پایانامه کارشناسی ارشد با عنوان : بررسی تأثیر قدرت و جنسیت بر گزینش راهبردهای معذرت خواهی در زبان فارسی

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تأثیر قدرت و جنسیت بر گزینش راهبردهای معذرت­خواهی در زبان فارسی

تکه ای از متن پایان نامه :

وجهه منفی[1] مخاطب (تمایل به اینکه انتخاب آتی عملش مختل نشود) را تهدید می­کنند. در­حالی­که عبارت­ها­ی بیانگر، در میان آن­هایی فهرست می­شوند که خواسته، وجهه مثبت مخاطب[2] (تمایل به اینکه خواسته او برای دیگران پسندیده و خوشایند باشد) را تهدید می­کنند.

رویکرد دیگری که برای فرق میان کنش­ها­ی­گفتاری به کار می­رود، مبتنی بر ساختار می باشد. زبان انگلیسی سه نوع جمله­ی اصلی دارد که بر اساس آن، می­توان فرق ساختاری نسبتاً ساده­ای میان سه دسته­ی کلی از کنش­های­گفتاری قائل گردید. همان­گونه که در مثال 3 نشان داده شده­می باشد، میان سه صورت ساختاری (جمله­ها­ی خبری، پرسشی، امری) و سه نوع کارکرد ارتباطی (گزاره، پرسش، امر/درخواست) ارتباط­ای هست که به آسانی قابل تشخیص می باشد.

(3).الف. شما کمربند ایمنی می­بندید.( خبری)

ب. آیا کمربند ایمنی می­بندید؟(پرسشی)

ج. کمربند ایمنی را ببندید! (امری)

ب. من بدین وسیله شما را از وضعیت هوا آگاه می­کنم.

ج. من بدین وسیله از شما می­خواهم که در را ببندید.

یک کارکرد اصلی را می­توان با ساختار­ها­ی مختلفی بیان نمود. برای مثال، در پاره­گفتار­ها­ی (5)، گوینده ساختار­ها­ی مختلفی را به کار می­گیرد تا از مخاطب بخواهد مقابل تلویزیون نایستد. کارکرد اصلی تمام پاره­گفتار­ها­ی(5) دستور یا درخواست می باشد؛ اما تنها ساختار امری در (5الف) نمایانگر کنش­گفتاری مستقیم می باشد. در اینجا، ساختار پرسشی(5ب) صرفاً به منزله­ی یک پرسش نیست و پس، کنش­گفتاری غیر­مستقیم می باشد. همچنین، ساختار­ها­ی خبری در (5ج) و) 5د) درخواست­ها­ی غیر­مستقیم هستند.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه: بررسی دعوای غیر منقول و مرجع صالح برای رسیدگی بر آن

(5).الف. از سر راه برو کنار!

ب. مجبوری مقابل تلویزیون بایستی؟

ج. شما مقابل تلویزیون ایستاده­ای.

د. جلوی دید را گرفته­ای.

همان­گونه که در مثال(6) نشان داده شده می باشد، رایج­ترین نوع کنش­گفتاری غیر­مستقیم در زبان انگلیسی، ساختار پرسشی دارد اما32.negetive face-want

33.positive face-want

 

 مطالعه تأثیر قدرت و جنسیت بر گزینش راهبردهای معذرت خواهی در زبان فارسی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تأثیر قدرت و جنسیت بر گزینش راهبردهای معذرت­خواهی در زبان فارسی