پایان نامه ارشد: بیمه ی شخص ثالث و دعاوی مربوط به آن

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :بیمه ی شخص ثالث و دعاوی مربوط به آن

تکه ای از متن پایان نامه :

بند اول: اصل مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی

ماده نخست قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب 1382 مقرر می‌دارد.:

«کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه مذکور را در قبال خسارت مدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا یدک و تریلر متصل به آن‌ها و یا محمولات آن‌ها به اشحاص ثالث وارد می‌گردد حداقل به مقدار مندرج در ماده 4 این قانون نزد یکی از شرکت‌های بیمه که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشند، بیمه نمایند.»

از نظر ژرف‌ساختی و مبنای فکری و عملی، این اصل متکی بر نظریه خطر و تضمین حق می باشد[1] که در گفتار مربوط به مبانی مسئولیت دارنده وسیله نقلیه به تفصیل از آن بحث نخواهیم نمود. به موجب این اصل کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی مسئول جبران پیامدهای زیان‌بار حوادث‌های ناشی از کاربرد این گونه وسایل‌‌اند و زیان دیده نیازی به تحمیل دلیل برای اثبات تقصیل دارنده وسایل نقلیه ندارد.[2]

در واقع قانون بیمه اجباری، دارندگان وسایل نقلیه را به سبب بهره گیری از مزایا و فایده‌های این‌گونه وسایل و خطری که متقابلاً با بهره گیری از آن‌ها برای افراد جامعه و اموال ایشان ایجاد می‌کنند، مسئول جبران خسارات ناشی از آن‌ها می‌داند.[3]

 

بند دوم: اصل اجباری بودن بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه

مطلب مشابه :  پایانامه در رابطه با : بررسی تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی بر فرآیند الکتروریسی

قانونگذار در ماده نخست بیمه اجباری علاوه بر اظهار اصل مسئول بودن دارندگان وسایل نقلیه، اصل کلی دیگری را نیز اظهار می‌گند. این اصل که از عنوان قانون مورد بحث نیز قابل برداشت می باشد،  اصل اجباری بودن مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری می باشد. این اصل در واقع مکمل اصل قبلی می باشد و بدونتبصره 3- ارائه هر گونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث

[1]. محمود صالحی، جانعلی، پیشین، ص 22

[2]. امامی‌پور، محمد، نگاهی به بیمه شخص ثالث و آرای دادگستری، ص 37

[3].محمودصالحی،جانعلی، مفهوم ثالث و تأثیر بیمه در تحول حقوق ایران، ص 274

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه