پایان نامه درباره پیشرفت تحصیلی

دانلود پایان نامه

موفقیت تحصیلی را تحت تأثیر قرار دهند. اشتغال زنان در چگونگی توزیع قدرت در خانواده نقش مهمی دارد که خود رضایت مندی از زندگی خانوادگی را به دنبال خواهد داشت، تحقیقی که درسال 1966 توسط میشل انجام شد نوعی همبستگی را بین اشتغال زنان و توزیع عادلانه ترنقش ها و وظایفشان می داد. با بررسی دقیقترنحوه ی توزیع وظایف خانگی،که امورخانه داری ورسیدگی به دخل وخرج،خرید لباس،مراجعه به فروشندگان وتدوین ورقه مالیاتی راشامل می شود. میشل نشان داده است که در مورد زنان شاغل این وظایف به نحوی عادلانه تر بین زوجین تقسیم می شوند. زنانی که درمشاغل مدیریتی کار می کردند بیشترین میزان کمک را از شوهران خود دریافت می کردند (سگالین، 1370).نتایج پژوهش ولز،کارت رایت وهات( 2004 )نشان می دهد که بیمارانی که دارای اختلال اضطرابتعمیم یافته و اختلال وسواس فکری – عملی هستند در مقایسه با افراد غیربیمار از نظر توانش شناختی درسطحی پائین تر قرار دارند.
لوینسون ( 1993به نقل ،محمد امینی؛1386 ) داشتن تصویری مطلوب از خود وآینده،زمینه ساز تلاش های سودمند وپیشرفت گرا است.وموجب بهبودمؤ لفه های سلامت روانشناختی می شود.

به اعتقاد لاگاردیا، ریان، کوچمن و دسی(2002 ) والدینی که محیط امن و همراه با صمیمیت برای فرزندان خود فراهم می کنند، ارضای نیازهای روانشناختی آنها را تسهیل خواهند نمود و از این طریق به بهزیستی و سلامت روانی آنها کمک می نمایند. (کریگ و بیت من، 2008) مطالعات از آثار منفی اشتغال مادر بر وضعیت روان شناختی فراتر رفته اند و نشان داده اند، از آنجایی که مادران شاغل زمان کمتری برای نظارت بر فعالیت های روزانه کودک خود دارند و چون در خانه نیستند فرزندان آنها بیش از کودکان مادران خانه دار از تلویزیون استفاده می کنند ودارای تمرکز کمتر بوده و از غذاهای فست فود که سریع تر آماده می شوند بیشتراستفاده می کنند، در نتیجه در صد بالاتری از آنان نسبت به فرزندان مادران خانه دار از وزن اضافی و در نتیجه مشکلات ارتباطی با دیگران و عزت نفس پایین تر برخوردارند(براون،بوروم،نیچولسون و همکاران، 2010).اما نتایج برخی از مطالعات دیگر نه تنها این پیامدهای منفی را به دست نیاورده اند بلکه حتی از پیامدهای مثبت اشتغال مادر نسبت به عدم اشتغال صحبت می کنندبرای مثال مطالعات(کنوکس، میلر وگنتین،2000) موید آن بود که فرزندان زنانی که وضعیت مالی ضعیفی دارند و شاغل نیستند یا دارای مشاغل زودگذر هستند نسبت به زنان شاغل دائمی مشکلات رفتاری بیشتری دارند. پژوهش ها آشکار ساخته انددرآمد اضافی که از اشتغال مادران به دست می آید باعث کاهش سطح استرس می شود و احتمال ابتلا به افسردگی مادر و به تبع آن مشکلات رفتاری کودک را کاهش می دهد (برگر، بروکس،گان، پاکسون و فوگل ،007 2).
در پژوهشی که هوسن (1967) در انجمن بین المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در درس ریاضیات انجام داد، یک رابطه مثبت بین پیشرفت تحصیلی با وضعیت اقتصادی – اجتماعی خانواده دیده شد.
.هالت (2008)کودکی که در کنار بزرگسالان تحصیلکرده واهل مطالعه وبا حوصله پرورش یافته و بزرگ می شود مسلما پیشرفت تحصیلی او از سایر کودکانی که ازچنین محیط مساعدی بی بهره اند به مراتب بالاتر است.پاتن و گلدنبرگ (1999)در پژوهشی نشان دادکه اضضطراب وافسردگی می توانند موفقیت تحصیلی را تحت تأثیر قرار دهند.سلیگمن ورایدر (2009)از طرف دیگر، نتایج برخی تحقیقات نشان می دهند که کمیت ارتباط والد- فرزند مهم نیست، بلکه کیفیت این رابطه است که در شکل گیری دلبستگی ایمن و مرتفع نمودن نیازهای کودک مؤثر است.گلد و اندرسون (1979، به نقل بیابانگرد، 1376) در پژوهشی دریافتند که نوجوانان دارای مادران شاغل درمقایسه با نوجوانی که مادران آنها خانه دار هستند، از احساس خود ارزشمندی، سازگاری، تعلق خاطر به خانواده و حمایت اجتماعی بیشتری برخوردار هستند.
2-5-جمع بندی
پژوهشهای انجام شده درایران وخارج از کشور نشان دهنده این است که سلامت روانی دختران نوجوان که مشغول به تحصیل در مقطع راهنمای می باشند ارتباط با اشتغال مادران آن ها ندارد.همچنین تحقیقات نشان دهنده این است که سلامت روان بر پیشرفت تحصیلی تاثیر مثبت داردو دخترانی که دارای سلامت روان هستند پیشرفت تحصیلی آن ها در سطح بالا می باشد.دیگر نتایج تحقیقات حاکی از این است که اشتغال مادران نه تنها مانع پیشرفت فرزندش نیست بلکه به او کمک می کند تا در انجام امور شخصی خود دارای استقلال باشد واز پیشرفت تحصیلی مناسبی بر خوردار باشد. فرضیه های که در این پژوهش مطرح شده است سعی بر این دارد تا این موضوع را مورد بررسی قرار دهد.
-2-6-فرضیه های پژوهش
فرضیه های اصلی
«بین سلامت عمومی دختران دارای مادران شاغل با دختران دارای مادران خانه دار تفاوت معناداری وجود دارد.»

