پایانامه ارشد با موضوع : بررسی تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی بر فرآیند الکتروریسی

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی

تکه ای از متن پایان نامه :

شکل 3-1 -درصدهای 0، 0.5و1  کلرید سدیم اضافه شده به پلی وینیل الکل به ترتیب مربوط به نمونه‌های c,b,a می‌باشد [50]

 

برای مطالعه اثر میدان مغناطیسی خارجی بر کنترل حرکت جت الکتروریسی آغاز به مطالعه تئوری این موضوع پرداخته شده می باشد.

 

3-2-انتخاب سیستم مختصات:

روش انتخاب سیستم مختصات در فرایند الکتروریسی شبیه به مدل سازی فرایندهای دیگر می باشد. سیستمی که بهترین نتایج را بدست می‌دهد، سیستمی می باشد که پذیرش انجام محاسبات در مناسب‌ترین روش و مهم‌تر از آن توانمند کردن محاسبات جهت بدست آوردن نتایج دقیق را به همراه داشته باشد. با در نظر داشتن مرحله خطی جت محلول در طی مرحله اول از شروع جت محلول، سیستم مختصات کروی حذف می‌گردد. بخاطرخمش جت محلول به علت ناپایداری خمشی دومین مرحله از جت محلول به صورت حلزونی شکل می‌باشد که این امر سیستم مختصات استوانه‌ای را برای انجام محاسبات ایده آل می‌کند.

 مطالعه تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی بر فرآیند الکتروریسی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی