پایانامه در مورد : بررسی تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی بر فرآیند الکتروریسی

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی

تکه ای از متن پایان نامه :

خصوصیات الیاف، همچنین تأثیرگذاری یک یا تعدادی پارامتر بر ابعاد الیاف و خصوصیات وب تولید شده در الکتروریسی، توسط گروه­های تحقیقاتی زیادی مطالعه شده می باشد.

معمولاً عواملی که بر الکتروریسی اثر می­گذارند را می­توان به سه دسته تقسیم نمود:

در مواردی که مایع پلیمری تنها شامل یک پلیمر و یک حلال می­گردد، ویسکوزیته با غلظت نسبت مستقیم دارد، اما زیرا ویسکوزیته به تمامی برهم کنش­های بین مولکولی در محلول بستگی دارد، نوع حلال و افزودنی­های ممکن مانند نمک نیز احتمالاً بر آن تأثیر می­گذارد [26].

وزن مولکولی پلیمر تعداد درگیری­های زنجیره­های پلیمر در محلول و در نتیجه ویسکوزیته محلول را نشان می­دهد. شبکه­های درگیر شده زنجیره پلیمری تأثیر مهمی را در فرآیند الکتروریسی ایفا می­کند. از این رو حتی وقتی غلظت پلیمر پایین می باشد، وزن مولکولی بالا می­تواند تعداد کافی از این شبکه­های زنجیری پلیمری را تأمین کند. همچنین در صورتی­که واکنش­های بین مولکولی بتواند جایگزینی برای رسانایی بین زنجیره­ها که از طریق شبکه­های زنجیری فراهم می­گردد باشد، وزن­های مولکولی بالا برای فرآیند الکتروریسی ضروری نیست [34،33].

وزن مولکولی پلیمر همچنین تأثیر بسزایی بر سایر خصوصیات مکانیکی و الکتریکی نظیر کشش سطحی، و رسانایی محلول دارد [24].

در هر حال افزایش ویسکوزیته مایع پلیمری، چه در اثر وزن مولکولی بالای پلیمر و چه در اثر افزایش غلظت محلول، قطر لیف نهایی را افزایش می­دهد، به غیر از هنگامی­که روزنه نازل کمی گرفته شده یا جریان به طریقی کاهش یافته باشد بطوری­که یک قطره کامل برای انجام فرآیند در دسترس نباشد [27].

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد درباره کارشناسی ارشد، پایان نامه

1-5-1-2-کشش سطحی

شروع الکتروریسی به محلول باردار شده نیاز دارد، تا بر کشش سطحی آن غلبه کند. در حین الکتروریسی وقتی جریان به سمت صفحه جمع کننده حرکت می­کند، کشش سطحی ممکن می باشد باعث شکل گرفتن دانه تسبیحی‌ها در طول جت گردد. کشش سطحی، سطح بر واحد جرم سیال را کاهش می­دهد. در این مورد، هنگامی­که تراکم مولکول­های آزاد حلّال زیاد می باشد، مولکول­های محلول بیشتر تمایل دارند تا دور هم جمع شوند و یک شکل کروی (در اثر کشش سطحی) را Uppatham و همکارانش، PVA توسط Zhang و همکارانش، PAA توسط Kim 

 مطالعه تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی بر فرآیند الکتروریسی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی