پایان نامه تأمین روشنایی و خدمات دیگر

دانلود پایان نامه

جاده‌های ناحیه‌ای = 210 متر
جاده‌های اتصالی = 90 متر


2-1-2-5-2 انواع تقاطع ها
تقاطع‌ها از نظر شکل فیزیکی به دو نوع تقسیم می‌شوند :
1- تقاطع‌های هم سطح
تقاطع‌هایی هستند که کلیه مسیر‌های منتهی به آن در یک سطح قرار دارند و در یک تراز قرار می گیرند. این گونه تقاطع‌ها به سه نوع‌اند :
الف) تقاطع‌های فاقد چراغ راهنمایی که آنها را تقاطع‌های اصلی– فرعی می‌نامند.
ب) تقاطع‌هایی که با چراغ راهنمایی کنترل می‌شوند.
ج) میدانها که گاهی با چراغ راهنمایی کنترل می‌شوند.
2- تقاطع‌های غیرهمسطح
تقاطع‌های غیرهمسطح را به دلایل ذیل می سازند :
الف) در مواردی که امکان تأمین ظرفیت کافی برای عبور ترافیک موجود از طریق ایجاد تقاطع‌های همسطح وجود نداشته باشد.
ب) در مواردی که در مقایسه با تقاطع‌های همسطح مخارج احداث تقاطع چند سطحی با توجه به کاهش تأخیر و صرفه جویی در وقت و افزایش ایمنی که دارند قابل توجیه باشد.
ج) توپوگرافی محل طوری باشد که ایجاد یک تقاطع غیرهمسطح از نظر اقتصادی با صرفه‌تر از ساختن تقاطعی همسطح باشد.
د) لزوم حفظ سرعت لازم و سطح سرویس در جاده و عدم امکان ایجاد تقاطع همسطح وجود داشته باشد برای مثال در آزاد راه‌ها.
شکل و طرح تقاطع‌های ناهمسطح بستگی به عوامل متعددی نظیر حجم ترافیک، سرعت، مسافت دید و شیب جاده دارد بنابراین تقاطع‌ها را می‌توان به شکلهای مختلف طراحی کرد و ساخت (ترافیک کلان شهرها دانشکده راهور کد 1076، 1388: 75 الی80 ).
2-1-2-6 پارکینگ
هر نوع سیستم حمل ونقل نقل نیاز به تسهیلات پایانه دارد ترافیک صرفاً همیشه در حال حرکت نمی‌باشد. خودرو به طرف یک مقصد خاص سفر می‌کند و پس از رسیدن به مقصد می‌بایست پارک شود تا امور تجاری، شخصی، عمومی یا تفریحی خدماتی و غیره به انجام رسند. عدم ارایه تسهیلات پایانه‌ای مناسب باعث بروز تراکم و کلافگی می‌شود این امر تدریجاً باعث کاهش اهمیت و ارزش مناطقی می شود که امروزه مناسب‌ترین مناطق برای انجام امور عادی شهر محسوب می‌شود. بطور کلی افزایش مالکیت خودرو باعث تقاضا برای پارکینگ می‌شود. در تمامی کشورهای پیشرفته این افزایش تقاضا باعث بروز مشکلاتی شده است که راه حل‌های فوری برای آنها وجود ندارد بدون آگاهی از میزان تقاضا نمی‌توان راه حل مناسب را ارائه نمود. بطور کلی پارکینگها را می توان به دو دسته کلی ذیل تقسیم نمود :
1- پارکینگ خیابانی: آشکارترین و معمولاً راحت ترین محل برای پارک یک خودرو در کنار جدول خیابان می‌باشد ولی این امر مضراتی را نیز در بردارد. اول اینکه جریان ترافیک در طول خیابان را کُند می‌کند که این امر باعث تراکم و افزایش زمان سفر می‌شود.
2- پارکینگ غیرخیابانی: پارکینگ در کنار خیابان در بسیاری از مناطق مرکزی محدود می‌باشد و لازم است که با ارایه تسهیلات پارکینگ غیرخیابانی، به افزایش ظرفیت پارکینگ پرداخت. این تسهیلات را می‌توان در گروههای کلی زیر طبقه بندی کرد :
الف) پارکینگ‌های سطحی ب) گاراژهای چند طبقه ج) گاراژهای زیرزمینی د) گاراژهای میکانیکی
به منظور ترغیب رانندگان به استفاده از پارکینگ‌های غیرخیابانی باید در ساخت پارکینگ‌ها به مواردی از قبیل، دستیابی راحت رانندگان به پارکینگ، تعبیه راه‌های ورودی و خروجی، تأمین روشنایی پارکینگ‌ها و ایجاد خدمات جانبی نظیر کارواش، سرویسکار و غیره توجه نمود تا راننده در زمان صرف شده برای پارکینگ بتواند از خدمات دیگری نیز استفاده کند (ترافیک کلان شهرها دانشکده راهور کد1076، 1388: 81 و 83 ) .
2-1-2-7- انواع راه‌های شهری
خیابانها و جاده‌های شهری، از دو نظر طبقه بندی می‌شوند: عملکرد یا نوع بهره برداری و طرح هندسی. بین نوع عملکرد و طرح هندسی راه، رابطه‌ای نزدیک وجود دارد. طبقه بندی راه‌های شهری از نظر عملکرد و بار ترافیکی، خود به سه گروه کلی و متمایز از یکدیگر طبقه بندی می‌شوند: