پایانامه ارشد در مورد : محاسبه ضریب کشیدگی جامدات با استفاده از مکانیک آماری تعادلی

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  محاسبه ضریب کشیدگی جامدات با بهره گیری از مکانیک آماری تعادلی

تکه ای از متن پایان نامه :

              فصل اول

 

 

 

 

 

 

 

نباید نادیده گرفته گردد. در اینجا سه تابع ترمودینامیکی هست که به‌وسیله آن P و V به دیگر متغیرهای ترمودینامیکی ربط داده می‌گردد.

انرژی آزاد هلمهولتز

(2-1)

انرژی گیبس[1]

(3-1)

آنتالپی[2]

(4-1)

که  آنتروپی[3]،  انرژی داخلی،  آنتالپی می باشد. گاهی اوقات  و  انرژی‌های آزاد نامیده می‌شوند. در سیستم‌های ترمودینامیکی که حجم و دما متغیرهای مستقل‌اند ارتباط (2-1) مناسب می باشد، درنتیجه انرژی آزاد هلمهولتز برای بسیاری از مشتقات به‌کارگیری خواهد گردید.از طرفی دستگاه بیشتر از مقدار کاری که در فرآیند همدما انجام می‌دهد انرژی آزاد هلمهولتز از دست می‌دهد. به نحو مشابه تغییر انرژی آزاد گیبس دستگاه به مراتب بیشتر از کار غیر فشار حجمی می باشد که در دما و فشار ثابت انجام می‌گردد. معادله حالت فشار برحسب متغیرهای  و  به شکل روبرو تعریف می‌گردد:  (5-1)        معادله حالت از  به دست می آید. به‌ویژه در معادله  (5-1)  همچون معادله حالت ،سهم دگرشکلی را برای  را در نظر نمی‌گیریم،

(13-1)

4-1 فشار معادله حالت

  1. ترکیب شیمیایی بین دو یا تعداد بیشتری از انواع مولکول‌ها، که با سرعت محدودی صورت 2-2

[1] Gibbs

[2] Enthalpy

[3] Entropy


محاسبه ضریب کشیدگی جامدات با بهره گیری از مکانیک آماری تعادلی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

مطلب مشابه :  دانلود پایانامه ارشد در رابطه با : بررسی تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی(مطالعه موردی بیمارستان سبلان تامین اجتماعی اردبیل)

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد:محاسبه ضریب کشیدگی جامدات با بهره گیری از مکانیک آماری تعادلی