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

«بین پیشرفت تحصیلی دختران دارای مادران شاغل و دختران دارای مادران خانه-دار تفاوت معناداری وجود دارد.»
2-6-1-فرضیه های فرعی پژوهش
«متغیرهای جمعیت شناختی (سن مادر، تحصیلات مادر و تعداد فرزندان) سهم قابل توجه ای از پیشرفت تحصیلی دختران دانش آموز را تـبیین می کند».
«متغیرهای جمعیت شناختی (سن مادر، تحصیلات مادر و تعداد فرزندان) سهم قابل توجه ای از سلامت عمومی دختران دانش آموز را تـبیین می کند».
«ابعاد رضایتمندی شغلی مادران (ماهیت کار، سرپرستی، حقوق، ارتقاء شغلی، همکاران و محیط کار) سهم قابل توجه ای از پیشرفت تحصیلی دختران دارای مادران شاغل را تـبیین می کند».
«ابعاد رضایتمندی شغلی مادران (ماهیت کار، سرپرستی، حقوق، ارتقاء شغلی، همکاران و محیط کار) سهم قابل توجه ای از سلامت عمومی دختران دارای مادران شاغل را تـبیین می کند».
2-7- تعا ریف عملیاتی واژه ها
2-7-1- تعریف مفهمومی سلامت روان
بهداشت روانی علمی است برای بهزیستی و رفاه اجتماعی که تمام زوایای زندگی از محیط خانه گرفته تا مدرسه،دانشگاه،محیط کار ونظایر آن ها را در بر می گیرد.در بهداشت روانی آنچه بیش از همه مد نظر است،احترام به شخصیت و انسانی است وتا هنگامی که احترام فرد بر قرار نشودسلامت فکر،تعادل روان وبهبود روابط انسانی معنی ومفهومی نخواهد داشت .روی این اصل بهداشت روانی را دانش یا هنری می دانند که به افراد کمک می کند که با ایجاد روش های صحیح روانی وعاطفی بتواندبا محیط خود سازگاری حاصل نموده وبرای حل مشکلات از راه های مطلوب اقدام نماید(میلانی فر 1379)
2-7-2تعریف عملیاتی سلامت روان
منظور از سلامت روان در این پژوهش نمره ای است که فرد در آزمون سلامت روان(GHQ 28 )کسب می کنند.هر چه نمرهه فرد کمتر باشد از سلامت روان بالای برخوردار خواهد بود.برعکس داشتن نمره بالا نشانگر برخورداری از سلامت روانی کمتر است.
2-7-3- تعریف مفهمومی پیشرفت تحصیلی
سنجش عملکرد یادگیرندگان و مقایسه نتایج حاصل با هدف های آموزشی از پیش تعیین شده به منظور تصمیم گیری در این باره که آیا فعالیت های آموزشی معلم وکوششهای یادگیری دانش آموزان به نتایج مطلوب رسیده است.(سیف، 1380 به نقل ایازی نیا،1383).
2-7-4-تعریف عملیاتی پیشرفت تحصیلی
معدل نمره های نوبت اول سال تحصیلی 1393-1392 دانش آموزان انتخاب شده در نمونه پژوهش می باشد.

