پایانامه در مورد : محاسبه ضریب کشیدگی جامدات با استفاده از مکانیک آماری تعادلی

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  محاسبه ضریب کشیدگی جامدات با بهره گیری از مکانیک آماری تعادلی

تکه ای از متن پایان نامه :

تعادلی خود به‌صورت یک نوسانگر متناسب ساده مرتعش می‌گردد، لذا کل بلور می‌تواند به‌صورت دسته‌ای از 3N نوسانگر متناسب مستقل در نظر گرفته گردد، که هر نوسانگر دارای فرکانس یکسان  باشد.سپس ازلحاظ فیزیکی وی فرض نمود محیطی متوجه اتم می‌گردد که متوجه هر اتم دیگری نیز می‌گردد و پس، این امکان وجود داشت که تمام N اتم را به‌صورت نوسانگرهای مستقل در جهت‌های x وy وz در نظر بگیرند.ازلحاظ کلاسیکی چنین فرضی منجر به مقدار 3Rcal/deg-mole قانون دولن و پتیت می‌گردد، اما سهم بزرگ انیشتین (در 1907) این بود که گفت انرژی هر یک از 3N نوسانگر مستقل بایستی بر مبنای روشی که توسط پلانک توسعه‌یافته بود، کوانتیده شده باشد. پس، می‌توانیم بگوییم که انیشتین فرض نمود که طیف فرکانس  یک تابع دلتا در یک فرکانس بوده می باشد.

(1-2)

که در آن فاکتور 3N گنجانده‌شده می باشد، تا معادله روبرو  صادق باشد، و  تنها فرکانسی می باشد که به تمام 3N نوسانگر مستقل بلور نسبت داده می‌گردد. مقدار فرکانس انیشتین،  از ماده‌ای بهشکل2-2مقایسه ظرفیت گرمایی تجربی الماس با مقدار پیش‌بینی‌شده بر مبنای نظریه انیشتین

اگرچه در شکل (2-2) نشان داده‌شده می باشد که مدل انیشتین برای یک بلور قادر می باشد که توافق کیفی مؤثری باتجربه مستقر کند، اما ازلحاظ کمی با آن در توافق نیست. به‌ویژه معادله (4-2) پیش‌بینی می‌کند که ظرفیت گرمایی دمای پایین، به‌جای اینکه به‌طرف T3، به‌عنوان داده‌های تجربی میل کند، به‌صورت زیر سیر می‌کند:

مطلب مشابه :  بررسی تأثیر قدرت و جنسیت بر گزینش راهبردهای معذرت خواهی در زبان فارسی- دانلود
(5-2)

ظرفیت گرمایی دمایی دمای پایین که معادله (5-2) پیش‌بینی می‌گردد، سریع‌تر از قانون T3به مقدار صفر خود سقوط کند. در بخش بعدی خواهیم دید که از نظریه دبای که چند سال بعد از نظریه انیشتین عرضه گردید، T3 آنگاه‌که معین می‌گردد. قبل از وارد شدن در نظریه دبای، به یک ویژگی مهم معادله (4-2) که در نظریه‌های دقیق‌تر نیز ظاهر می‌گردد، اشاره می‌کنیم. از معادله (4-2) پیش‌بینی می‌گردد که  برای تمام مواد، جزئیات مشخصه اتمی  جامد بستگی ندارند. و با فرض اینکه بلور یک جسم کشسان پیوسته می باشد، می‌توان آن شیوه‌ها را محاسبه نمود. تقریب نظریه دبای در این می باشد که در آن تمام فرکانس‌های بهنجار از این دیدگاه مطالعه می‌شوند.

برای یک موج‌داریم:


محاسبه ضریب کشیدگی جامدات با بهره گیری از مکانیک آماری تعادلی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد:محاسبه ضریب کشیدگی جامدات با بهره گیری از مکانیک آماری تعادلی