پایان نامه درمورد قرارداد فرانشیز

دانلود پایان نامه

خصوص نیاز ها و روش های مدرن سازی و هماهنگ سازی حقوق خصوصی به ویژه حقوق بازرگانی میان کشور هاست که از طریق تدوین اسناد و اصول و قواعد متحد الشکل است(ایران از سال 1343 به موجب قانون الحاق دولت ایران به موسسه، عضو این موسسه بوده است) همان گونه که گفته شد این موسسه به صورت اختصاصی در خصوص فرانشیز فعالیت نمی کند اما یکی از مسایلی که در این راستا موسسه به مطالعه و تحقیق و سپس تهیه قانون نمونه و اصول پرداخته فرانشیز است که به پیشنهاد کشور کانادا کار مطالعه را شروع می کند و در سال 1993 شورای مشاورین موسسه تصمیم گرفت که گروه مطالعه فرانشیز ایجاد شود که این گروه تا کنون نیز فعالیت دارد.
و) سازمان جهانی مالکیت فکری
اولین و بزرگترین اقدام جامعه بین المللی برای حمایت از مالکیت صنعتی تصویب کنوانسیون پاریس(20 مارس 1883) بودکه منجر به تشکیل اتحادیه بین المللی پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی شد و حمایت از آفرینش های صنعتی متعلق به اتباع کشورهای عضو این اتحاد را فراهم کرد برای مدیریت بر
اجرای این کنوانسیون دفتر بین المللی تشکیل شد. این دفتر در سال 1893 با دفتر اتحادیه برن که بر اساس کنوانسیون برن 1886 ایجاد شده بود ادغام شد و دفتر بین المللی واحدی با عنوان دفتر بین المللی برای حمایت از مالکیت فکری بوجود آمد. سازمان جهانی مالکیت فکری طبق کنوانسیون 14 ژوئیه 1967 استکهلم که در 26 آوریل 1970 به اجرا درآمد بوجود آمد و وظایف دفتر بین المللی متحد برای حمایت از مالکیت فکری را عهده دار شد. نظر به رشد قراردادهای فرانشیز دفتر سازمان جهانی مالکیت فکری در سال 1994 اصول راهنمایی با استفاده از نظریات و مشاوره های چند تن از حقوقدانان برجسته تدوین کرد که به معرفی فرانشیز و انواع آن، مقایسه با دیگر قراردادها و تعهدات طرفین پرداخته است که در ادامه مباحث به بخش هایی از آن ارجاع شده است.
بند دوم : مقررات تاثیر گذار بر فرانشیز
منظور از مقررات مصوباتی است که از سوی مراجع بین المللی و داخلی در راستای جهت بخشیدن و قاعده مند کرده فرانشیز تصویب شده است. مقررات داخلی در داخل هر کشور جنبه الزام آور دارد و ممکن است الگویی نیز برای الهام گرفتن کشورهای دیگر برای تصویب قانون باشد. مقررات بین المللی ممکن است جنبه الزام آور داشته باشد یا صرفا پیروی از آن جنبه اخلاقی داشته باشد، مانند کدهای اخلاقی که توسط برخی موسسات تدوین شده است. این مقررات ممکن است بطور خاص ناظر بر فرانشیز باشد یا قوانین عام که بر فرانشیز نیز تاثیر گذار است در این فصل صرفا به معرفی مقررات خاص بین المللی خواهیم پرداخت.
الف) قوانین نمونه موسسه بین المللی یکسان سازی حقوق خصوصی
مهمترین اسناد حقوقی در مورد فرانشیز را این موسسه تدوین کرده که مشتمل بر دو سند است : راهنمای قراردادهای فرانشیز اصلی بین المللیکه در سال 1988 در رم تدوین شده و در سال 2007 مورد بازنگری قرار گرفته این سند دربردارنده سطح بالایی از اطلاعات در مسایل مختلف مراحل انعقاد و پیاده سازی و اجرای قراردادهای فرانشیز است و محدود به مسایل حقوقی صرف نیست. دومین سند و مهمترین سند در خصوص موضوع قانون نمونه در خصوص افشای اطلاعات در فرانشیزاست که اختصاص یافته به تکلیف فرانشیز دهنده بر افشا اطلاعات در مورد فرانشیز که همراه با گزارش توضیحیبوضوح برای قانونگذاران داخلی به عنوان قانون نرمو عرف های تجاری مورد استفاده است. این قانون نمونه در سال 1985 توسط کشور کانادا پیشنهاد شد کار آماده سازی این قانون در ژانویه سال 1999 شروع و با آماده شدن پیش نویس آن در دسامبر همان سال توسط گروه مطالعات فرانشیز پذیرفته شد و دوباره در دسامبر سال 2000 گروه مطالعات کار خود را تکمیل کرد و گزارش توضیحی آن نیز آماده شد و توسط کمیته کارشناسان حکومتی مورد پذیرش قرار گرفت و در آوریل 2002 نهایی شد سپتامبر 2002 پیش نویس قانون نمونه و گزارش توضیحی برای شورای موسسه ارسال شد.
ب) کد اخلاقی اروپایی فرانشیز
این کد در سال 1972 توسط فدراسیون اروپایی فرانشیز تدوین و 5 دسامبر سال 2003 بازنگری شد. کشورهای عضو می توانند این کد را در کشور خود بپذیرند و مورد تفسیر قرار دهند و تفسیر پیشنهاد شده بوسیله اعضا که مورد پذیرش قرار گیرد به عنوان متمم کد بدون تغییر آن اضافه می شود. این کد دارای 5 بخش می باشد :
در بخش اول به بیان مقدمه، اهداف و شرایط عضویت پرداخته، در بخش دوم پس از ارائه تعاریف به اصول راهنما که ناظر است بر تعهدات طرفین قرارداد فرانشیز و نحوه رفتار با همدیگر که بر رفتار منصفانه و داشتن حسن نیت و حل اختلافات با حسن نیت و مذاکره تاکید دارد. بخش سوم که ناظر است بر استخدام، تبلیغات و افشا اطلاعات و بخش چهارم در مورد قرارداد فرانشیز و شروط و مفادی که باید داشته باشد و بخش پنجم در مورد قابلیت اعمال این کد درباره قراردادهای فرانشیز اصلی است که مقرر داشته درباره فرانشیز دهنده و فرانشیز گیرنده اصلی اعمال نمی شود.
ج) آیین نامه های معافیت دسته جمعی کمیسیون اروپا
پس از صدور رای پرونوپسیا، کمیسیون اروپا در مورد شبکه های فرانشیز تصمیماتی گرفت که منتهی به تدوین آیین نامه شماره 4087/88 مورخ 1988 شد که به فراخور مباحث به آنها اشاره خواهد شد پس از آن دو آیین نامه دیگر به تصویب رسیده است که اولی آیین نامه شماره 240/96 بود که به علت عدم تامین اهداف رقابتی کمیسیون اروپا پس از چندین سال مطالعه نهایتا در سال 2004 دستوالعمل 772/2004 را تصویب کرد که یک اصول راهنما اجرای آیین نامه هم متعاقبا تصویب شده است.

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان درباره آیین دادرسی کیفری

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این آیین نامه ها ناظر بر اجرای مواد 81 و 83 عهدنامۀ رم و 100 و 102 عهدنامۀ لیسبون در مورد تبانی ها و سوء استفاده از موقعیت انحصاریمی باشد که ممکن است تحت شرایط خاصی، بر برخی از روابط عمودی و افقی اعمال نشوند و در صورت جمع این شرایط، معافیتهایی، محدود در فضا و زمان، اعمال گردد که فرانشیز نیز می تواند مشمول آنها گردد. از مهمترین این شرایط می توان به عدم تسلط به بخشی از بازار، بیشتر از نصاب تعیین شده در آیین نامه اشاره نمود.
