پایان نامه درباره کارشناسی ارشد، مثنوی معنوی

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مبانی قر آنی کرامات اولیاء

تکه ای از متن پایان نامه :

ولایت، آن دایره فراگیر و گسترده می باشد که همان دایره­ی بزرگ‌تر می باشد. پس از احکام این دایره آن می باشد که خداوند هر کس از بندگانش را بخواهد به پیامبری سرپرستی می‌کند و برخی از احکامش این می باشد که گاهی آن بنده را به رسالت سرپرستی می‌کند و این نیز از احکام دایره ولایت می باشد پس هر رسولی ناچار می باشد که نبی هم باشد و هر نبیّ‌ای نیز بایست که به ولایت رسیده باشد. بنابراین هر رسولی باید که ولی باشد پس رسالت مقام خاصی در میان دایره ولایت می باشد.[1]

ویژگی‌ای که در هر سه دسته، هم­سو می باشد ولایت می باشد. 5-2. گسست «ولایت» از «نبوت» و «رسالت»

جداسازی نخستِ ولایت از دو عنوان دیگر، به این می باشد که ولیّ، از زمره­ی اسمای حسنای پروردگار جهانیان می باشد و بشر به ولایت رسیده نیز نام ولیّ را یدک می­کشد و این هم‌نامی را در نبی و رسول نمی­یابیم.

دوم آنکه: ولیّ، همیشه در زمین باقی می باشد چرا که اسم الهی، همیشگی می باشد و همواره نماینده و جلوه‌گاهی می‌خواهد اما پیامبر و رسول، هر دو، مأموریت­شان سرانجام می‌یابد، چه که رسالت از دید تاریخی به شرایطی بسته می باشد و زمانی خاتمه می‌یابند. این دو سمت الهی برای تنظیم حیات طیبه­ی آدمی در این جهان می باشد اما ولایت چنین ربط جوهری با گیتی را ندارد. پس، آن دو جایگاه، در جهان پسین از دارندگانش گرفته می‌گردد لیکن ولایت ایشان، همواره در سرشت­شان می­ماند.[2]

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:دعوای غیر منقول و مرجع صالح برای رسیدگی

پس به هر دوری ولیّ‌ای قائم می باشد       تا قیامت آزمایش دائم می باشد.[3]

با این حال، برخی همچو ابن­عربی، ولایت را چونان برزخی میان نبوت و رسالت دانسته‌اند البته به این معنا که معنایی شامل و در هر دو هست: آسمانِ پیامبری، در برزخی پایین­تر از ولی و بالای از فرستادگان خداست.آسمان ولایت بلند می باشد و بر هر مقام با شکوهی احاطه دارد.[4]

خداست. اما هر پیام­بر و فرستاده‌ای به سِمَت خود آگاهی داده شده و دوم اینکه شرط دست یازی به جایگاه ولایت، ماندگاری همیشگی در این مقام نیست بلکه شاید که بد­عاقبت نیز بگردد.[5] همو در جایی دگر، گفتار استادش ابوعبدالرحمن سلّمی را می‌آورد که: «کارهای پایانی اولیا، امورات آغازین پیامبران می باشد[6]

در همین جاست که مسئله­ی والاتری و فضل پیامبران و به طریق اولی رسولان را بر اما‌ای که تنها، ولیّ می باشد می‌توان اثبات نمود البته نه بر اولیایی که خود نبی یا رسول و یا پیشوای معصوم در فرهنگ شیعه­اند. رسولان، زیرا ولایت و نبوت را هم[1]. الفتوحات المکیه، (4 ج)، ج2، ص256 و 257.

[2]. مبانی عرفان نظری، ص257.

[3]. مثنوی معنوی، دفتر دوم، ص201، بیت 852.