پایان نامه ارشد حقوق: بیمه ی شخص ثالث و دعاوی مربوط

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :بیمه ی شخص ثالث و دعاوی مربوط به آن

تکه ای از متن پایان نامه :

شریعت وبه مسئول حادثه را اعطا می‌نماید. به طور اصولی، ‌در مواردی که شخص موجب زیان دیگری می‌گردد، زیان‌دیده حق مراجعه به او را پیدا می‌کند.

حال اگر زیان‌دیده غرامت خود را از بیمه‌گر دریافت کند، زیرا به حق خود رسیده می باشد،‌ بایستی حق مراجعه خود را به بیمه‌گر واگذار کند. از این رو بیمه‌گر به نمایندگی و جانشینی بیمه‌گذار، به مسئول حادثه مراجعه و خسارت پرداختی را مطالبه می‌کند.[1]

اصل جانشینی مختص بیمه‌های خسارت (اشیاء و مسئولیت) باشد و در بیمه‌های اشخاص قابل اعمال نمی‌باشد البته در بیمه‌های مسئولیت، اصل جانشینی فقط در بیمه مسئولیت اجباری ناشی از قانون قابل اجرا می باشد. [2]

موادی از قانون بیمه اجباری که حاوی اصل جانشینی می‌باشند به طور اختصار عبارتند از:

  • تبصره 2 ماده 1، که اظهار می‌دارد:«مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او می باشد نمی‌باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌کردد.»
  • ماده 5، که به بیمه‌گر اجازه رجوع به مسبب حادثه را برای بازیافت مقداری از خسارت پرداخت شده به زیان‌دیده در صورتی که علت حادثه تخلفات رانندگی حادثه ساز یادشده داده می باشد.
  • ماده 6، که به بیمه‌گر اجازه رجوع به راننده مسبب حادثه را پس از پرداخت خسارت به زیان دیده در صورت عمد، فقدان گواهینامه و استعمال مواد مخدر و الکلی توسط راننده مزبور داده می باشد.
  • بند ج ماده 10، که به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی اجازه رجوع به مسئولان حادثه را واگذار کرده می باشد.
مطلب مشابه :  پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی ارتباط بین کارآفرینی سازمانی و عملکرد صنایع کاشی و سرامیک

 

بند چهارم: اصل حسن نیت

اصل حسن نیت اصل نانوشته حاکم بر قانون بیمه اجباری 1387 می باشد به عبارت دیگر اگرچه این اصل به طور صریح مورد اشاره قانون بیمه اجباری قرار نگرفته می باشد اما لزوم رعایت آن در قرارداد بیمه اجباری

[1]. محمود صالحی، جانعلی، حقوق بیمه، ص 117

[2]. کریمی، آیت، ‌بیمه اموال و مسئولیت،‌ ص65

بیمه¬ی شخص ثالث و دعاوی مربوط به آن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه