پایان نامه شبکه های ارتباطی و مقصدهای گردشگری

دانلود پایان نامه

در منطقه دیلمان به وفور نواحی ییلاقی بسیار زیبا به چشم می آید. از زیباترین مناطق ییلاقی می توان میان دشت در شمال اسپیلی و طالشکوه در غرب روستای دیلمان را نام برد. (سازمان ایرانگردی و جهانگردی، 1378، ص 50)
3-2-8 غار طبیعی
به علت کوهستانی بودن منطقه در این ناحیه غارهای طویل و کوتاه فراوانی به چشم می خورد. از مهمترین غارهای منطقه می توان به موارد زیر اشاره کرد :
غار اسپهدان واقع در 2 کیلومتری روستای شاه شهیدان دیلمان
غار درفک همراه با چاه یخ بر فراز کوه درفک
غار ملومه در جنوب دیلمان
غار تله گلو در روستای آسیابر
غار دیارجان
3-3 دسترسی
با استفاده از نقشه های توپوگرافی می توان شبکه های ارتباطی شهرها با نواحی مجاور را از مسیرهای مناسب عبور داد. اهمیت این نکته را ضرورت ارتباط پیوسته شهر با پسکرانه آن روشن می سازد. شهرها باید ارتباطی کارآمد با نواحی پیرامونی داشته باشند تا از انزوای جغرافیایی به در آیند. بررسیهای مطالعات توپوگرافیک امکان می دهد که شبکه ارتباطی را از تغییرات شرایط محیطی و آب و هوایی مصون داشته و کارایی آنها را در فصول مختلف افزایش داد.
در پهنه جغرافیایی ایران که کوهستانی بودن یکی از ویژگیهای اساسی آن است، موانع کوهستانی پیوسته از عوامل مهم بازدارنده ارتباط صحیح بین شهری بوده اند. توجه به ارتباطات بین شهری نیز خارج از قلمرو برنامه ریزیهای فضایی یک شهر نیست. از اینرو لازم است به موازات طراحی خیابانهای درون شهری، ‌ارتباطات برون شهری و بین شهری نیز با رعایت عوامل توپوگرافی در حدی مطلوب طراحی شده و شکل کارآمد آن عرضه شود. در اینجا نیز عوامل مختل کننده محیطی باید با برخورد علمی مورد بررسی قرار گرفته و قدرت تحدید آنها کاهش داده شوند. (رهنمایی، 1369، ص 106)
مرحله سفر به مکان مورد نظر، که جزء ضروری هر فعالیت گردشگری است در بعضی مواقع بیشتر از اینکه از این مرحله لذت برده شود،‌ ملال آور می گردد، بنابراین سهولت راه،‌ یک عامل مهم احساس رضایت محسوب می شود. در بعضی مواقع،‌ سفر به مقصدهای گردشگری بخشی از هدف سفراست، بطور مثال تماشای مناظر در هنگام سفر، به اندازه اقامت در مقصدهای توریستی اهمیت دارد. (شارپلی ، 1380، ص 69)
استفاده از تفرجگاهها لزوماً همراه با جابه جایی و حرکت است. استفاده از تفرجگاه ها خارج از شهر به ویژه پارکها و تفرجگاههای جنگلی وابسته به امکانات دسترسی است. شبکه حملونقل می تواند در تقاضای تفرجگاهی بسیار مؤثر عمل کند و سطح آن را افزایش دهد. اصولاً یکی از موارد بسیار مهمی که میتواند تقاضای تفرجگاهی (بویژه در مورد مناطق دوردست) را زیاد نماید، افزایش امکانات دسترسی به آن ناحیه می باشد. نوع راه دسترسی و سادگی آن نیز روی تقاضای تفرجگاهی مؤثر است. (برزه کار،‌ 1384، ص 89)
3-3-1 راه های دسترسی
سه جاده اصلی از سه طرف شمال، شرق و جنوب به مرکز بخش دیلمان مرتبط است که در این میان اصلی ترین آنها جاده آسفالته شمالی – جنوبی سیاهکل به با مسافت 48 کیلومتر می باشد و از جاده های دیگر یکی جاده آسفالته دیلمان به پیرکوه است که در ادامه این جاده بصورت جاده شنی با ایجاد شعباتی تا مناطق کجید شهرستان املش و منطقه اشکورات شهرستان رودسر امتداد می یابد، و دیگری جاده شنی دیلمان به آسیابر است که در ادامه این جاده با ایجاد شعباتی تا مناطق خورگام و عمارلو شهرستان رودبار امتداد می یابد. (سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گیلان – 1383 – ص 10 )
شکل3-16 نقشه راه های ارتباطی محور سیاهکل – دیلمان
3-3-2 حمل و نقل و کیفیت راه های دسترسی
جابجایی مسافران یکی از عناصر حیاتی سیستم گردشگری است که بین منبع و مقصد گردشگران پیوندی حساس برقرار می کند. حمل و نقل گردشگران بین محل اقامت آنان با مکانهای جذاب و دیدنی، بین نواحی شهری و جاذبه های مختلف و سایر جابجاییها ، نیاز به برنامه ریزی خاص دارد. (کاظمی، 1385، ص 57)
در حمل و نقل ، کیفیت و امنیت راه های دسترسی پارامترهای دخیل هستند که به بررسی آنها در منطقه دیلمان می پردازیم.
الف – عدم خط کشی های ایمنی در کنار جاده ها: خط کشی کنار جاده ها از جمله اقدامات بسیار مؤثر در کاهش تصادفات رانندگی است. به هنگام بارش یا رانندگی در شب مرز میان آسفالت و کناره خاکی راهها به سختی مشخص می شود به خصوص که جاده سیاهکل–دیلمان در اکثر اوقات سال دارای مه غلیظ می باشد و طبق مشاهدات نگارنده و عکسهای موجود این جاده فاقد شانه راه در اکثر مسیر خود،‌ گارد حفاظتی در دیواره پلها و پرتگاه ها و حتی خط کشی کنار جاده در این قسمتها می باشد.
ب- عدم وجود پمپ بنزین در مسیر سیاهکل–دیلمان : از دیگر مشکلات این جاده طبق مشاهدات و مصاحبههای به عمل آمده می توان به عدم وجود تعمیرگاه و خدمات امدادی و نیز جایگاه پمپ بنزین اشاره کرد با توجه به آنکه این جاده دارای شیب نسبتاً زیاد در بعضی قسمتهای خود بوده و در شیب زیاد مصرف بنزین تا دو برابر افزایش می یابد. در شهر دیلمان نیز تنها یک پمپ داخل یک مغازه جهت ارائه بنزین به خودروها وجود دارد.
ج- رهاسازی دامها در مسیر راه ارتباطی و نیز عدم وجود تابلوهای هشداردهنده عبور حیات وحش: با توجه به ییلاقی بودن منطقه و معیشت مردم منطقه از راه دامداری خطر رها شدن دام و ایجاد تصادفات برای گردشگران و نیز از بین رفتن دامها در جاده وجود دارد.
در مسیر راه ارتباطی منطقه که دو طرف جاده پوشیده از جنگل می باشد، به هنگام شب جانوران وحشی از عرض جاده عبور می کنند. با افتادن نور اتومبیل بر چشم این جانوران، انان از حرکت باز مانده و بدین ترتیب باعث مرگ خود می شوند. (استانداری استان گیلان، 1377، ص 37)
از جمله نارساییهای بسیار چشمگیر در بخش عرضه امکانات توریستی استان گیلان تمرکز راه های ارتباطی در ناحیه جلگه ای و نارسایی بسیار شدید آن در نواحی کوهستانی و کوهپایه ای است. احداث و توسعه و بهسازی راه های دسترسی به نواحی کوهستانی، ضمن اینکه می تواند معیشت موجود در این نواحی را تثبیت و تقویت کرده، عامل بسیار مهمی برای کاهش فشار بر نواحی توریستی جلگه ای شوند. گسترش راه های دسترسی به نواحی کوهستانی از فشار مسافران به نواحی ساحلی و شهرهای استان تا حدودی زیادی جلوگیری کرده و باعث توزیع مناسب فضایی مسافران در زمانهای اوج خواهند شد. (استانداری استان گیلان، 1377، ص 38)