا در هنگام صدور پیش فاکتور به صراحت بانک‌های کارگزار مربوطه خود را جهت ابلاغ و معامله اسناد معرفی می‌کنند. البته توجه داشته باشید که بانک‌های گشایش کننده، الزامی به انتخاب بانک‌های معرفی شده توسط فروشنده ندارد و سعی می‌کنند با توجه به مقدورات، روابط کارگزاری موجود و صلاح دید خود، بانک‌های مرتبط را انتخاب نمایند. نکته‌ی بسیار مهم در رابطه با بانک‌های کارگزار(ابلاغ کنندهو معامله کننده) این است که به علت اینکه بانک دریافت کنندهی پیام سوئیفتی بانک ابلاغ کننده می‌باشد و پیام سوئیفتی اعتبار از نوع پیامهایی است که بار مالی دارد؛ بانک مذکور بایستی دارای ارتباط کارگزاری مؤثر با بانک گشایش کننده باشد و به همین دلیل بانک‌های گشایش کننده اعتبار در انتخاب بانک ابلاغ کننده، محدود به انتخاب بانکهایی می‌شوند که با آن‌ها روابط کارگزاری سوئیفتی دارند.
با توجه به مفاد بند «ب» از ماده‌ی 9 مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی بانک ابلاغ کننده با ابلاغ اعتبار، اصالت ظاهری اعتبار را تأیید و اعلام می‌کند که ابلاغیه‌ی مورد اشاره به درستی منعکس کننده‌ی مفاد و شرایط اعتبار است.
2ـ4ـ4ـ2ـ انتخاب بانک کارگزار جهت معامله‌ی اسناد
بانک‌های بسیار مهم در اعتبار اسنادی که وظیفه بسیار مهمی را به عهده دارد، می‌توان از بانک تعیین شده (بانک معامله کننده) نام برد. این بانک با دو نام مزبور توسط بازرگانان شناخته شده است. معمولاً بازرگانان ایرانی و حتی خارجی تمایل دارند بانک مذکور را به عنوان بانک معامله کننده شناسایی و معرفی کنند.
از منظر رسمی و با توجه به مفاد مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی(UCP600)، بانکی تحت عنوان بانک معامله کننده وجود ندارد و نامی از اصطلاحNegotiating Bank در مقررات مذکور آورده نشده است، پس بهتر است بانک مورد اشاره را به صورت درست و با نام رسمی و بین المللی آن خطاب کنیم.
وظایف بانک معامله کننده
به فرایند دریافت و بررسی اسناد اعتبار که توسط بانک تعیین شده صورت می‌گیرد، «معامله‌ی اسناد» می‌گویند و شاید به همین دلیل باشد که به بانک مذکور عنوان بانک معامله کننده می‌دهند. هر چند مطابق با ماده‌ی2 مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی، معامله‌ی اسناد تعریف دیگری دارد و به معنی خرید اسناد توسط بانک تعیین شده و پرداخت وجه توسط بانک مذکور پیش از آنکه بانک گشایش کننده تامین وجه نماید، می‌باشد.
بانک گشایش کننده وظایف مربوط به تحویل، بررسی و پرداخت که همگی از وظایف بانک گشایش کننده است را انجام می‌دهد. یعنی بانک تعیین شده مجاز است در صورت احراز تطابق اسناد با شرایط اعتبار حساب، بانک گشایش کننده را بدهکار و وجه اسناد را به فروشنده پرداخت نماید. در همین رابطه، ذکر این نکته اهمیت دارد که در اغلب موارد بانک گشایش کننده در هنگام گشایش اعتبار، چگونگی تأمین وجه و یا پوشش وجه را به اطلاع بانک ابلاغ کننده و معامله کننده می‌رساند و به نوعی اعلام می‌دارد که حساب پوشش معرفی شده در صورت احراز مطابقت اسناد آماده‌ی بدهکار شدن است.
بانک تعیین شده وظیفه خواهد داشت در صورت بررسی و اطمینان حاصل کردن از مطابقت اسناد، وجه اسناد را از حساب بانک گشایش کننده برداشت و به حساب فروشنده واریز کند.
انتخاب بانک کارگزار جهت پوشش وجه اسناد
بانک‌های پوششی، بانکهایی هستند که توسط بانک‌های گشایش کننده مجاز می‌شوند، در صورتی که بانک معامله کننده اعتبار اسناد تحت اعتبار اسنادی را پرداخت کرد و مطالبه‌ی وجه اسناد را از وی داشت وجه اسناد را به بانک معامله کننده پرداخت کنند.
تهیه پیام گشایش اعتبار
اغلب پیام‌های گشایش اعتبار اسنادی با استفاده از سیستم سوئیفت تهیه می‌شوند. هر چند ممکن است برخی از بانک‌های داخلی و حتی خارجی نیز از سایر روش‌های ارتباطی نظیر استفاده از پست، تلفکس و غیره جهت گشایش و ابلاغ اعتبار استفاده کنند.
