پایانامه در رابطه با : بررسی تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی بر فرآیند الکتروریسی

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی

تکه ای از متن پایان نامه :

می باشد. در صفحه جمع کننده رسانا، بارهای الکتریکی از روی الیاف پراکنده می­شوند. پس اجازه داده می­گردد تا الیاف بیشتری به صفحه جمع کننده جذب شوند و در نتیجه الیاف می­توانند نزدیک بهم قرار گیرند [23،37].

1-5-2-4- فاصله نازل از جمع کننده

فاصله بین نازل و جمع کننده عامل دیگری می باشد که برای کنترل قطر و مورفولوژی الیاف در الکتروریسی مطالعه شده می باشد، و مشخص شده که یک فاصله مناسب نیاز می باشد تا به الیاف فرصت کافی داده گردد که پیش از آن که به صفحه جمع کننده برسند، خشک شوند [24].

بسته به خواص محلول، تغییرات فاصله در بعضی موارد می­تواند روی مورفولوژی لیف تأثیر داشته باشد و در موارد دیگر اثری نداشته باشد. نتایج گزارش شده برای این موارد مختلف و بعضاً متفاوت می باشد.

در بعضی موارد، تغییر فاصله اثر مشخصی روی قطر لیف نداشته می باشد [23]. در بعضی از منابع مطرح شده که هم فاصله خیلی کم و هم فاصله خیلی زیاد سبب افزایش دانه تسبیحی­ها می­گردد [24]. در موارد دیگری اظهار شده که تنها با کاهش فاصله، دانه تسبیحی‌ها تمایل به رشد بیشتر دارند [27،23].

Lyons  در پایان نامه دکترای خود اظهار نموده که به وسیله تغییر قطب­ها، راندمان تولید مشابهی می­توان بدست آورد، بدون آن که به نازل­ها آسیبی برسد و اگر نوک نازل به زمین متصل گردد و صفحه جمع کننده بار مثبت پیدا کند، میدان الکتریکی با شدت یکسان ایجاد خواهد گردید [38]. اما در مطالعاتی که توسط Kilic و همکارانش بر روی تأثیر قطبیت در فرآیند الکتروریسی انجام شده برای مشاهده اثرات ناشی از تغییر قطب­ها بر روی فرآیند، دو دستگاه الکتروریسی یکی با قطب­های مستقیم و دیگری با قطب­های معکوس نصب شده می باشد. در نتایج آزمایشات آن­ها، تفاوت آشکاری بین متوسط زمان تولید در نصب­های (باردار شدن‌های) مستقیم و معکوس مشاهده شده می باشد. زمان الکتروریسی مقدار ml 1/0 از محلول PVA  در نصب معکوس، 6/1 برابر بیشتر از نصب مستقیم می باشد. به عبارت دیگر، قابلیت تولید نانوالیاف در نصب مستقیم که وضعیت متداول الکتروریسی می باشد به طور قابل ملاحظه­ای بیشتر از قابلیت تولید در دستگاه با قطب­های عکس می باشد. همچنین برای قطبیت مستقیم، محدوده وسیعی از میدان­های الکتریکی از 83/1 تا  kV/cm83/2 برای انجام الکتروریسی و تولید نانوالیاف هست [25].

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق: بیمه ی شخص ثالث و دعاوی مربوط به آن

 مطالعه تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی بر فرآیند الکتروریسی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی