پایانامه ارشد : بررسی تاثیر کاربرد اینترنت بر آموخته های علمی دانشجویان رشته علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز92

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تاثیر کاربرد اینترنت بر آموخته های علمی دانشجویان رشته علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

تکه ای از متن پایان نامه :

باتوجه به اهمیت فناوری های جدید در امر آموزش و به کارگیری آنها در نظام های آموزشی جهان در امور آموزشی و پژوهشی، کسب مهارتهای به کارگیری آنها در بین مدرسین و دست اندرکاران نظام آموزشی یکی از الزامات حرفه ای می باشد.

با گسترش روزافزون و غیرقابل انکار فناوری اطلاعات و ارتباطات در جامعه و با در نظر داشتن تعریف جدید یونسکو از فرد باسواد مبنی بر ضرورت یادگیری سواد رایانه ای و دیجیتالی و اهمیت و ضرورت آموزش مهارتهای کاربردی این فناوری و بهره گیری بهینه و مطلوب از آن در سطح وسیع، مانند در دانشگاه ها توسط دانشجویان، ضروریست با مطالعه وضعیت موجود بهره گیری از اینترنت و عوامل موثر برآن امکان برنامه ریزی برای آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارزیابی آموزشهای قبلی را فراهم آورد.

مهمترین و کارآمدترین مزیت بهره مندی از فناوری اطلاعات و ارتباطات کاهش فقر اطلاعاتی در جامعه و در دسترس قرار دادن انواع اطلاعات، دانش و درنتیجه افزایش سطح آگاهی های عمومی جامعه می باشد که موجب میشود متقاضیان اطلاعات، به سرعت و بی‌درنگ به زنجیره ای از اطلاعات ارزشمند دسترسی پیدا کنند.این فناوری ها در شیوه های سنتی اشاعه اطلاعات تغییر و تحولات اساسی ایجاد کرده اند این امر با در نظر داشتن اینکه قرن آینده قرن اطلاعات و مختصات جامعه ی اطلاعاتی می باشد، می تواند در کاهش فقر اطلاعاتی، گسترش اطلاعات فراگیر درجامعه، کارآمدی و تاثیر جامعه تأثیر بسزایی داشته باش با در نظر داشتن اینکه انفجار اطلاعات بسیاری از ناممکن ها را ممکن ساخته، موضوع بهره گیری از تکنولوژی های جدید بایستی پیاپی مورد بازبینی دقیق و موشکافانه قرار گیرد

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد رایگان با موضوع پایان نامه، بازار سهام

 

آماده کردن امکانات و تجهیزات در دانشگاه ها ضروری می باشد اما از همه مهم تر و زیربنایی تر آمادگی دانشجویان و بهره گیری کننده گان می باشد. لذا یکی از اقدامات مهم و اساسی در آموزش عالی در نظر داشتن ارتقاء دانش و نحوه بهره گیری از اینترنت می باشد. آمارهایی که توسط سازمان‌ها و مؤسسات مختلف ارائه می‌گردد نیز حکایت از رشد و بهره گیری روزافزون از خدمات اینترنت در سراسر جهان مانند ایران دارد

اهل علم به طور کلی و دانشجویان به طور خاص، از مصرف کنندگان اصلی این فناوری هستند. اینترنت بخش مهمی از فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فراغتی دانشجویان را به خود اختصاص می دهد.آنان برای کسب اطلاعات صحیح و موثق در زمان مناسب وبه شکلی قابل بهره گیری که می تواند از اتلاف منابع،

 مطالعه تاثیر کاربرد اینترنت بر آموخته های علمی دانشجویان رشته علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز92

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه