پایان نامه ارشد رایگان درمورد تعریف نظری مفاهیم و استفاده از فناوری

دانلود پایان نامه

1-7 تعریف نظری مفاهیم
1-7-1روابط عمومی
روابط عمومی مجموعه اقدامات و کوششهای حسابگرانه‌ای است که مدیریت ارتباط میان یک سازمان و همگان‌هایی را انجام می‌دهند که به نحوی به آن مربوطند (هوج و دیتون، 1989) فعالیتهای عمومی شامل سخنرانی در یک کنفرانس، کار با رسانه‌ها، ارتباطات بحران، اشتغال به امور اجتماعی از طریق رسانه‌ها وارتباط باکارکنان در زمره وظایف این حرفه است. این فعالیت‌ها چندان ملموس نیستند و این امر، آنها را از تبلیغات جدا می‌کند. روابط عمومی می‌تواند برای ساختن روابط مفاهیم آمیز با کارکنان، مشتریان، سرمایه گذاران، رأی دهندگان و عموم مردم به کاررود (دهقان، 1388 ).
1-7-2پیامک ( SMS )
پیام کوچک – یک نوشته متنی که توسط تلفن همراه و سیستم مخابرات سیار ارسال می‌گردد. معادل عبارت انگلیسی Short Message System به معنی سیستم پیام کوتاه است.در واقع سرویسی که به مشتریان این امکان را می‌دهد تا پیام کوتاه را از طریق موبایل‌های خود به یکدیگر ارسال کنند ( ژانگ و موو 2008 ).
1-7-3 هنجارهای ذهنی
هنجارهای ذهنی به عنوان میزان اجابت و موافقت فرد با فشارهایی که جهت انجام رفتار خاصی بر وی وارد می‌شود، تعریف شده است. هنجارهای ذهنی نشان می‌دهد که مصرف کننده چگونه تحت تأثیر دریافت‌ها و ادراکات گروه‌های مرجع همچون خانواده، دوستان و همکاران قرار می‌گیرد. استفاده از فناوری اطلاعاتی را می‌توان نوعی خواست و اراده افراد در انجام چنین عملی قلمداد کرد که به صورت تلوجی قلمداد کرد که به صورت تلویحی بیان می‌نماید که ادارامات کاربر می‌تواند تصمیم وی در مورد مشارکت در استفاده از فناوری را تحت تأثیر قرار دهد. تحقیقات زیادی بر اهمیت هنجارهای ذهنی به لحاظ تأثیر آن‌ها بر رفتار انسان تأکید کرده‌اند. هنجارهای ذهنی اشاره دارد به ادراک فرد مبنی بر اینکه برخی از افراد مرجع و مهم این طور فکر می‌کنند که فرد باید یا نباید رفتار به خصوصی را انجام دهد و همچنین به انگیزه‌ی فرد برای پیروی از گروه مرجع نیز اشاره دارد.
درباره نفوذ اطلاعاتی هنجارهای ذهنی، ژانگ و مانو (2008) در تحقیق خود به این نتیجه رسیده‌اند که وقتی افراد در مورد به کار گیری خدمات داده‌ای تلفن همراه تجربه‌ای کم یا اصلاً تجربه‌ای ندارند، تصمیم آن‌ها برای به کار‌گیری خدمات داده‌ای تلفن همراه به شدت تحت تأثیر گروه‌های مرجعی چون دوستان یا اعضای خانواده قرار می‌گیرد. مشخص شده است که گروه‌های مرجع، هنجارهای ذهنی، عوامل اجتماعی و یا نفوذ اجتماعی نقش بسیار مهمی در قصد به کار گیری خدمات WAP تلفن همراه، قصد رفتاری برای استفاده از پیامک‌های تبلیغاتی ژانگ و مائو: باور و همکاران (2010) نیسوین و همکاران (2005) یان و همکاران (2006) و قصد استفاده از تجارت تلفن همراه (خلیفه و چنگ (2002)دارد. بنابراین سوال اول این است که آیا هنجارهای ذهنی در گرایش به استفاده از سامانه‌های پیامکی از دیدگاه مدیران و کارکنان روابط عمومی شرکت مخابرات ایران موثر است؟
1-8 تجربیات قبلی
دانش قبلی مصرف کننده بر نوع و میزان پردازش اطلاعات نظیر سازماندهی نظام‌مند مقایسه و ارزیابی برند و رفتار خرید موثر است. اطلاعات به دست آمده حاکی از این است که تجربیات تأثیر زیاد و مستقیمی بر نگرش و رفتار افراد دارند. مصرف کنندگان تمایل دارند که بر نتایج حاصله از تجربیات مستقیم و شخصی خود تکیه کنند و از آن استفاده نمایند زیرا معمولاً این آموخته‌ها را با ارزش پنداشته و نوعی رابطه درونی بین سودمندی و کارآمدی شخصی خود آموخته‌هایشان برقرار می‌نمایند. بنابراین تجربیات منفی می‌تواند باعث گردد که مصرف کنندگان از منبع تجربیات منفی اجتناب نمایند با توجه به تحقیقات قبلی نظریه یادگیری مبتنی بر تجربه می‌توان سوالهای سوم را این طور تبیین کرد که آیا تاثیر تجربیات قبلی و نگرش افراد در گرایش به استفاده از سامانه‌های پیامکی از دیدگاه مدیران و کارکنان روابط عمومی شرکت مخابرات ایران موثر است؟
1-9 نگرش نسبت به سامانه‌های پیامکی
بدبینی نسبت به استفاده ازسامانه‌های پیامکی به طور کلی به عنوان گرایش به بی اعتقادی نسبت به استفاده از این سامانه‌ها تعریف شده است. واژه بد بینی می‌تواند معانی زیادی در برداشته باشد. فرد می‌تواند نه تنها به دلیل معنای لفظی ادعاهای مطرح شده در تبلیغات بلکه به دلیل انگیزه‌های تبلیغ کنندگان، ارزش اطلاعات مطرح شده در تبلیغات برای شخص یا جامعه و یا تناسب تبلیغ برای گروهی خاص از مخاطبان همچون کودکان و یا کالایی خاص مانند سیگار یا الکل به تبلیغات بد بین باشد.
محققان دریافته‌اند که اکثر سازمانها معتقدند که تبلیغات اغلب کذب و خلاف حقیقت است و هدف این تبلیغات متقاعد نمودن مشتریان به خرید کالاهایی است که واقعاً آن‌ها نمی‌خواهند.
مصرف کنندگان بدبین، به عدم باور ادعاهای تبلیغاتی نسبت به مصرف‌کتتدگانی که از میزان بد بینی کمتری برخوردارند، تمایل بیشتری دارند. گروهی دیگر از محققان بیان می‌کنند که افراد با بدبینی بیشتر در مقایسه با عموم مردم، کمتر به تبلیغات علاقمندند. این افراد به مواردی که دارای جنبه احساسی باشند تمایل بیشتری نشان می‌دهند تا مواردی که جنبه اطلاعاتی داشته باشند. با توجه به توضیحات فوق می‌توان سوال چهارم را اینگونه مطرح نمود که آیا تاثیر نگرش افراد درگرایش به استفاده از سامانه‌های پیامکی از دیدگاه مدیران و کارکنان روابط عمومی شرکت مخابرات ایران موثر است؟
1-10 عوامل اقتصادی
در استفاده از سامانه‌های پیامکی ارزان بودن : دریافت یا ارسال اطلاعات با پیامک، در حال حاضر هزینه ناچیزی بر کاربر تحمیل می‌کند. گرچه حجم اطلاعاتی که می‌توانیم با وب یا اینترنت ارسال کنیم قابل مقایسه با آنچه از طریق پیامک می‌فرستیم یا می‌گیریم نیست، یعنی بسیار بیشتر است، لکن مبلغی هم که برای دریافت و ارسال از طریق وب می‌پردازیم، بیشتر از مبلغی است که برای پیامک می‌پردازیم. اگر ایده‌ای مبتنی بر انتقال اطلاعات کوتاه باشد انجام این ایده با پیامک بسیار معقولتر از انجام آن با وب است. کاهش هزینه‌ها ضایعات و اتلاف منابع و وسعت مخاطبان و افزایش تولیدات و خدمات می‌تواند در استفاده افراد این سامانه موثر باشد بنابراین بر این اساس سوالی که مطرح می‌شو د این است که آیا عوامل اقتصادی مؤثر بر گرایش به استفاده از سامانه‌های پیامکی از دیدگاه مدیران و کارکنان روابط عمومی شرکت مخابرات ایران موثر است؟
1-11 شرایط استفاده
کوتاه و خلاصه بودن : گرچه کوتاه بودن پیامک، استفاده از آن را برای بسیاری مقاصد غیر ممکن می‌سازد و بخودی خود محدودیتی در استفاده از این فن آوری در انواع ایده‌ها و application‌ها بوجود می‌آورد، اما همین مطلب می‌تواند در ایده‌هایی که انتقال پیام‌ها در آن کوتاه و ناچیز است و نیاز به پاسخ دهی سریع می‌باشد، به عنوان مزیتی ویژه برای پیامک به حساب آید. به عنوان مثال اگر کسی بخواهد معنای لغتی را از دیکشنری بپرسد، یا اگر کسی اطلاعات آب و هوای شهری را تقاضا کند، یا اگر کسی بخواهد برنامه پرواز‌های امروز اصفهان به تهران را تقاضا کند، این نتایج، اطلاعات کوتاهی خواهند بود که به راحتی می‌توانند با پیامک در اختیار او قرار گیرند.
متنی بودن: گرچه متنی بودن پیامک آنرا جهت استفاده در بسیاری application‌ها غیر ممکن می‌سازد، لکن همین ویژگی، می‌تواند در ایده‌های دیگر، حُسنی غیر قابل انکار، محسوب شود. متن براحتی قابل تولید، ویرایش، تجزیه و تحلیل و جستجو است.
ارسال آسان : افراد بیشتری توانایی کار با پیامک را دارند: تعداد کسانی که توانایی ارسال و دریافت پیامک را دارند به مراتب بیشتر از کسانی است که توانایی دریافت و ارسال ایمیل دارند.
عدم نیاز به آموزش کارکنان : آموزش‌های زیادی برای تسلط کار با وب لازم است در حالی که در مورد پیامک چنین نیست و افراد زیادی به راحتی می‌توانند با پیامک کار کنند.
شناسایی آسان افراد مورد نظر برای سازمان در یک زمان کوتاه می‌توان محدوده زیاد و تعداد زیادی از افراد را تحت پوشش قرار داد. بنابراین بر این اساس سوالی که مطرح می‌شو د این است که آیا شرایط اسفاده بر گرایش به استفاده از سامانه‌های پیامکی از دیدگاه مدیران و کارکنان روابط عمومی شرکت مخابرات ایران موثر است؟
1-12 عوامل بیرونی(محیطی)
نداشتن محدودیت زمانی و مکانی: اگر آنلاین بودن را به در دسترس بودن تعبیر نماییم، میزان مواقعی که هر کدام از ما، حتی متخصصین‌ای تی و اینترنت، با پیامک در دسترس هستیم، به نحوی چشمگیر، بیشتر از مواقعی است که از طریق وب یا اینترنت در دسترس هستیم. لذا هر application مبتنی بر پیامک، می‌تواند تا حدود زیادی از رسیدن لحظه‌ای اطلاعات به فرد مطمئن باشد. حتی می‌توان گفت که اگر application‌ای بخواهد مطلبی را بصورت لحظه‌ای به کاربری برساند، به جز سرویس پیامک راه حل عمومی دیگری قابل پیشنهاد نیست.
دسترسی آسان : آنچه در اینترنت آن را IM یا پیام فوری می‌نامیم، پیامی است که با مسنجرها و در بستر اینترنت ارسال می‌شود. ایمیل و پیام‌های فوری گرچه بسیار سریعند ولی سرعت دسترسی به پیامک بیشتر از سرعت دسترسی به آنهاست. فرض کنید همزمان پیامک‌ای را و ایمیلی را دریافت کنید و در آن لحظه موبایل شما روشن و کامپیوتر شما هم روشن و به اینترنت متصل است . قطعا پیامک را سریعتر می‌توان چک کرد تا ایمیل. بنابراین بر این اساس سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا عوامل بیرونی(محیطی) مؤثر بر گرایش به استفاده از سامانه‌های پیامکی از دیدگاه مدیران و کارکنان روابط عمومی شرکت مخابرات ایران موثر است؟
فصل دوم