دانلود پایان نامه ارشد درمورد کارشناسی ارشد، سرمایه گذاری

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با بهره گیری از مدل گارچ چند متغیره

تکه ای از متن پایان نامه :


دارایی‏های خارجی داشته باشد، سرمایه گذاران ممکن می باشد با در نظر داشتن ریسک های سرمایه گذاری از سرمایه گذاری در این کشور امتناع کنند.

در سناریوی دیگر، وقتی که در واقع ارزش پول شریک تجاری اصلی اقتصاد کاهش می یابد، رقابت‏پذیری آن کم می گردد. ممکن می باشد سیاست‏گذاران رقابت پذیری اقتصاد را با کاهش ارزش پول

حفظ کنند. اگر سرمایه گذاران این تصمیم را به خوبی پیش بینی کنند، تقاضایشان را برای دارایی‏های این کشور کاهش می‏دهند. در پایان، ممکن می باشد با کاهش ارزش پول و سقوط قیمت دارایی‏ها، بحران ایجاد گردد. گلیک و رز(1998)[1] نشان دادند که ارتباط تجاری پس از کنترل کردن فاکتورهای اقتصاد کلان به توضیح همبستگی بین کشوری در بازارهای ارز در طول دوره های بحران کمک می کند. کامینسکی و رینهارت(1998)[2] نشان دادند که عضویت در یک گروه تجاری باعث خواهد گردید که اقتصاد به ویژه در سرایت از اعضای دیگر، آسیب پذیر باشد.

در واقع طبق کورستی، پرسنتی، روبینی و تایل(1999)[3] رقابت کاهش ارزش پول می تواند ، ارزش

پول را بیشتر از میزانی که برای بازسازی ابتدایی بنیادها نیاز بود ، کاهش دهد. شواهدی از کاهش

ارزش پول رقابتی در شیوع بحران مالی آسیا وجود داشته می باشد.

 

 

ارتباطات مالی

می تواند باعث بیرون کشیدن سپرده هایش از بانک B و پس ایجاد معضلات برای B گردد. بانک  B  نیز ممکن می باشد در عوض پورتفوی وام دهی اش در کشور B را تغییر دهد. هر دو مثال، نتیجه می دهد که شوک از کشور A از طریق یک سلسله مراتب وام دهنده ای به هم پیوسته به کشور B منتقل می گردد.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی ارتباط بین کارآفرینی سازمانی و عملکرد صنایع کاشی و سرامیک

ج) برهم کنش های تحت سیستم مالی بر پایه بازار

[1] Glick and Rose(1999)

[2] Kaminsky and Reinhart(1998)