پایان نامه ارشد درباره اطلاعات، ارتباط

دانلود پایان نامه

(7-3)

را در نظر نگرفت و می‌توان تعداد درجات آزادی ارتعاشی را تقریباً برابر 3N در نظر گرفت. با در نظر داشتن اطلاعات در مورد نوسانگر هارمونیک مستقل، تابع پارش بندادی به شکل زیر می باشد [22]:

(10-3)

که  دمای مشخصه دبای می باشد. مدل دبای جامدات همچون یک جسم الاستیک همسانگرد رفتار می‌کند[22]. با بهره گیری از تابع پارش ارتباط بالا می‌تواند به شکل زیر درآید[35]:

مطلب مشابه :  بررسی تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی(مطالعه موردی بیمارستان سبلان تامین اجتماعی اردبیل) - دانلود پایانامه ارشد