پایانامه کارشناسی ارشد با عنوان : بررسی تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی بر فرآیند الکتروریسی

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی

تکه ای از متن پایان نامه :

(3-5)

:میدان مغناطیسی ناشی از جریان حلقه بالایی جت به حلقه پایینی

(3-6)

: نیرویی می باشد که بین جریان­های خمشی در جت الکتروریسی ایجاد می­گردد. در حقیقت بین جریان­های لایه­های مختلف جت الکتروریسی نیروی مغناطیسی شبیه وقتی که جریان الکتریکی در دو سیم موازی نزدیک به هم مستقر می باشد، القا می­گردد. طبق مطالعاتRen  و همکارانش (2010) این نیروی مغناطیسی به صورت جاذبه می باشد [52].

برای مطالعه این نیرو از قوانین الکترومغناطیس مربوط به اعمال نیروی بین دو جریان الکتریکی موازی نزدیک بهم [52] بهره گیری می­کنیم.

دو جریان الکتریکی نزدیک بهم نیروی مغناطیسی به یکدیگر اعمال می­کنند. دو رسانای مجزای طولانی، مستقیم، موازی با فاصله d و جریان­های  و  ، مانند شکل 3-5 فرض شده می باشد. همچنان که در شکل 3-5 دیده می­گردد، درصورتی­که این دو جریان هم­جهت باشند همدیگر را جذب، و اگر خلاف جهت هم باشند همدیگر را دفع می­کنند.

 مطالعه تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی بر فرآیند الکتروریسی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی