پایانامه در رابطه با : بررسی تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی بر فرآیند الکتروریسی

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی

تکه ای از متن پایان نامه :

و همکارانش. با بهره گیری از نمک­ها یکنواختی الیاف افزایش یافته و در کل دانه تسبیحی‌ها کاهش می­یابند [24]. اما در پژوهش  Heikkilو همکارانش نمک درون محلول به طور ناگهانی و غیر منتظره قطر لیف را افزایش داده می باشد [26].

مشاهداتی که نشان می­دهد افزودن نمک در محلول باعث کاهش قطر لیف می­گردد، بیشتر از مشاهداتی می باشد که نتایج آن­ها مبنی بر افزایش قطر با افزایش نمک می باشد. توضیحات مختلفی برای این تناقض هست:

اولاً نمک­های متفاوت با فرمول شیمیایی و اندازه مولکولی متفاوت می­توانند به طور متفاوتی نیز اقدام کنند و بدین ترتیب اثر مفیدی که در نتیجه­ بهره گیری از یک نمک معین تولید شده احتمالاً با نمک دیگر نبایستی ایجاد گردد. نمک­های متفاوت احتمالاً اثرات متقابل متفاوتی با مولکول­های پلیمر و حلال دارند، و این تأثیرات متقابل می باشد که می­تواند ویسکوزیته محلول را تحت تأثیر قرار داده و بدین ترتیب به طور غیر مستقیم قطر لیف را نیز تحت تأثیر خود قرار دهد. ثانیاً مقدار نمکی که به محلول ریسندگی اضافه شده می باشد از چند صدم درصد تا چند در صد متغیر بوده می باشد. از سوی دیگر، اثر نمک بر روی قطر ممکن می باشد به نوع پلیمر نیز وابسته باشد [26].

1-5-2-پارامترهای فرآیند الکتروریسی

عوامل مهم دیگری که روی فرآیند الکتروریسی تأثیر می­گذارد عواملی خارجی­ای می باشد که روی جریان شتاب­دار محلول الکتروریسی اعمال می­گردد. این عوامل شامل ولتاژ، نرخ تغذیه، نوع صفحه جمع کننده، قطر سوزن و فاصله بین نوک سوزن و صفحه جمع کننده می­باشد. این پارامترها، با این­که تأثیر مشخصی روی مورفولوژی لیف دارند اما اثر آن­ها نسبت به تأثیر پارامترهای محلول از اهمیت کمتری برخوردار می باشد.

مطلب مشابه :  پایانامه ارشد : بررسی تاثیر کاربرد اینترنت بر آموخته های علمی دانشجویان رشته علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز92

دانه تسبیحی‌ها در الکتروریسی با تغییر در شدت میدان الکتریکی، به وسیله تغییر ولتاژ و TCD پرداخته و اعلام نموده­اند که تشکیل دانه تسبیحی‌ها به وسیله جریان الکتریکی بالاتر شدت می­یابد [23].

میدان الکتریکی و عوامل مؤثر در آن یعنی ولتاژ و فاصله، مهم‌ترین پارامترهایی هستند که میزان تولید را مشخص می­کنند. شدیدترین میدان الکتریکی و پس بیشترین ولتاژ و کوتاه­ترین فاصله بیشترین میزان تولید را می­دهد، که به طور عمده مربوط می­گردد به افزایش جریان الکتریکی و فشار الکترواستاتیکی که باعث بیرون کشیدن میزان مایع بیشتری از نازل می­گردد [26].

 مطالعه تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی بر فرآیند الکتروریسی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی