منبع مقاله با موضوع کارشناسی ارشد، پایان نامه

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  محاسبه ضریب کشیدگی جامدات با بهره گیری از مکانیک آماری تعادلی

تکه ای از متن پایان نامه :

ترمودینامیکی باشند. لازم به ذکر می باشد که این پتانسیل‌ها پیشنهادی هستند پس پس برای هر ماده شکل این پتانسیل فرق خواهد نمود. مثلاً برای Si3N4 پتانسیل مورس مورداستفاده قرار می‌گیرد و برای مواد دیگر پتانسیل از قبیلDE  [7] و گیریفالکو [8] بهره گیری می‌گردد. نکته‌ای که در اینجا بایستی به آن اشاره نمود این می باشد این روش متکی به انرژی آزاد می باشد پس همان طور که در بالا ذکر گردید بر حسب FVT انرژی آزاد نوشته می‌گردد سپس با بهره گیری از ارتباط انرژی آزاد با دیگر خواص ترمودینامیکی، می‌توان خواص ترمودینامیکی را استخراج نمود. همان‌طور که در بالا ذکر گردید برای مواد مختلف پتانسیل متفاوت می باشد و پس محاسبات برای پتانسیل‌های مختلف فرق خواهد نمود.

 

 

 

 

 

بیشتر از اطلاعات در ارتباط با خصوصیات ظاهری مولکول و ابزار مکانیک آماری تعادلی، یک چالش در یک قرن پیش بوده می باشد و هنوز هم یک مسئله باز در مرزهای تحقیقات عصر حاضر می باشد. به این دلیل این رویکرد‌ها توجه فیزیکدانان را به خود جلب کرده می باشد [18-19]. بعلاوه سیستم‌های ترمودینامیکی به‌وسیله پارامترهای ماکروسکوپیک، از قبیل چگالی، الاستیسیته، دما، آنتروپی و دیگر پارامتر‌ها توصیف می‌شوند [20].

این پارامترها که به‌طور مناسب حالت این قبیل سیستم‌ها را تعریف می‌کنند، به‌طور منحصربه‌فرد به‌وسیله روابط متنوع ارتباط داده‌شده‌اند، پس ترمودینامیک مثل مکانیک یک تئوری دینامیکی می باشد [21]. در این موارد زمانی که روابط ترمودینامیکی  خواسته‌های ما را برآورده نمی‌کنند، ما می‌خواهیم خواص تعداد زیادی از ذرات سیستم را به‌وسیله شروع از خواص خود ذرات جایگزین کنیم، پس بایستی به تئوری مولکولی این سیستم‌ها یعنی فیزیک آماری برگردیم [18-19,22-23].

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد:دعوای غیر منقول و مرجع صالح برای رسیدگی بر آن

از سوی دیگر، مدول بالک یک کمیت فیزیکی مهم می باشد، که خواص دینامیکی غیر هارمونیک [24]  را تحت اثر فشار [25-26] توصیف می‌کند.بعلاوه، مدول بالک که به‌صورت معکوس ضریب تراکم‌پذیری هم‌دما تعریف می‌گردد برای درک‌ رفتار ترمودینامیکی و ترموالاستیسیته جامدات در دماهای بالا حیاتی می باشد [27-29].  ازاین‌پس تخمین قابل‌اطمینان خاصیت فوق در علم جامد مهم می باشد [30].

تعیین آزمایشگاهی مدول بالک برای جامدات در دماهای بالا بی‌نهایت مشکل می باشد. همچنین، داده‌های صحیح در این شرایط اغلب کمیاب‌اند و یا وجود ندارند. پس گسترش یک مدل تحلیلی بر اساس اصول اولیه برای پیش‌بینی مدول بالک در این شرایط که داده‌های آزمایشگاهی در دسترس نیست، مطلوب می باشد. همچنین بایستی ذکر گردد که گسترش یک مدل تحلیلی برای پیش‌بینی مدول بالک، از اکثر خطاهای جدی در

(3-3)