پایان نامه با موضوع برنامه ریزی، اطلاعات

دانلود پایان نامه

تعریف

قابلیت تشخیص خطا

نکاتی که باید مورد توجه قرار گیرد

مثال

خطا در برنامه ریزی

بهره گیری از برنامه نادرست به مقصود نیل به هدف

به آسانی قابل تشخیص نیست

اطلاعات‌‌بیمار، وضعیت موجود و چگونگی درمان.

بهره گیری از تحقیقات مبتنی بر شواهد

تجویز آنتی بیوتیک از سوی پزشک برای بیماریی که عامل بیماری زای آن نسبت به این دارو حساس نیست. این نوع خطا، خطای برنامه ریزی محسوب می‌گردد.

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد: ارتباط بین کارآفرینی سازمانی و عملکرد صنایع کاشی و سرامیک