مطلب مشابه :  منبع تحقیق درمورد ارزیابی عملکرد

فصل سوم
(روش تحقیق)

3-1مقدمه:
در این فصل،جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری، ابزار های استفاده شده در پژوهش، طرح پژوهشی ،روش اجرا و روش های آماری استفاده شده برای تجزیه و تحلیل داده ها، معرفی خواهند شد.
3-2 طرح پژوهش:
طرح پژوهش حاضر با توجه به اهداف تحقیق، ماهیت و موضوع پژوهش،از نوع پژوهش های علی و مقایسه ای می باشد.برای بررسی توزیع ویزگی های یک جامعه آماری روش تحقیق علی مقایسه ای به کار می رود.
3-3- جامعه آماری:
جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان دختر دوره راهنمایی درسال تحصیلی (93-1392) شهر شیراز تشکیل می دهند.
3-3-1 -حجم نمونه و روش نمونه گیری:
نمونه این پژوهش شامل200 نفر از دانش آموزان دختردوره راهنمایی شهر شیراز بودند که با در نظر گرفتن سه ملاکِ سلامت روان،پیشرفت تحصیلی بر اساس شاغل ویا غیر شاغل بودن مادرانشان انتخاب شدند.. برای نمونه گیری در این پژوهش از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شده است.نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای زمانی به کار برده می شودکه انتخاب گروهی ازاعضا امکان پذیرتر وآسان تراز انتخاب اعضای جامعه باشد. ودر چند مرحله انجام می شود. (دلاور،1391).
3-4-ابزارهای جمع آوری اطلاعات:
برای جمع آوری داده ها واطلاعات از پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) گلدبرگ وهیلر ،پرسشنامه رضایت از شغل) JDI ) وپرسشنامه دمو گرافیک استفاده شده است.لازم به ذکر است که برای سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از معدل نمرات نوبت اول آن ها استفاده شد.
3-4-1-پرسشنامه سلامت روانی گلد برگ و هیلر(GHQ28).
این پرسشنامه 28 ماده دارد که توسط گلد برگ و هیلر(1979)با روش تحلیل عاملی ساخته شده است و دارای چهار مقیاس می باشد. علائم جسمانی- اضطراب – افسردگیو اختلال در کنش اجتماعی را می سنجد و هر مقیاس هفت سوال دارد.ﻓﺮم اﺻﻠﻲ آن دارای 60 ﺳﺆال اﺳﺖو ﻓﺮﻣﻬﺎی ﻛﻮﺗﺎه آن از 12 ﺗﺎ 28 ﺳﺆاﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ 38 زﺑﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت روان ﺳﻨﺠﻲ ﺑﺮ روی آن در 70 ﻛﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪه است (ابراهیمی و همکاران، 1386). در ایران فرم 28 سوالی آن هنجاریابی و مورد استفاده قرار گرفته است. زیرمقیاس های این پرسشنامه به ترتیب نشانه های بدنی، اضطراب، اختلال در عملکرد اجتماعی و افسردگی اساسی می باشند. این پرسشنامه یکی از پر کاربردترین پرسشنامه های موجود در امر پژوهش می باشد.مطالعات انجام شده حاکی از اعتبار و پایایی بالای این پرسشنامه می باشد نتایج فرا تحلیل 43 پژوهش که توسط ویلیامز- ماری(گله برگ1988) انجام شد میانگین حساسیت 84. 0،و متوسط ویژگی 82. 0، بدست آمد. همچنین نتایج بررسی مقدماتی در گیلان توسط یعقوبی- نصرو شاه محمدی (1374)نشان داد که حساسیت این آزمون در بهترین نمره برش 23 برابر با 5/86 . 0،و ویژگی آن برابر با 82. 0 ،می باشد. ضریب پایائی و بازآزمایی و آلفای کرونباخ در این مطالعه با88. 0،بدست آمد. از جمله ابزارهای مورد استفاده در بررسی سلامت روانی افراد جامعه و مطالعات ایپدمیلوژی اختلالات روانی پرسشنامه و سلامت روانی می باشد که توسط گلد برگ در سال 1972 ابداع شده و هدف از طراحی آن کشف و شناسایی اختلالات روانی در جامعه –مراکز درمانی و موقعیت های مختلف بوده است ملزم اصلی و اولیه این پرسشنامه مشتمل بر 60 سوال بوده که بررسی سلامت روان فرد در ماه اخیر می پردازد و شامل نشانه های از افکار و احساسات نابهنجار و رفتارهای اجتماعی قابل مشاهده است این پرسشنامه بطور مکرر مورد تجدید نظرقرارگرفته وبصورت فرمهای 12و28و30و60سوالی دردسترس می باشد در این پژوهش از فرم 28سوالی پرسشنامه سلامت (1981و28)که سوالات آن دربرگیرنده 4خرده مقیاس میباشد و هریک ازآنهادارای 7سوال هستند استفاده شده است سوالات هرخرده مقیاس به ترتیب پشت سرهم آمده به گونه ای که ازسوال1تا7مربوط به مقیاس علائم جسمانی ازسوال 8الی 14 مربوط به مقیاس اضطراب ازسوال15الی21مربوط به مقیاس اختلال درعملکرد اجتماعی وازسوال22الی28مربوط به مقیاس افسردگی می باشد.
دو روش نمره گذاری برای پرسشنامه ها وجود دارد یکی از روشها سنتی است که در گزینه ها بصورت (0-0-1-1)نمره داده میشودوحداقل نمره صفر وحداکثرنمره درپرسشنامه برابر 28خواهدبودنقطه برش این آزمون براساس روش نمره گذاری سنتی نمره6می باشد(نوربالاوهمکاران 1381)روش (نوربالا وهمکاران 1381)روش دیگر نمره گذاری لیکرت می باشد که گزینه ها بصورت (3-2-1-0) نمره داده می شوند و حداقل نمره صفر و حداکثر نمره آزمودنی در این روش 84 خواهد بود. نقطه برش ای آزمون براساس نمره گذاری لیکرت و نمره 23 می باشد (یعقوبی و همکاران 1374) در این پرسشنامه آزمودنی باید با توجه به وضعیت خود از یک ماه گذشته تا زمان حال به تکمیل پرسشنامه بپردازد. نمرات بالا در این مقیاس به عدم وجود سلامت روانی کافی یا احتمال روانی اشاره می کند و هر قدر نمره پائین تر باشد به وجود سلامت روانی اشاره می کند. ضریب پایای این پرسشنامه در تحقیق کلانتر و احمدی (1357) در هر یک از خرده مقیاسها با روش های آۀفایی کرونباخ و تنصیف عبارتنداز: 92. 0 – 88. 0- 91. 0-83. 0-75. 0 – 69. 0 – 88. 0 – 89. 0- (1%پ) همچنین اعتبار این پرسشنامه 67. 0 ،الی 76. ،0و پایای تنصیف 83. 0و پایائی باز آزمایی 85. 0 گزارش شده است. آلفا برای کل نمونه 89. 0، است که حد مطلوبی است همچنین ضریب پایائی این پرسشنامه در هر یک از خرده مقیاسها با روش آۀفای کرونباخ به ترتیب عبارتنداز: 75. 0 – 73. 0 – 80. 0- 85. ،0می باشد.
3-4-2-پرسشنامه رضایت از شغل (JDI)
شاخص توصیف شغل JDI نخستین بار توسط اسمیت کندال و هیولین (1969) در دانشگاه کرنل آمریکا تدوین شده است و از آن پس در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته است.شاخص رضایت از شغل JDI در قالب 6 مقوله شامل: ماهیت کار، سرپرستی، همکاران، ترفیعات، حقوق و مزایا و شرایط محیط کار، فرد را مورد ارزیابی قرار می دهد.
