پایان نامه ارشد رایگان درمورد عوامل مؤثر بر نوآوری سازمانی و تحلیل عاملی تأییدی

دانلود پایان نامه

در عصر اطلاعات، طبیعی است که صنایع مخابراتی یکی از بالاترین شاخصهای رشد را در بین سایر صنایع دارا باشد. در میان صنایع مختلف مخابراتی و ارتباطی نیز یکی از سریع ترین نرخهای رشد متعلق به صنعت خدمات همراه است که سهم آن در ارتباطات روزمره افراد به طور خارق‌العادهای در حال افزایش و در شرف پیشیگرفتن از تلفن ثابت است. این رشد پرسرعت تنها مدیون نوآوری در تکنولوژی ارتباطات سیار نیست بلکه عمده آن مدیون رقابت شدید و بی‌رحمانه اپراتورها، زیر سایۀ مقررات حداقلی حاکم بر بازار این صنعت است. بازار خدمات همراه نیز در کنار صنعت آن رشد جالب توجهی از خود نشان میدهد، رشدی که علت آن را نمیتوان تنها افزایش تعداد مشترکین قلمداد کرد و تنوع روزافزون خدمات و عرصههای جدید رقابتی ناشی از آنها را نادیده گرفت این رشد غافلگیر کننده و توأمان صنعتی بازار باعث شده که علیرغم نوپا بودن این صنعت، اپراتورها در کنار تلاش برای بدست آوردن مشتریان جدید به تدریج حملات بازایابی خود را متوجه اغوا و جذب مشتریان سایر اپراتورها کنند(kim & yoon، 2004، o، 752). به دست آوردن مشتری جدید بسیارسخت تر و گران تر از نگهداری مشتریان موجود است و مطابق تحقیقی که در سال 2004 صورت گرفته است، هزینهای معادل 300 دلار در برابر 20 دلار در سال 1995 و 300 دلار در برابر 250 دلار در سال 2004 دارد


(Brown، 2004، p. 7). به علاوه هزینۀ جذب مشتری جدید 5 برابر هزینۀ حفظ مشتریان جاری است (حنفیزاده و رضایی، 1386). بخشی از این واقعیت به خاطر تأمینکنندگانی است که اطلاعات قابل توجه و ارزشمندی در مورد مشتریان خود بدست می‌آورند و با تحلیل آنها درک درستی نسبت به توضیحات و رفتارهای ایشان پیدا میکنند. به علاوه این که در یک بازار رشد یافته، جذب مشتری جدید، نیازمند دور کردن آنها از سایر اپراتورها و رقباست که احتیاج به محرکهای جذابتری دارد.
نگهداری مشتریان قدیمی به خصوص در بازار خدماتی همچون تلفن همراه که بر خلاف کالاها فروش یکباره ندارند به جز هزینههای جذب مشتری، ارزش فرصت را برای اپراتور به همراه دارد بدین معنا که تأمینکننده قادر به ارائه خدمات اضافی و جدید به مشتری در طول دوره نگهداری از او و کسب درآمد بیشتر است. به همین دلیل از دست دادن مشتری موجود نه تنها منجر به کاهش درآمد و تحمیل هزینه جذب مشتری جدید به بنگاه که باعث از دست رفتن درآمدهای بالقوه نیز میگردد. بنابراین با رشد شرکت‌های مخابراتی در سطح جهان و بلوغ بازارهای این گونه خدمات، مدیریت رویگردانی مشتریان به یکی از دغدغه‌های اساسی در این شرکتها تبدیل شده است. در حال حاضر برای نرخ رویگردانی مشتریان از این شرکتها در کشورهای اروپایی، آمریکای شمالی و شرق آسیا اعدادی میان 20% تا40% گزارش شده است (Barret، 2003، p. 59:kim &jeonng، 2004، p. 147). این نرخ بالای رویگردانی در صنعتی است که هزینه به دست آوردن یک مشتری جدیدتر آن 5 تا 10 برابر حفظ یک مشتری است (Junxiang، 2003، p. 1). این مقدار در پژوهشی که در بازار خدمات همراه آمریکا صورت گرفته است رقمی معادل 300 دلار در برابر 25 دلار محاسبه شده، یعنی 15 برابر که عددی چشمگیری است
(seo، ranganathan & Babad، 2008، p. 182).
زندگی در دهکده جهانی و قرار گرفتن در مسیر پر شتاب جهانی شدن، توسعۀ ارتباطات و به خصوص خدمات همراه را برای کشورهای در حال توسعه مانند ایران نیز ضروری ساخته است. عرضۀ تلفن همراه در ایران از سال 1372 و توسط شرکت مخابرات ایران به عنوان اولین اپراتور آغاز شد. شرکت مخابرات 12 سال یکهتاز این میدان بود تا اینکه با ورود شرکت تالیا به عنوان اولین شرکت خصوصی ارائه دهنده خدمات همراه در خرداد 1384 و عرضۀ اولین سری سیمکارتهای اعتباری توسط این شرکت، انحصار دولتی در این بازار به پایان رسید. در شهریور 1385 نیز شرکت ایرانسل به عنوان اپراتور دوم تلفن همراه ایران با مشارکت MTN آفریقای جنوبی (بزرگترین اپراتور همراه آفریقا و خاورمیانه در حال حاضر) عرضۀ خدمات خود را آغاز کرد. تا کنون نیز 15 شرکت خارجی از کشورهای کانادا، بریتانیا، روسیه، چین، مالزی و امارات برای مشارکت در توسعۀ اپراتور سوم تلفن همراه که مطابق برنامه تا 17 میلیون کاربر را تحت پوشش قرار خواهد داد، اعلام آمادگی کردند. حال با ملاحظه رقابت در بازارهای مشابه جهان و همچنین رشد جمعیت و نیاز روز افزون مردم به ارتباطات سیار از هماکنون میتوان رقابت سنگین اپراتورها را بر سر افزایش این ضریب نفوذ و همچنین افذایش سهم خود از این نفوذ در بازار ایران پیشبینی کرد (http://www. irtc. ir). با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که به سرعت خصوصیسازی در ایران شتاب بخشیده است، بازار خدمات همراه ایران که بنا به گفتۀ فعالان این صنعت در حال حاضر نیز رقابتی شدید (به خصوص در حوزه سیمکارتهای اعتباری) را تجربه میکند، وارد دوران شدیدتری از رقابتها خواهد شد. اپراتور قدرتمند دولتی در شرف واگذاری به بخش خصوصی است و پس از این تواناییهای مدیریتی و سیاستهای صحیح و به موقع بازاریابی است که در فقدان پشتیبانی نهاد قدرتمند دولت ادامۀ بقای این سازمان بزرگ را میسر خواهد ساخت، درست مانند سایر شرکتهای رقیب که هدفی جز کسب سود بیشتر و سهم بالاتر از بازار ندارند. در این رقابت سنگین، برنده کسی خواهد بود که با بهرهگیری از تجارب و تحقیقات سایرین، ضمن تلاش برای کسب مشتری جدید با چنگ و دندان از مشتریان خود به عنوان داراییهایی ارزشمند محافظت کند و در این راه از روشهای علمی و ابزارهای سودمند بهره جوید.
متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق در قالب یک مدل
هنجارهای ذهنی
تجربیات قبلی
نگرش نسبت به سامانه‌های پیامکی
قابلیت‌های اعتماد به تبلیغات پیامکی
عوامل اقتصادی
شرایط استفاده
عوامل بیرونی(محیطی)
2-18 مروری بر ادبیات و بیشینه پژوهش
2-18-1 پیشینه داخلی
در ایران تاکنون پژوهشی تحت این عنوان و با استفاده از روش کیفی صورت نگرفته است. با این وجود، صاحب نظران و مراکزی کوشیدهاند موضوع کاستیهای روابط عمومی را به اشکال گوناگون مورد بررسی قرار دهند. دکتر مهدی محسنیانراد در مقاله‌ای که به سومین همایش بینالمللی روابط عمومی ایران ارائه کرد، به بررسی مدیریت هیأتی و تاثیر آن بر روابط عمومی پرداخت. او روابط عمومی ایران را در سیستمهای مدیریتی هیأتی، دارای ارتباطات عوام فریبانه به جای ارتباطات اقناعی میداند که به جای توجه به «همگانها»، متمرکز بر «عوام» شده و محصول آن این است که تصویر سازمان در افکار عمومی به شدت شکننده و پیامدهای ناهنجار در اجتماع برجای بگذارد.
دفتر تبلیغات و اطلاعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در سالهای 1379 و 1380 دو همایش تحت عنوان آسیبشناسی روابط عمومی در ایران برگزار کرده است و کارشناسان، هریک از زوایای گوناگون آسیبهای حرفه را مورد تحلیل قرار دادهاند. در نشست تخصصی آسیب‌شناسی روابط عمومی در ایران در سومین همایش بینالمللی روابط عمومی، دکتر داوود زارعیان، میرزابابامطهرینژاد، محمد صفاری و محمدعلی نادعلیزاده از کارشناسان روابط عمومی به بررسی برخی آفتها و آسیبهای جامعه روابط عمومی کشور پرداختند.
دکتر مهدی محسنیانراد، طی یک سخنرانی تحت عنوان “ریشه تاریخی مشکلات روابط عمومی در ایران” (چالشهای روابط عمومی در ایران، 1384) در جمع مدیران روابط عمومی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، به آسیبشناسی روابط عمومی در ایران پرداخته است. آقای محمدتقی روغنیها نیز مطلبی تحت عنوان «آسیبشناسی تعامل میان رسانهها و روابط عمومیها» دارد که در کتاب روابط عمومی و توسعه فرهنگی به چاپ رسیدهاست.
مهدی محسنیان راد و و اسماعیل قدیمی (1388) در تحقیق خود با عنوان آسیبشناسی روابط عمومی در ایران در فصلنامه علوم اجتماعی شماره 47 بیان می‌کنند:
مورد حاضر که برگرفته از رساله دکتری است، با استفاده از مطالعه کتابخانهای، با تمرکز بر روی اسناد مربوط به مقررات گذاری و نحوه سازماندهی حرفه روابط عمومی در ایران، مشاهده حضوری فرایندهای کار حرفهای در چهار وزارتخانه و مصاحبههای عمقی با مدیران، کارشناسان و کارورزان آنها انجام شدهاست. فقدان ساختها و زیر ساختهای مادی از جمله تکنولوژی، از یکسو و فقدان مبانی فکری، حقوقی و مدیریتی از سوی دیگر سبب شدهاست تا روابط عمومیها در ایران در پاسخگویی سینماتیک ونهادینه شده به نیازهای افکار عمومی ناتوان باشند. در نتیجه، کارکردهای روابط عمومی نه تنها در مقابل افکار عمومی، بلکه به عنوان یک خرده سیستم در منظر سیستم بزرگتر (وزارتخانه، شرکتها و. . . ) نیز نامطلوب به نظر میرسد.
جایگاه مشتریان نزد این واحدها، در سطحی نازل است. بنابراین، بدون وجود استثنا، میان نیاز واقعی مشتریان و قابلیت واقعی پاسخگویی روابط عمومیها، کافی به عمق توسعه دموکراتیک وجود دارد. مستندسازی نظام پاسخگویی به مشتریان به عنوان شاخص اصلی مشتریگرایی در سازمانهای مدرن، درغیاب استراتژیها و سیاستهای مشتری مدارانه، وجود ندارد و اساساً گرایش به سوی تأمین اینگونه تمهیدات در برنامه و عمل روابط عمومیها دیده نمیشود.
براساس یافتههای بدست آمده از این پژوهش، روابط عمومیها در ایران با «الگوی تبلیغی» سازگارند. «اطلاعیابی» از نیاز و انتظارات مشتریان و محیط درحال تغییر، به عنوان فرایند اصلی کار در روابط عمومیها و بستر لازم برای «اطلاعرسانی» و برقراری روابط و مناسبات سازنده و دوسویه، عامداً مورد غفلت قرار گرفته و زیرساختها و ساختارهای پژوهشی لازم برای تحقق این امر وجود ندارد.
لیلا شریفی(1389) در مقاله خود با عنوان پیامک، اسپرانتویی(1) نوین؛ بررسی ساختاری- محتوایی، در فصلنامه علمی-پژوهشی «پژوهش زبان وادبیات فارسی» شماره شانزدهم، بهار 1389: 176-155 بیان می‌کند :
مقاله حاضر به بررسی پیام کوتاه و زبانی میپردازد. که حاصل مخففسازی جوانانی است که از تلفن همراه استفاده میکنند، میپردازد. اختصارسازی انواعی دارد اما آنهایی که در این مقاله بدان اشاره میشود اختصار وکوتاهشدگی مختص پیامک است که جوانان برای غلبه بر سختی تایپ و اتلاف وقت مبدع آن شدهاند. خالق ادبیاتی که قواعد زبانی را درهم شکسته است و وارد حوزه جدیدی از کلام شده است و به شدّت قوانین حاکم بر تلفظ دستورزبان معیار را نادیده میگیرد. زبانی که محدودیتهای مرزهای جغرافیایی را نمیبیند و نشانی از جهانی شدن به همراه آورده است. این پژوهش نشان میدهد که حذف حروف در پیامک منظم و قابل پیشبینی است و قواعد آن تحت کنترل دو اصل واجشناختی «شکل و زمینه» (درسلر 1998)، «قوی-قویتر» (دونگان 1985/1978) می‌باشد. نتایج نشان میدهند که اصول واجشناختی، فرایند کاهش طول کلمات پیامک را البته بدون در نظر گرفتن سطح هماوندی یا نواختی، در کنترل دارد.
سید رسول اقا داود، محمود حاتمی‌ریا و بهزاد حکیمی نیا(1389) در تحقیق خود با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر نوآوری سازمانی در میان مدیران(مطالعه موردی مدیران ارشد مخابرات استادان اصفهان) در فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد شوشتر سال چهارم، شماره یازدهم، زمستان 1389 بیان می‌کنند:
تحقیق حاصل با هدف کلی عوامل مؤثر بر نوآوری سازمانی در شرکت مخابرات استان اصفهان به روش پیمایشی انجام شده است. برای رسیدن به هدف مذکور اطلاعاتی از یک نمونه 108 نفری با80/0آلفای کرونباخ به روش میدانی از مدیران شرکت مخابرات استان اصفهان، فرضیاتی به آزمون گذاشته شد که با استفاده از نرم افزارهای Spss وAmos Graphic به تحلیل دادهها و اطلاعات پرداخته شد که تمام فرضیات تحقیق با ضریب اطمینان 95 درصد تایید شدند. نتایج مربوط به تحلیل عاملی تأییدی نشان میدهد که بیشترین ضریب همبستگی بین مؤلفه “فرهنگ سازمانی” و “باور به وجود پاداش” با ضریب همبستگی 77/0 است. به عبارت دیگر، روابط همبستگی بین این متغیرها دارای رابطۀ معنی داری است. همچنین، کمترین ضریب همبستگی بین مؤلفههای “وضعیت مالی سازمان” و “ساختار سازمانی” با مقدار ضریب همبستگی (24/0-) مشاهده میشود. به طور کلی میتوان گفت، این ضرایب نشان دهنده روایی همگرایی مقیاس نوآوری در سازمان هستند و احتمال برآورد درست از یک نمونه بزرگتر برای این فرض را دارا هستند.