کارشناسی ارشد، فرهنگ فارسی

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مبانی قر آنی کرامات اولیاء

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

 

 

1. دیدگاه متکلمان

در میان کسانی که می­بایست حقایق امور را از روی دلیل و برهان با ملاحظه و مطابق با شرع درک ‌کنند[1] و هماره دیدگاه­های آنان ختم­الکلام برای مردم عادی می باشد یعنی متکلمان، سخن بسیار می باشد و به­راحتی می‌توان رساله­ای استوار در نگره­های فرقه­ای در اسلام به مسئله­ی کرامات اولیا را ترتیب داد و به گستردگی به پژوهه نشست. باری، کوتاه اینکه متکلمان را به دو گروه سنیان و شیعیان دسته­بندی می­کنیم.

در باب متکلمان شیعه­ی امامیه می‌توان گفت که: آنان یکسره قائل به جواز صدور کرامات از انبیا، ائمه، اولیا و صالحان­اند. از این رو تذکره‌نویسان پیشین و پسین، بی­پروا به گرد­آوری و نگاشتن در این زمینه، همت گماشته و پرکار بوده‌اند.آنها می‌گویند چنین کاری، یکسره شدنی و بهترین دلیل بر آن، وقوع و وجود خارجی آن می باشد. کارهای خارق عادت صادر شده­ی از سوی پیامبر پیش از بعثت، یعنی از هنگامه­ی ولادت تا سن چهل سالگی شده) و قرآن به آن قائل می باشد؛ و این نکته باریک را که دیگران نگفته‌اند بیان می‌کند که: آن چیز که از کرامات صالحان این امت نقل شده فزون از شمار می باشد و اگر چه هر یک به تنهایی افاده علم به وقوع آن نمی‌کند ولی زیرا همه به یک­جا و با هم در نظر گرفته گردد علم قطعی و یقین صادق، به اینکه خوارق عادات بر دست صاحبان کرامت ظاهر شده در دل ما پدید می‌آورد. امام فخر رازی نیز در «تفسیر کبیر»ش (در اوایل سوره­ی کهف) به­گونه­ای گسترده و مفید، در این باره، بحث می‌کند و بر این می باشد که قرآن و اخبار و آثار و دلایل عقلی بر جواز کرامات اولیا دلالت دارد.[2] باز، کلامیِ با اهمیت تسنن در نگاشته خویش، «نهایه الأقدام فی علم الکلام» نیز سخن از مقبول افتادن کرامات نزد اشاعره دارد و از دید عقل و نقل به اثبات رسانده می باشد و برایشان پذیرفتنی می باشد.[3] نیز در جایی دیگر عالمان اشعری مذهب زیرا ابن­کلاب و ابوالحسن اشعرى و باقلانى و ابوعبداللّه حلیمی از اشاعره سخن رانده و گفته‌اند که: جمله­ی اشاعره کرامات‏ اثبات کننده­ی این اموراند غیر از اسفراینى که وى می­گوید کرامات‏ محال می باشد.[4] فخر رازی از افتخارات کلامی تسنن، استوار در برابر منکران معتزلی کرامت ایستاده و دلایل فرقه­ی کلامی­سنّی قدریه نیز از منکران مسئله کرامات اولیا می باشد چرا که مدعی می باشد کسی را در این فرقه دارای کرامت و امور خارق عادت نیافته‌اند و نیافتن را رهنمونی بر نبودن دانسته‌اند[5] و کلام­نگاران اسلامی سنی نیز در نوشته­های اصلی خود، بدین انکار، سخن رانده‌اند.[6]

مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوع قابلیت یادگیری سازمانی، یادگیری سازمانی

کوتاه­سخن اینکه: به غیر از اندکی از متکلمان سنّی، همه­ی کلامیان سنی و شیعیان متکلم، کرامت را راست و درست خوانده‌اند. اما نظرگاه فیلسوفان که در هر جا و سخنی، در نوع خود، پیشانی عقل­ورزی زمانه بوده می باشد.

2. دیدگاه فیلسوفان

از آنجا که اندیشمندان میدان علوم عقلی هماره به دقت امور را بررسی می­کنند نظرگاه­های آنان مورد توجه قرار گرفته می باشد. از این رو ردّ و ابرام آنها بر نظریه­ یا سخنی، می­تواند موجب تأیید صحت یا سقم آن باشد.

[1]. فرهنگ فارسی، ص637.

[2]. ر. ک به: جهان غیب و غیب جهان، ص59 و 60.

[3]. ر. ک به: شهرستانى، نهایه الأقدام فی علم الکلام‏، تحقیق احمد فرید مزیدى، اول، بیروت‏، دار الکتب العلمیه، 1425 ق، ‏ ص277.

[4]. ر. ک به: حسنى رازى، سید مرتضى بن داعى‏، تبصره العوام فی معرفه مقالات الأنام‏، تصحیح: عباس اقبال آشتیانى‏، تهران‏، نشر اساطیر، دوم‏، 1364، متن، ص115.

[5]. ر. ک به: عبد القاهر بغدادى، الفرق بین الفرق و بیان الفرقه الناجیه منهم‏، بیروت‏، دار الجیل، دار الآفاق، ‏ 1408 ق، ‏ ص335.

[6]. ر. ک به: بغدادى، عبد القاهر، ‏ أصول الإیمان، تحقیق: ابراهیم محمد رمضان، بیروت، دار و مکتبه الهلال‏، ‏ 2003 م‏، ص‏148.