پایان نامه ارشد: ارتباط بین کارآفرینی سازمانی و عملکرد صنایع کاشی و سرامیک

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه ارتباط بین کارآفرینی سازمانی و عملکرد صنایع کاشی و سرامیک 

تکه ای از متن پایان نامه :

فهرست نمودارها

نمودار 2-1 مدل کارآفرینی سازمانی کورن وال و پرلمن …………………………………………………………………..48

نمودار 4-1 نمودار مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان ……………………………………………………………………..110

نمودار 4-2 توزیع مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان ………………………………………………………………………111

نمودار 4-3 نمودار مربوط به سن پاسخ دهندگان ……………………………………………………………………………112

نمودار 4-4 توزیع مربوط به سن پاسخ دهندگان …………………………………………………………………………….112

نمودار 4-5 نمودار میله‌ای مربوط به سطوح تحصیلات پاسخ دهندگان ……………………………………………..114

نمودار 4-6 توزیع مربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان ………………………………………………………….114

نمودار 4-7 نمودار  مربوط به سابقه خدمتی پاسخ دهندگان …………………………………………………………….116

نمودار 4-8 توزیع مربوط به سابقه خدمتی پاسخ دهندگان ……………………………………………………………….116

نمودار 4-9 نمودارهای رگرسیون چندگانه متغیر عملکرد ………………………………………………………………..130

نمودار 4-10 نمودارهای رگرسیون چندگانه عملکرد مالی  ………………………………………………………………134

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

مطلب مشابه :  منابع تحقیق درمورد پایان نامه، محاسبه