پایان نامه با موضوع فیض کاشانی و قرآن کریم

دانلود پایان نامه

هر که بیمار تو باشد، درد تیمارش نباشد نشنود قول طبیبان، با دوا کارش نباشد


(فیض کاشانی، 1390 : 178)
عارف، عاشق واصل که سوز و گداز عشق را در دل دارد بیمار حضرت حق است و چون در جوار حضرت حق است هیچ‌گاه او احساس درد و بیماری نمی‌کند. او هیچ گاه برای درمان دردش پیش طبیب نمی‌رود چون حضرت حق را شفابخش خود می‌داند و لا غیر.
فیض را از می وصلت قدحی سرشار تا که در مستی عشق تو بماند جاوید
(همان: 142)
خدایا به منِ فیض جرعه‌ای از شراب وصلت که روح عشق و وصال است بنوش تا در عشق و دلدادگی تو جاودان بمانم.
3-2-7- اطمینان
«الذین آمَنُوا و تطمئن قلوبُهُم بذکر ا لله تطمئن القلوب» (رعد/ 28) یکی دیگر از احوال صوفیه اطمینان است؛ در قرآن کریم راجع به اطمینان قلب آیاتی هست از آن جمله «الّذین آمَنو » اطمینان ثمرۀ ایمان کامل به حق تعالی است و اعتماد دل است بر خداوند.
ابو نصر سراج در کتاب اللمع می‌گوید: اطمینان سه قسم است:
اطمینان عامه که چون به ذکر خدا مشغول شوند، اطمینان یابند به اینکه خداوند دعای آنان را مستجاب خواهد کرد و حاجاتشان را بر خواهد آورد، این اشخاص دارای نفس مطمئنه هستند یعنی مطمئنه به ایمان و اعتقاد.
دوم: اطمینان خواص است که راضی به قضای الهی هستند و در بلا صابرند و حال اخلاص و سکوت خاطر و اعتماد دارند.
سوم: اطمینان اخص خواص است که در وادی حیرت سرگردان می‌شوند. (سجادی، 1389: 42)
در حضرتت برد فیض پیوسته ظن نیکو انجام هر مهمی از حسن ظن برآید
(فیض کاشانی، 1390: 182)

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد با موضوع اهمیت شفافیت در بازارهای مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی

شاعر به عنایت و لطف معشوق که همان حضرت باری تعالی است ایمان و اطمینان دارد که برآورده شدن حاجات نیز از حسن ظن و خوش بینی حاصل شود.
بارالها قدم دل به راه راست بدار تا به هر گام مراد را رسد از قرب نوید
(فیض کاشانی، 1390 : 142)

ای خدا دل من را به راه راست رهنمون فرما بطوریکه در هر گامی که به سوی تو می‌دارم احساس نزدیکی کنم.
3-2-8- مشاهده
اینکه عارف پس از گذراندن مقامات و درک کیفیت احوال با چشم دل حضرت حق را مشاهده و دیدار می‌کند. مشاهده برای عارف حالاتی را به وجود می‌آورد که از آن به اشراق ، جذبه و بی خودی یاد کرده‌اند . عارف ضمن کسب مقامات ، و دریافت حالات و تزکیه نفس و تصفیه‌ی با تن چشمش به نور حق روشن و دلش به نور الهی تابناک می‌شود . علی (ع) در جواب کسانی که پرسیدند آیا خدا را می‌بینی فرمودند :
«لا اعبُدُ ربَاً لَم اَرَه» « خدایی را که نبینم بندگی و عبادت نمی کنم . عارف در همه چیز خدا را می‌بیند و اعتقاد دارد آدمی با تهذیب نفس و ریاضت‌ها ، رسد به جایی که به جز خدا نبیند .