فرمت حال حاضر گشایش اعتبار، تحت نام Lssue of Documentary Credit (شماره‌های مستند اعتباری)مورد استفاده قرارمی گیرد. از قسمت‌های مرتبط با اعتبار اسنادی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
شرح کالا، مبدا و مقصد حمل، مبلغ اعتبار (ارزش کالا و کرایه حمل و غیره)، اسناد مورد درخواست و سایر شرایط مهم مورد درخواست خریدار و بانک گشایش کننده؛
2ـ4ـ5ـ ابلاغ اعتبار به فروشنده
2ـ4ـ5ـ1ـ بررسی پیام ابلاغ شده‌ی گشایش اعتبار توسط فروشنده
همان طور که در شرح وظایف بانک ابلاغ کننده بیان شد، بانک مذکور پس از دریافت پیام گشایش و در صورت موافقت با ابلاغ اعتبار، اقدام به ابلاغ پیام گشایش شده به فروشنده می‌کند.
بانک ابلاغ کننده پس از دریافت و یا پس از ابلاغ اعتبار، اعلامیهای مبنی بر دریافت و یا ابلاغ اعتبار صادر می‌کند. اعلامیه‌ی مذکور به دو منظور استفاده می‌شود. در مفهوم اول، در پیام مورد اشاره صرفاً اعلام می‌شود که پیام گشایش، دریافت گردیده و در مفهوم دوم، علاوه بر تأیید مورد ذکر شده، اعلام می‌شود که پیام گشایش، دریافت و در تاریخ مشخصی به فروشنده ابلاغ شده است.
2ـ4ـ5ـ2ـ درخواست اصلاحیه در صورت لزوم
فروشنده می‌تواند پس از بررسی دقیق اعتبار و در صورت عدم قبول شرایط اعلام شده، تقاضای اصلاحیه کند و بدین منظور قادر خواهد بود، مراتب عدم قبول شرایط اعتبار را به اطلاع خریدار رسانده و تقاضا کند که بخش یا بخشهایی از اعتبار حذف یا اصلاح و یا به آن اضافه شوند. فروشندگان در جریان اعتبار اسنادی می‌توانند بارها و بارها تقاضای صدور اصلاحیه دهند. حتی فروشندگان این امکان را خواهند داشت که در مواقعی که اعتبار به صورت چند مرحلهای گشایش شده؛ پس از ارائه و معامله‌ی پارت‌های اول، برای پارت‌های بعدی تقاضای اصلاحیه نمایند.

بانک‌های گشایش کننده جهت ابلاغ اصلاحیه از پیام سوئیفتی استفاده می‌کنند. یک اصلاحیه هنگامی مؤثر خواهد بود که مورد پذیرش فروشنده قرار گیرد.
2ـ4ـ6ـ قبول شرایط توسط فروشنده
قبول شرایط اعتبار توسط فروشنده، تابع نکات بسیار مهمی است و همواره شرکت‌های بازرگانی معتبر با به کارگیری کارکنان متخصص سعی در آنالیز دقیق و موشکافانه دارند. زیرا همان طور که بیان شد، فروشنده در روش اعتبار اسنادی مهمترین و تخصصیترین نقش را دارد.
2ـ4ـ6ـ1ـ تهیه اسناد درخواست شده توسط فروشنده
تهیه و تأیید برخی از اسناد توسط خود فروشنده صورت می‌گیرد. از این قبیل اسناد می‌توان به سندهای سیاهه‌ی بازرگانی، صورت بسته بندی (عدل بندی) و سایر اسناد مربوطه نظیر گواهی آنالیز و گواهی واحد تحقیق و توسعه اشاره کرد. در عرف بازرگانی بین الملل اسناد مورد اشاره توسط فروشنده تهیه می‌شوند و در صورت نیاز و یا درخواست خریدار یا بانک گشایش کننده، فروشنده اسناد مذکور را جهت تأیید به نهادها و یا سازمان‌های ذی ربط تحویل می‌دهد.
از جمله اسنادی که در این دسته قرار می‌گیرند، می‌توان به اسناد حمل، گواهی بازرسی و گواهی مبدا اشاره کرد.
2ـ4ـ6ـ2ـ مراجعه به نهادها و سازمان‌های ذی ربط جهت تهیه و یا تأیید اسناد
فروشنده باید برای تأیید و یا تهیه‌ی اسناد به برخی از سازمان‌ها و نهادها مراجعه کند. این قبیل سازمان‌ها با توجه به وجه و اعتبار بین المللی ای که دارند، با أخذ کارمزدهای مشخص اقدام به تأیید و یا صدور برخی از اسناد می‌کنند. به طور مثال، در برخی از قواعد اینکوترمز، فروشنده موظف است ترتیبات لازم جهت أخذ مجوزهای خروج و یا مجوزهای صادراتی را پیش بینی کرده و پس از دریافت آن در زمان لازم آن را به خریدار یا نماینده‌ی وی تحویل دهد، یا فروشنده برای اثبات کیفیت و کمیت کالای خود با مراجعه به شرکت بازرسی معرفی شده توسط خریدار و با توجه به نوع شرایط بازرسی تعیین شده اقدام به دریافت گواهی بازرسی می‌نماید. از دیگر اسنادی که در این دسته قرار می‌گیرند، می‌توان به گواهی مبدا اشاره نمود.
2ـ4ـ7ـ ارائه اسناد معامله
2ـ4ـ7ـ1ـ ارائه‌ی اسناد توسط فروشنده به بانک معامله کننده
مطابق مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی محل ارائه‌ی اسناد، محل بانک تعیین شده است، یعنی فروشنده باید اسناد را به هما