د) اصول اروپایی حقوق قراردادها در مورد نمایندگی تجاری، فرانشیز و توزیع کالا
این اصول جدیدترین متن حقوقی است که راجع به قراردادهای فرانشیز، توزیع کالا و نمایندگی تجاری توسط گروه مطالعاتی حقوق مدنی اروپا و به درخواست کمیسیون اروپایی در سال 2006 تهیه و تدوین شده است. این اصول، الزام آور نیست و تنها در صورت توافق طرفین قرارداد قواعد آن نسبت به آنها الزام آور خواهد بود اما از آنجا که هدف از تدوین این قواعد یکسان سازی قوانین کشورهایی اتحادیه اروپا در زمینه این قراردادها بوده و حاصل مطالعات تطبیقی کارگروه مذکور در مقررات و رویه های قضایی و عرف های کشورهای عضو اتحادیه اروپا است و دربردارنده اصول مشترک مترقی در مورد قرارداد های
فرانشیز است و به عنوان الگویی علمی در اختیار قانونگذاران کشورهای عضو قرار گرفته است.
ه) راهنمای قرارداد فرانشیز
سازمان جهانی مالکیت فکری در سال 1994 کتاب راهنمایی برای فرانشیز تدوین کرد که از قواعد مورد توجه در زمینه فرانشیز است. اتاق بازرگانی بین المللی هم از سال 1991 اقدام به تدوین 6 نمونه قرارداد در زمینه تجارت بین الملل کردکه از آن جمله نمونه قرارداد فرانشیز در سال 2000 است و در سال 2011 مورد بازنگری قرار گرفت.
مبحث دوم : مزایا و معایب فرانشیز
گفتار اول : مزایای قرارداد فرانشیز
بند اول : مزایای فرانشیز برای فرانشیز دهنده
واگذاری فرانشیز، برای فرانشیز دهنده مزایای متعددی دارد که بعضی از مهمترین آنها به قرار ذیل است
واحد تجاری یا صنعتی که به دنبال توسعه حوزه فعالیت خود فرای مرزهای داخلی است و از این رهگذر به دنبال کسب اعتبار و سود بیشتر است اولاً باید موانع ورود به بازار خارجی را طی کند ثانیاً برای سرمایه گذاری و تأمین نیروی کار از نقدینگی بالا برخوردار باشد. استفاده از قرارداد فرانشیز موجب می شود از مشکلات فوق اجتناب شود؛ به این صورت که چون فرانشیز دهنده به طور مستقیم وارد بازار خارجی نمی شود با موانع نسبتاً کمتری روبه رو است، چه بسا ممکن است به علت آوردن سرمایه و همکاری با واحد صنعتی داخلی از تسهیلات و مشوق هایی بهره مند شود لذا توسعه تجارت با سرمایه و فعالیت فرانشیز گیرنده نفوذ به بازارهایی که امکان دسترسی وجود نداشت را بدون اینکه کنترل خود برسیستم از دست دهد ممکن می شود.
فرانشیزگیرندگان کالاها و مواد خام را از یک فرانشیز دهنده واحد تامین می کنند که این خود منافع زیاد برای فرانشیز دهنده دارد. در واقع یکنواختی در کیفیت و شکل محصول شبکه و حفظ نام و شهرت باعث می شود فرانشیز دهنده در قالب شروطی فرانشیز گیرنده را ملزم به خرید مواد اولیه و ملزمات کند همچنین علاوه بر فعالیت شخصی از فرانشیز گیرندگان حق امتیاز دوره ای و اولیه دریافت می کند که خود یک منبع درآمد دیگری برای فرانشیز دهنده است.
ایجاد یک تجارت مستقل ریسک هایی دارد از جمله اینکه سیستم پاسخگو نباشد و آن طور که پیش بینی می شد عملکرد نداشته باشد در واقع تضمینی برای موفقیت نیست در فرانشیز فرانشیز دهنده تجارت خود را با سرمایه فرانشیز گیرنده توسعه می دهد و فرانشیز گیرنده نیز با پشتوانه شهرت و اعتبار فرانشیز دهنده فعالیت را آغاز می کند منتهی این مورد شراکت نیست تا ریسک آن تقسیم شود بلکه ریسک فعالیت تجاری برعهده فرانشیز گیرنده است اگر چه آغاز تجارت با فرانشیز ریسک را تا حد زیادی کاهش می دهد.
بند دوم : مزایای فرانشیز برای فرانشیز گیرنده
فرانشیز گیرنده با صرف سرمایه و کار کمتر در مقایسه با ایجاد واحد اقتصادی مستقل و در مدت زمان کوتاه به یک سیستم تجاری استقرار یافته با حداقل خطر که دارای علامت یا نام بوده و آزمایش خود را پس داده دست می یابد و این باعث می شود تا برگشت سرمایه سریع صورت گیرد. علاوه بر این یک نام تجاری که در نظر مشتری ارزش و شهرت دارد و یک پشتیبانی اولیه و پشتیبانی مستمر قید این سیستم است. فرانشیز گیرنده آزادی ای را که به عنوان صاحب یک کسب و کار مستقل دارد، کنار می گذارد تا تبدیل به یک جزء از یک گروه شود که به همراه یکدیگر یک کسب و کار را پیش خواهند برد و دیگر نیازی نخواهد بود که نگران روش های موثر برای کسب و کار باشد چرا که یک سیستم از قبل مطالعه شده و آزمایش شده از سوی فرانشیز دهنده در اختیار فرانشیز گیرنده قرار می گیرد.
از امتیازات ورود در شبکه فرانشیزدهنده شهرت و دریافت مساعدت و مشاوره و آموزش کارکنان است و این امکان را برای وی فراهم می کند که در همان ابتدای فعالیت محصول یا خدمتی را عرضه کند که شناخته شده و مورد اعتماد است. این قید که فرانشیز سیستمی مستقر و موفق است برای سرمایه فرانشیز گیرنده امنیت در بازار ایجاد می کند و کاهش ریسک را به همراه دارد. بعلاوه فرانشیز گیرنده از مزایای یک سیستم کسب و کار اثبات شده موفقیت آمیز منتفع خواهد شدکه نتیجه سالها تلاش و توسعه مداوم از سوی فرانشیزدهنده است و یک امنیت کاری برای فرانشیز گیرنده محسوب میشود.
فرانشیز گیرنده از مزایای یک نام تجاری و تصویر خوبی که در ذهن مشتری از یک برند است بهره مند میشود، این یک مزیت بسیار قابل توجه است زیرا کسب محبوبیت در ببین  مشتریان، یک چالش بزرگ برای یک کسب و کار نوپا است. یک نام یا علامت برای حسن شهرت نیاز به زمان و هزینه دارد اما استفاده از علامت دارای حسن شهرت مزایای تجاری دارد. همچنین فرانشیز گیرنده با استفاده از شهرت شبکه با شروع فعالیت در هر نقطه ای مشتریان وفادار به نام را خواهد داشت و در نقاط دیگر نیز مشتریان مجذوب شهرت شده و به سمت بنگاه تازه تاسیس روانه می شوند.
وقتی کسب و کار از حالت مستقل خارج شود و به صورت جزئی از مجموعه بزرگتری در آید هزینه های بازاریابی میان کسب و کارهای تحت پوشش تقسیم خواهد شد و همین تعدد شعبات خود نوعی بازاریابی بوده و در نتیجه کسب و کار در ذهن مشتری جای خود را باز خواهد کرد.

گفتار دوم : معایب فرانشیز برای فرانشیز دهنده
بند اول : معایب