پایانامه در رابطه با : بررسی تأثیر قدرت و جنسیت بر گزینش راهبردهای معذرت خواهی در زبان فارسی

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تأثیر قدرت و جنسیت بر گزینش راهبردهای معذرت­خواهی در زبان فارسی

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

1-4- روش پژوهش

 

درپژوهش حاضر بر اساس دسته­بندی سوگیموتو(1997)راهبرد­ها­ی معذرت­خواهی با در نظرگرفتن دو عامل جنسیت و قدرت مطالعه می­شوند. جداول آماری دقیق بسامد و نوع راهبرد­ها­ی انتخاب­شده، با در نظر داشتن دو عامل جنسیت و قدرت را نشان خواهند­داد. به این مقصود آغاز یک پرسش­نامه­ی تشریحی شامل ده سئوال براساس چارچوب سوگیموتو(همان) طرح و در اختیار صد نفر (پنجاه زن و پنجاه مرد) قرار خواهد­گرفت. میانگین سن این افراد 33سال می­باشد و انتخاب افراد به صورت تصادفی و از میان اقشار مختلف جامعه بوده­می باشد. افراد مورد ذکر از نظر میزان تحصیلات نابرابر و در ده ساله­ی اخیر ساکن شیراز بوده­اند. تفاوت سطح قدرت و جنسیت در موقعیت­ها­ی طبیعی میان افراد تفاوت­هایی در کنش­گفتار­ها و در این­جا کنش­گفتار معذرت­خواهی رقم می­زند. پرسش­نامه­ای که براساس این دو عامل تنظیم شده­باشد بهترین ابزاری می باشد که با قرار­دادن افراد در شرایط متفاوت و طبیعی می­تواند محقق را به نتایج درست برساند. از این­رو محقق پرسش­نامه­ای براساس سوگیموتو(1997) ، با لحاظ کردن عامل قدرت،1-5- سؤالات پژوهش

 

1). میزان و نوع راهبرد­ها­ی معذرت­خواهی درآقایان و خانم­ها چگونه می باشد؟

2). آیا جنسیت بر انتخاب میزان و نوع راهبرد­ها­ی معذرت­خواهی موثر می باشد؟

3). میزان و نوع راهبرد­ها­ی معذرت­خواهی در سه سطح قدرت یعنی قدرت بیشتر، قدرت کمتر و قدرت خنثی چگونه می باشد؟

4). آیا قدرت بر انتخاب میزان و نوع راهبرد­ها­ی معذرت­خواهی موثر می باشد؟

مطلب مشابه :  دانلود پایانامه کارشناسی ارشد : بررسی تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی(مطالعه موردی بیمارستان سبلان تامین اجتماعی اردبیل)

5). تعامل جنسیت و قدرت در انتخاب راهبرد­ها­ی معذرت­خواهی به چه صورت می باشد؟ به عبارت دیگر آیا ارتباط­ای معنادار میان جنسیت و قدرت در انتخاب راهبرد­ها­ی معذرت­خواهی هست؟

 

 مطالعه تأثیر قدرت و جنسیت بر گزینش راهبردهای معذرت خواهی در زبان فارسی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تأثیر قدرت و جنسیت بر گزینش راهبردهای معذرت­خواهی در زبان فارسی