پایانامه در رابطه با : محاسبه ضریب کشیدگی جامدات با استفاده از مکانیک آماری تعادلی

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  محاسبه ضریب کشیدگی جامدات با بهره گیری از مکانیک آماری تعادلی

تکه ای از متن پایان نامه :

 

(6-2)

کمیت  را بردار موج می‌نامند، و بزرگی آن 2π/λ می باشد.سرعت این موج از  محاسبه می‌گردد. از روی‌هم قرار دادن دو موج رونده با جهت‌های مخالف می‌توان موج ایستاده به دست آورد. از این اقدام چنین نتیجه می‌گردد :

 

برای سهولت فرض کنیم که بلور، مکعبی به طول  می باشد، با شرط مرزی ،  ،    ،  را معین می‌کند، که در آن‌ها ، و دیگر مؤلفه‌ها و ، ،  اعداد مثبت‌اند. که به‌صورت برداری به این شکل می باشد:

(7-2)

فرکانس  فقط به بزرگی  بستگی دارد(به‌وسیله ارتباط )، که چنین معین می‌گردد:

(8-2)

چگالی حالت با بردار موج به بزرگی کمتر  چنین می باشد:

پس معادله(11-2) را می‌توان به‌صورت زیر نوشت:

(13-2)

در حد فرکانس‌های پایین یا طول‌موج‌های بلند، که در آن‌ها طبیعت اتمی جامد مهم نیست و در حقیقت بلور را می‌توان به‌صورت یک جسم کشسان پیوسته مطالعه نمود، این عبارت دقیق می باشد. اما در نظریه دبای برای تمام فرکانس‌های بهنجار از معادله (13-2) بهره گیری می‌گردد. تعداد کل فرکانس‌های بهنجار 3N می باشد، و لذا دبای یک فرکانس ماکسیمم  را به نحوی ارائه نمود که انتگرال  از صفر تا  برابر 3N گردد. پس:

(14-2)

که اگر از معادله (13-2) برای  بهره گیری گردد، چنین نتیجه می‌گردد:

(15-2)

 

فرکانس  را فرکانس دبای می‌نامند. تابع توزیع  برحسب  چنین می باشد:

   

 

 

 

نظریه دبای در مورد بلورها در این ارتباط اختصار‌شده می باشد.[4]

(19-2)

که از معادله (16-2) و (18-2) برای برابر کردن  با انتگرال  بهره گیری کردیم. حال تابع همبستگی  را به شکل زیر تعریف می‌کنیم:


محاسبه ضریب کشیدگی جامدات با بهره گیری از مکانیک آماری تعادلی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد:محاسبه ضریب کشیدگی جامدات با بهره گیری از مکانیک آماری تعادلی

مطلب مشابه :  پایانامه ارشد : بررسی تأثیر قدرت و جنسیت بر گزینش راهبردهای معذرت خواهی در زبان فارسی