موقعیت جغرافیایی و آب زیر زمینی

دانلود پایان نامه

3-2-4- منابع آب
منابع آب شهرستان رشت شامل آبهای سطحی و زیر زمینی است که از منشاء بارشهای فراوان در سطح منطقه تأمین می گردد. آبهای جاری شهرستان شامل رودخانه اصلی و چهار نهر است رودخانه ها از دامنه های شمالی ارتفاعات جنوبی تالش با جهت جنوبی – شمالی سرچشمه گرفته و آنهار شهرستان نیز در شمال و شمال شرق شهرستان ازحاشیه غربی دلتای رودخانه سفیدرود منشعب می گردند و محل تخلیه تمام آبهای سطحی شهرستان رشت، تالاب انزلی می باشد. رژیم بارش رودهای منطقه تقریباً بارانی است و با توجه به پوشش گیاهی تقریباً غنی در بالادست بخشی از بارش جذب گیاه و بعد از چندین ساعت، سیلابهای بزرگ و کوچک ایجاد می گردد ریزش برف در ارتفاعات پایین کم است و تاثیر چندانی در بوجود امدن سیلابها ندارد. اثر ذوب برفها در ارتفاعات بالاتر کمی محسوس و افزایش حجم رودها را در فصل بهار سبب می گردد.
شبکه آبهای منطقه به ترتیب از غرب به شرق عبارتند از: رودخانه پسیخان، رود پیربازار متشکل از دو رودخانه گوهررود و سیاهرود، علاوه بر دو رودخانه فوق در قسمت شمالی این شهرستان که بخش شرقی تالاب انزلی را شامل می گردد به ترتیب چهار نهر به اسامی تش، بیجرود، قنادی و شیجان جریان دارند . سفره های آبدار زیر زمینی شهرستان رشت نیز به دلیل بهره مندی از بارش فراوان ، آبرفتی بودن لایه های سطحی و شیب کم تقریباً غنی و سطح ایستایی در برخی مناطق (به سمت دریا) به کمتر از یک متر می رسد با توجه به اینکه محدوده شهرستان رشت در جلگه گیلان بیشترین گستردگی را دارا است در بعضی نقاط در زیر سفره های عمیق آب شیرین، آب شور قرار دارد.حفاری و بهره برداری در این نقاط باید با ملاحظات دقیق همراه باشد و استفاده از این سفره ها می تواند مفید و مؤثر باشد.
3-2-5- خاک
شهرستان رشت که در جلگه مرکزی قرار دارد از حاصلخیزترین نقاط کشور محسوب می گردد شرایط خاص اقلیمی این ناحیه در تشکیل خاکهای آن نقش عمده ای دارد تکامل خاکهای منطقه عمدتاً تحت تأثیر رطوبت و عمل آب صورت گرفته است. به طور کلی خاکهای محدوده شهرستان به شکل زیر می باشد:
ــ خاکهای مناطق کوهستانی :
این تیپ اراضی کوههای کم ارتفاع وتپه های جنوب شهرستان را که عمدتاً دارای پوشش خاکی عمیق و بدون ساختمان سنگی است در بر می گیرد .این کوهها پوشیده از جنگلهای انبوه هستند و در بعضی قسمتها با جنگل تراشی به کاربریهای دیگر اختصاص داده شده اند.
ــ تراسهای فوقانی:
شامل اراضی مسطحی که متشکل از رسوبات خیلی قدیمی و در سطحی مرتفعتر از جلگه محلی قرار گرفته است و عمواً قسمتهای غرب و جنوب غرب شهرستان را تشکیل می دهد این اراضی دارای خاکهای اسیدی و رسی توأم با سیلیس زیاد است و شهر رشت واطراف آن در این واحد اراضی استقرار یافته اند.
ــ دشتهای آبرفتی:
در مجاورت واحد کوهستان و قسمتهای فوقانی و بالادست دشتهای آبرفتی که رودخانه های متعددی در درون مناطق جریان دارند تشکیل شده اند این اراضی دارای خاکهای سنگین رسی و به صورت جنگلهای قدیمی است.
ــ دشتهای رسوبی رودخانه ای:
این نوع اراضی عموماً به اراضی متشکل از رسوبات رودخانه ای سفیدرود اختصاص دارد و شامل زمینهای نسبتاً مسطحی است که در طی زمان طولانی به وسیله سفیدرود رسوبگذاری شده است این واحد اراضی با توجه به موقعیت جغرافیایی آن به دو تیپ دشتی و جلگه ای تقسیم می گردد. بخش دشتی آن از دو قسمت رسوبهای کناره ای با خاک سبکتر و رسوبات حوضه ای با خاک رسی و سنگین تر تشکیل شده و هر دو نوع خاک آهکی با خاصیت قلیایی کم می باشد. بخش جلگه ای این واحد اراضی شامل جلگه های آبرفتی پایین رودخانه سفیدرود است که دارای خاک رس و خیلی سنگین می باشد . این اراضی مسطح بوده و سطح آب زیر زمینی در آن نسبتاً بالاست.
ــ ماسه های ساحلی:
شامل شنهای ساحلی و دریایی می باشند که از ماسه های نسبتاً ریز تا متوسط تشکیل شده و دارای پستی و بلندی نیز می باشد . در حاشیه این شنهای دورتر از ساحل ماسه های قدیمی وجود دارد که در حال حاضر به صورت تپه های تثبیت شده مرتفع و جنگلی بوده و در قسمتی از آن نیز زراعت رایج است این واحد اراضی بصورت باریکه ای بین دریا و خشکی قرار دارند.
نقشه 3-3- خاک
3-2-6- پوشش گیاهی
پوشش گیاهی به عنوان یکی از اصلی ترین عناصر اکوسیستم های طبیعی از ابعاد مختلف دارای نقش و اهمیت است. جذب انرژی خورشید، آب، غذا از خاک توسط پوشش گیاهی و وارد شدن آن در زنجیره غذایی اکوسیستم از مهمترین فواید پوشش گیاهی است . پوشش گیاهی با کند نمودن جریان آبهای سطحی ناشی از بارش باران و نفوذ تدریجی آن به خاک، موجب غنی شدن سفره های آب زیر زمینی شده و همچنین آب مورد نیاز مصارف کشاورزی را افزایش می دهد و علاوه بر این نقش بسیار با ارزشی در جلوگیری از وقوع سیلابها ی مخرب ایفا می کند (کریم زاده، 1382، ص 67).
در محدوده مورد مطالعه به دلیل داشتن خاک مناسب و مرغوب و میزان آب کافی شرایط مناسبی را برای رشد انواع گیاهان فراهم می نماید و به طور کلی پوشش گیاهی منطقه به دو شکل مشاهده می شود.
الف) پوشش درختی:
درختان این محدوده عبارتند از گیلاس، انار، فندق، انجیر، ازگیل و ممرز، لرگ، لیلکی ، توت و غیره که از میوه آنها برای مصرف خود و مقداری نیز برای فروش به شهر رشت عرضه می گردد.
ب) پوشش مرتعی: