کارشناسی ارشد، پایان نامه

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  محاسبه ضریب کشیدگی جامدات با بهره گیری از مکانیک آماری تعادلی

تکه ای از متن پایان نامه :

 

(6-2)

کمیت  را بردار موج می‌نامند، و بزرگی آن 2π/λ می باشد.سرعت این موج از  محاسبه می‌گردد. از روی‌هم قرار دادن دو موج رونده با جهت‌های مخالف می‌توان موج ایستاده به دست آورد. از این اقدام چنین نتیجه می‌گردد :

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه: بیمه ی شخص ثالث و دعاوی مربوط به آن