پایانامه ارشد : محاسبه ضریب کشیدگی جامدات با استفاده از مکانیک آماری تعادلی

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  محاسبه ضریب کشیدگی جامدات با بهره گیری از مکانیک آماری تعادلی

تکه ای از متن پایان نامه :

  1. می‌گیرد و به سینتیک شیمیایی معروف می باشد.
  2. عدم‌تساوی برخوردهای مولکولی با وجوه مختلف یک جسم خیلی کوچک که در یک سیال معلق می باشد. این عدم‌تساوی باعث می‌گردد که جسم معلق حرکت زیگزاگی اتفاقی داشته باشد که به حرکت براونی مرسوم‌اند

در مکانیک آماری از پرداختن به جزئیات مکانیکی مربوط به حرکت‌های مولکولی اجتناب شده می باشد، و فقط جنبه‌های انرژی مولکول‌ها در نظر گرفته می‌شوند. مکانیک آماری تا حد زیادی به نظریه احتمالات متکی می باشد اما ازنظر ریاضی ساده‌تر از نظریه جنبشی می باشد، اگرچه درک آن مشکل‌تر می باشد. فقط حالت‌های تعادل قابل‌مطالعه هستند، اما به‌گونه‌ای یکنواخت و مستقیم به‌طوری‌که وقتی ترازهای انرژی مولکول‌ها و یا سیستم‌هایی از مولکول‌ها شناخته می‌شوند می‌توان‌ یک برنامه محاسباتی به اجرا درآورد که از طریق آن، معادله حالت، انرژی و سایر توابع ترمودینامیکی به دست آیند.

ازنظر مکانیک آماری، یک سیستم متشکل می باشد از تعداد بسیار زیادی مولکول، ، که هرکدام از این مولکول‌ها می‌تواند در مجموعه‌ای از حالت‌هایی که انرژی آن‌ها مساوی 1ԑ ، 2ԑ و… می باشد، قرار گیرد. فرض بر این می باشد که مولکول‌ها در اثر برخورد یا توسط نیروهایی که به‌وسیله‌ میدان ایجادشده‌اند، با یکدیگر برهم‌کنش می‌کنند. سیستم مولکول‌ها را می‌توان به‌صورت منزوی در نظر گرفت و یا، در بعضی موارد، می‌توان فرض نمود که مجموعه‌ای از سیستم‌های مشابه، آن‌ها را در برگرفته‌اند. مفاهیم احتمالاتی به کار گرفته می‌شوند و فرض می‌گردد که حالت تعادلی سیستم حالتی می باشد که احتمال آن بیشینه می باشد. مسئله اساسی تعداد مولکول‌ها در هر ماکروسکوپیکی و میکروسکوپیکی هست. ویژگی‌های ماکروسکوپیکی معدودی که قابل‌اندازه‌گیری هستند به‌اندازه حواس آدمی قابل‌اطمینان‌اند. این ویژگی‌ها تا وقتی‌که حواس ما همین‌طور باقی بمانند، بدون تغییر باقی خواهند ماند. اما، دیدگاه میکروسکوپیکی خیلی از حواس ما فراتر می‌رود. این دیدگاه، وجود مولکول‌ها، حرکت، حالت‌های انرژی، برهم‌کنش‌های آن‌ها و غیره را اصل قرار می‌دهد. دیدگاه میکروسکوپیکی دائماً در حال تغییر می باشد، و ما هیچگاه نمی‌توانیم از موجه بودن این اصول مطمئن باشیم مگر اینکه قبلاً بعضی از نتایجی را که مبتنی بر آن‌ها هستند با نتایج مشابه مبتنی بر دیدگاه ماکروسکوپیکی، مقایسه کرده باشیم [2].

مطلب مشابه :  پایانامه کارشناسی ارشد با عنوان : بررسی تأثیر قدرت و جنسیت بر گزینش راهبردهای معذرت خواهی در زبان فارسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برابر شیب منحنی تنش- کرنش در ناحیه تغییر شکل الاستیک می باشد. به‌طوری‌که λ مدول الاستیک می باشد و همچنین واحد آن همان واحد تنش می باشد. بر اساس چگونگی اعمال تنش و کرنش انواع مدول الاستیک تعریف می‌گردد و همچنین واحد آن همان واحد تنش می باشد. بر اساس چگونگی اعمال تنش و کرنش انواع مدول الاستیک تعریف می‌گردد. که در قسمت زیر به سه نمونه از مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنیم:


محاسبه ضریب کشیدگی جامدات با بهره گیری از مکانیک آماری تعادلی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد:محاسبه ضریب کشیدگی جامدات با بهره گیری از مکانیک آماری تعادلی