پایان نامه ارشد:دعوای غیر منقول

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :دعوای غیر منقول و مرجع صالح برای رسیدگی بر آن 

تکه ای از متن پایان نامه :

وقتی در زبان عرفیگفته می­گردد: «فلانی خانه خود را به دیگری فروخت»، در واقع کنایه از این می باشد که حق مالکیّتی را که او بر خانه خود داشت، در ظرف اعتبار به دیگری منتقل ساخت. اما از­آنجائی­که حق مالکیت، حقی می باشد مطلق وکامل­ترین نوع از حقوق مالی محسوب می­گردد، معمولاً آن را از حقوق مالی تفکیک نمی­کنند. این حق چنان با موضوع خود آمیزش یافته که در نخستین نگاه، اصولاً مورد توجه قرار نمی­گیرد، اما با کمی ریزبینی به خوبی روشن می­گردد که آن چیز که مورد تملّک قرار می­گیرد و به شخص اختصاص می­یابد واز نظر حقوقی در آن تصّرف می­گردد، ارتباط­ی اعتباری­ای می باشد که بشر با اشیاء دارد و پس به اشیاء، به لحاظبند اول: اعیان ومنافع

اموالی که وجود خارجی داشته باشند وبا حس لامسه قابل ادراک باشند، عین نامیده می­شوند.[1] تعریف عین به تعریف اموال مادی خیلی شباهت دارد؛ به عبارتی دیگر می­توان گفت: هر مال مادی عین می باشد. به موجب ماده­ی 350 قانون مدنی، «مبیع ممکن می باشد مفروز باشد یا مشاع، یا مقدار معیّن از شیئ متساوی­الاجزا وهمچنین ممکن می باشد کلی فی الذمه باشد». از طرفی ماده­ی 338 مقرر داشته می باشد که موضوع عقد بیع منحصراً بایستی عین باشد. پس از جمع این دو ماده می­توان اقسامی را که برای عین در قانون مدنی معیّن شده می باشد، استخراج نمود. در ماده­ی350، اعیان اموال به انواع زیر تقسیم شده می باشد:

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد درباره اطلاعات، ارتباط

1-عین معیّن: موضوع یک تعهّد در صورتی عین معیّن می باشد که مصداق خارجی آن به شخصه معیّن باشد، به نحوی که نتوان چیز دیگری را به جای آن به متعهّدله تسلیم نمود. به همین جهت در تعریف عین معیّن چنین می­گویند:چیزی می باشد که در عالم خارج بتوان به آن اشاره نمود.

عین معیّن که آن را در اصطلاح، عین شخصی یا خارجی نیز می­نامند، ممکن می باشد مفروز یا مشاع باشد. مفروز، عین معیّنی می باشد که مالک آن منحصراً یک نفر باشد ومشاع، مالی می باشد که چند نفر در آن شریک باشند و سهام شرکاء را در عالم خارج نتوان تمییز داد.

2-چیزی که در حکم عین معین استهرگاه موضوع تعهّد، مقدار معیّن از چیزی باشد که اجزاء آن از هر حیث با هم برابرند، بر حسب اصطلاح، قانون گفته می­گردد که آن موضوع در حکم عین خارجی می باشد.

3-کلی: در صورتی موضوع تعهّد کلی می باشد که فقط به وسیله­ی صفات یا مقدار معیّن شده باشد. در این گونه تعهّدات، مدیون موظّف نیست که چیز معیّنی را در مقام وفاء به عهد، به دائن بدهد وتنها بایستی مصداقی را برگزیند که شرایط موضوع تعهّد را دارا باشد؛ مثلاً اگر کسی تعهّد کند که صد کیلو برنج فریدونکنار به[1].صفایی، سید حسین (1390) دوره مقدماتی حقوق مدنی،اشخاص و اموال، جلد اول، چاپ سیزدهم، تهران، نشر میزان،  ص 202

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

مطلب مشابه :  پایان نامه ،

 دانلود از لینک پایین صفحه