منبع پایان نامه درباره days

دانلود پایان نامه

دارد که فروشنده نباید از اصطلاحاتی نظیر، تحویل فوری و بلا درنگ استفاده کند و باید با مشخص نمودن محدوده‌ی زمانی، خریدار را مکلف به پذیرش اسناد و پرداخت وجه در آن محدوده‌ی زمانی نماید.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

6ـ8ـ2ـ تحویل اسناد در مقابل قبولی
گاهی در دنیای تجارت، خریداران برای پرداخت وجه کالا از فروشندگان مهلت می‌خواهند تا پس از دریافت کالا وجه آن را در آیندهای معین پرداخت کنند. در این حالت و روش وصولی، فروشنده پس از تهیهی اسناد حمل کالای مربوطه و با توافقات قبلی مبنی بر دریافت وجه کالا در آینده، از ابزاری مالی به نام برات استفاده می‌نماید. برات همانند چک و سفته، ابزاری است که کارکرد آن مشخص کردن شخصی به عنوان بدهکار جهت پرداخت وجهی به صورت دیداری و یا در آیندهای مشخص به فرد طلبکار است.
در تعریف برات گفته شده که برات نوشته یا سندی است مالی است که معمولا طلبکار (فروشنده) با صدور و امضای آن از خریدار می‌خواهد که پس از قبولی و تأیید مندرجات آن (امضا) وجه مندرج در برات را در آینده‌ی مشخص شده به وی یا به حواله کرد شخص معینی پرداخت نماید. همانند چک وسفته، تأیید کننده برات، به عنوان بدهکار متعهد است که وجه مندرج در آن را در زمان تعیین شده پرداخت کند.
در حالت خرید نسیه از طریق برات وصولی، فروشنده همراه با اسناد و دستور وصولی باید براتی را تهیه و پس از مشخص نمودن مبلغ برات که همان مبلغ کالا یا اسناد است و نیز امضای آن، برات را به بانک خود تحویل دهد و طی دستور العمل مربوطه مشخص کند که تاریخ سررسید برات وصولی مربوطه چگونه قابل محاسبه است. معمولا مبنای محاسبه‌ی تاریخ سررسید برات بر طبق تعریف صورت گرفته در برات و دستور وصولی مشخص می‌گردد که به آن نحوه‌ی محاسبه‌ی تاریخ سررسید یا تنور برات گویند. تاریخ‌های سر رسید پرداخت در برات، می‌توانند از طریق یکی از الگوهای ذیل محاسبه گردند:
(تعداد روزهای مورد نظر) بعد از رؤیت اسناد با برات:90 days after sight

(تعداد روزهای مورد نظر) بعد از وقوع رویدادی خاص، مثلا تاریخ صدور بارنامه یا تاریخ فاکتور، 180 days after Bill of Lading
45 days after third Party confirmation about
(تعداد روزهای مورد نظر ) بعد از تاریخی مشخص،
120 days after 27، August 2012
بانک خریدار پس از دریافت اسناد، موظف خواهد بود اسناد مربوطه را صرفاً در ازای دستور ذکر شده تحویل خریدار دهد.

با توجه به اینکه روش وصولی‌ها نسیه می‌باشد، بانک خریدار معمولا وجهی را بابت کالا، از خریدار دریافت نمی‌کند و صرفا از وی می‌خواهد تا برات ارائه شده را به عنوان متعهد پرداخت در آینده امضا نماید. در صورت لزوم بانک خریدار بایستی اقدامات لازم را جه