پایان نامه راهنمایی و رانندگی و شرایط زیست محیطی

دانلود پایان نامه

راه پارکی
45
بزرگراه
45
آزادراه
76 – 45
عرض کوچه‌ها و معابر در رابطه با ریزشهای جوی و انواع رفت و آمد‌ها بایستی دارای مقیاس متناسب باشد. از نظر ایجاد پارکینگ‌های عمومی، می‌توان فضایی برابر 4 اتومبیل را نسبت به هر خانوار شهری واجد اتومبیل در نظر گرفت. این مساحت برابر 32 مترمربع برای توقف و دور زدن اتومبیل است (شیعه، 1385: 180 و181).
2-1-2-10 ظرفیت راه‌های شهری
ظرفیت به معنای حداکثر توان عبور ترافیک موتوری یا پیاده از یک قسمت یا مقطعی از راه است. شبکه راه‌ها نیز مانند هر شبکه فیزیکی دیگری، ظرفیت‌های معین و محدودی دارد و چنانچه حجم ترافیک از حدی معین تجاوز کند، کیفیت آمد و شد پایین می آید. وقتی که حجم ترافیک راه از ظرفیت مطلق آن بیشتر شود، راهبندان ایجاد می‌شود. ظرفیت تا اندازه زیادی تابع رفتار رانندگان، مدیریت، ترکیب و تغییرات زمانی حجم ترافیک است. چون امکانات موجود برای توسعه شبکه راه‌های شهری از نظر فضای شهری، منابع مالی و حفظ شرایط زیست محیطی محدود است، ظرفیت طراحی شبکه راه‌های شهری را باید بر اساس ظرفیت آنها در شرایط معقول مدیریت ترافیک در نظر گرفت. اصلاح ترافیکی شبکه راه‌ها، در مقایسه با توسعه فیزیکی آنها بسیار کم هزینه‌تر است. در نتیجه با استفاده هماهنگ از مهندسی ترافیک، آموزش عمومی و اجرای محکم و مداوم مقررات راهنمایی و رانندگی، وضعیت آشفته ترافیک شهرها را سامان بخشید(سعیدنیا، 1381: 23).
2-1-2-11 عوامل کاهش ظرفیت
افزایش تعداد دسترسیها در ظرفیت راه‌های شهری، اثری تعیین کننده می‌گذارد. هر چه تعداد دسترسی‌ها بیشتر باشد، از ظرفیت کاسته می‌شود. بنابراین، ظرفیت راه‌های شریانی تا حدود زیادی تابع نوع و میزان تراکم کاربریهای زمینهای اطراف راه است و بدون تنظیم قاطعانه این کاربریها، ظرفیتهای موجود کم‌کم کاهش می‌یابد. به این دلیل، بدون تنظیم کاربریها و دسترسیها، راه‌های شریانی قادر به انجام وظایفی که برای آن طراحی شده اند، نخواهند بود (سعیدنیا، 1381: 24).
2-1-2-12 ظرفیت عملی
چون حجم زیاد ترافیک، آرامش مناطق مسکونی را بر هم می زند، حجم ترافیک مورد پذیرش مردم در داخل محلات، کمتر از ظرفیت ترافیکی خیابانهاست. بنابراین، ظرفیت خیابان‌های محلی نه بر اساس ظرفیت ترافیکی آنها، بلکه بر اساس رعایت حداقل شرایط زیست محیطی اطراف راه تعیین می‌شود. سرعت وسائل نقلیه در شهر، اغلب کمتر از سرعت آنها در خارج از شهر است و امکان سبقت گرفتن آنها در شهر نیز محدود‌تر است. از این رو، ظرفیت عملی راه‌های شهری غالباً از ظرفیت عملی جاده‌های نظیر آنها در خارج از شهر کمتر است. راه‌های شهری بر مبنای ظرفیت لازم در ساعات اوج طراحی می‌شوند؛ در حالی که در طراحی جاده‌های خارج از شهر، متوسط حجم ترافیک روزانه مورد نظر قرار می‌گیرد (سعیدنیا،1381: 24 ).

مطلب مشابه :  محصولات کشاورزی و شبکه های زهکشی

2-1-2-13 طبقه بندی شبکه‌های ارتباطی
مهمترین مسأله در ترافیک شهری، شناخت سلسله مراتب شبکه‌های شهری و کاربری اراضی اطراف آن است و همچنین راه‌های ارتباطی، مواصلات شهری، ناحیه‌ای و محلی می‌باشد.
ـ طبقه بندی شبکه ها، وسایل کنترل کننده تقاطعها (گره ها)
مشخصات کامل شبکه‌ها از ابعاد عرض، مقطع عرضی، یک طرفه و دوطرفه بودن آن، وضعیت روشنایی، وضعیت حداکثر سرعت مجاز، حجم ترافیک در شبکه‌های مختلف و تقاطعها، تصادفات در تقاطعها و خیابانها، نحوه کاربری اراضی اطراف شبکه ها (از قبیل مسکونی، تجاری، آموزشی و …) پارکینگ و سطح داخل سواره رو و مقررات مربوطه، پارکینگ‌های خارج از سواره رو، محدودیتهای ارتفاعی و وزنی.
2-1-2-14 پارکینگ خیابانی
هنگامی که تعداد وسائط نقلیه در شهر نسبت به ظرفیت خیابانها کمتر باشد، استفاده وسائط نقلیه از سطح خیابانها به عنوان پارکینگ، مشکل چندانی ایجاد نمی‌کند. اما اگر به تدریج بر تعداد اتومبیل‌ها افزوده شود، کمبود فضای عبور و مرور وسائط نقلیه محسوس می‌شود و در این صورت، توقف وسائط نقلیه در کنار خیابانها، در ساعاتی از روز یا حتی در تمام طول روز باید ممنوع اعلام شود. جاده، اصولاً برای عبور و مرور وسائط نقلیه ساخته می‌شود، پس اولویت استفاده از سطح خیابانها با وسائط نقلیه در حرکت است و در هنگامی که ظرفیت خیابانها کافی نیست، باید از توقف وسائط نقلیه در آنجا جلوگیری کرد. اگر چه پارک خیابانی در اکثر شهرهای دنیا پدیده‌ای رایج و کمابیش عادی شده است، اما طرز پارک کردن در خیابانها نکته مهمی است. رانندگان برحسب مورد، وسیله نقلیه خود را موازی با جدول کنار خیابان یا در حالت زاویه دار با آن پارک می‌کنند. در پارک موازی تعدادی کمتر و در پارک زاویه‌ای تعداد بیشتر از وسائط نقلیه در کنار خیابان جای می گیرند. ورود و خروج از پارکینگ در حالت زاویه دار راحت‌تر از حالت موازی است و پارک زاویه ای، هنگام خروج وسیله نقلیه، با خطر قطع ترافیک عبوری همراه است. برای افزایش ظرفیت پارکینگ خیابانی، باید ترتیبی داد که از هر محل پارک در روز چند دفعه استفاده شود (سعیدنیا، 1381: 28).
2-1-2-15 راه‌های پیاده
راه‌های پیاده و پیاده‌رو‌ها بخشی از سطح مشخص ترافیک عمومی محسوب می‌شوند. شهر، محل زندگی و ارتباط انسانها با یکدیگر است و فراهم ساختن امکانات جابه جایی و تأمین نیازهای شهری آنها هدف اصلی برنامه ریزی و طراحی راه‌های شهری است. بنابراین سهولت بخشیدن به حرکت وسائط نقلیه و پیاده‌ها به یک اندازه اهمیت دارد. احساس ایمنی در خیابان‌های شهر شاخصی برای درک وضعیت احترام اجتماعی افراد در شهر است. افزون بر این همه مردم شهر، در قسمتی از مسیر خود پیاده حرکت می‌کنند. پس توجه به پیاده‌ها، توجه به بخشی محدود از جامعه نیست، بلکه رعایت حال همه افراد جامعه است. (سعیدنیا، 1381: 32).
2-1-2-15-1 پیاده روها
در همه معبرهای سطح شهر، انسانها به طور سواره و پیاده در حرکتند. در بسیاری از مناطق شهری نظیر نواحی تجاری، مراکز خرید، مکانهای تفریحی و نواحی مسکونی، وقتی طول سفر کوتاه و جابجایی راحت‌تر باشد، به تعداد پیاده‌ها افزوده می‌شود و وجود پیاده روها اهمیت بیشتری می یابد. اگر عابران پیاده نتوانند به دلیل عرض کم و یا وجود موانع، به راحتی از پیاده روها استفاده کنند، بخشی از سطح خیابانها را برای پیاده روی انتخاب می‌کنند. در مناطق تجاری و مراکز خرید که میزان رفت و آمد زیاد و بعد مسافت کوتاه است، بسیاری از افراد ترجیح می دهند به جای استفاده از وسایل حمل ونقل موتوری پیاده روی کنند. (سعیدنیا، 1381: 32).