این پرسشنامه که توسط اسمیت و هیولین (1969) ساخته شده است، یکی از رایج ترین و دقیق ترین ابزارهای خشنودی شغلی است. عبارات آن جنبه توصیفی داشته و شش نوع خشنودی را ارزیابی می کند که عبارتند از: 1- ماهیت کار 2- سرپرستی 3- حقوق 4- ارتقاء (پیشرفت) 5- همکاران 6- محیط کار. در فرم اصلی پرسشنامه هر جنبه خشنودی شغل روش اجرا و نمره گذاری در یک صفحه جدا قرار گرفته و در بالای صفحه عنوان آن و در زیر آن عبارت مختلف مربوط به آن جنبه نوشته شده است. این پرسشنامه در ایران توسط دکتر شکرکن ترجمه و توسط تعدادی از دانشجویان ارشد مورد استفاده قرار گرفته است. در مورد اعتبار شاخص توصیف شغل با بهره گرفتن از روش اعتباری صوری و نظر 5 تن از متخصصین و اساتید دانشکده علوم تربیتی و اقتصاد دانشگاه اصفهان، این آزمون دارای اعتبار تشخیص داده شده است و با بهره گرفتن از نظر اساتید فوق و نیز روش اعتبار محتوایی این آزمون می توان رضایت شغل و مقوله های مختلف آن را در حد بالایی پوشش دهد. در مورد محاسبه همبستگی و استواری درونی شاخص توصیف شغل از روش آلفای کرونباخ به ترتیب این ضرایب به دست به دست آمد: ماهیت کار(شغل) 0.80، سرپرست (مسئول مستقیم) 0.89، همکاران 0.87، ترفیعات(ارتقاء) 0.90، حقوق و مزایا 0.90 و محیط کار 0.80.تحلیل عاملی انجام شده بر این آزمون توسط مرائی بیانگر آن است که شاخص توصیف شغل، دارای دو عامل اصلی «بازده شغلی» که 34.16 درصد واریانس کل آزمون را تبیین می کند و مولفه های ترفیع، حقوق و محیط کار، دارای بیشترین بارهای عامل در آن هستند. عامل دوم بین فردی که 94/27 درصد واریانس کل آزمون را تبیین می کند و مولفه های ماهیت کار، رضایت از سرپرست وهمکاران در آن دارای بیشترین بارهای عاملی هستند.
پایایی پرسشنامه JDI از طریق ضریب آلفای کرونباخ بررسی شده است که در سطح آلفای 0.10 معنی دار بوده است (93%)، که این حاکی از پایایی بالای ابزار اندازه گیری است.مطالعات انجام شده توسط اسمیت، کندال و هیولین (1969)، کندال و هیولین (1972) ضریب پایایی آن را 0.62 تا 0.89 و برای خرده آزمون ها در مطالعه اول بین 0.59 تا 0.92 و در مطالعه دوم 0.62 تا 0.93 گزارش نموده اند. در ایران برای اولین بار ارشدی و همکاران (1369) در پژوهش خود بر روی کارکنان صنعت نفت جنوب پایایی کل را 0.71 و برای خرده آزمون ها بین 0.73 تا 0.85 گزارش نمودند و غنی (1373) در مطالعه ای بر روی معلمان مدارس راهنمایی اهواز، ضریب پایایی کل را 0.85 و در خرده آزمون ها بین 0.65 تا 0.89 بدست آوردند. عطار (1374) در مطالعه ای بر روی کارکنان یک مجتمع صنعتی ضریب پایایی کل را 75/0 و در خرده آزمون ها بین 62/0 تا 87/0 گزارش نموده است. در مورد اعتبار آن اسمیت، کندال و هیولی

مطلب مشابه :  رشته روانشناسی-دانلود پایان نامه درباره هیجانهای مثبت