پایان نامه موقعیت جغرافیایی و اطلاعات هواشناسی

دانلود پایان نامه

کلیه مطالعاتی (مطالعات قبلی) که توسط دیگران درباره موضوع انجام گرفته است را اصطلاحاً پیشینه تحقیق می نامند. مطالعه ادبیات تحقیق موجب تدوین چارچوب فکری یا تحلیلی شده و از طریق آن مسأله برای محقق محدود می شود و از دوباره کاری جلوگیری می گردد لذا براساس بررسی‌های صورت گرفته در کتب، مقالات، مجلات و پایان نامه و رسالات نگارش یافته در مقاطع تحصیلات تکمیلی که در ایران تدوین شده می‌توان به موارد زیر اشاره نمود :
روستو به عنوان یکی از پیشگامان دانش توسعه، جهش اقتصادی کشورهایی چون فرانسه، آمریکا، آلمان و روسیه را به دلیل موقعیت ایده آل حمل و نقل در این کشورها میداند او انقلاب صنعتی اروپا را مدیون تحولاتی میداند که در تکنولوژی حمل و نقل اتفاق افتاده است. این موضوع در صحنه بین المللی از دهه 1970 با عنوان هواشناسی جاده ای پا به عرصه نهاد و به جهت اهمیت آن مورد توجه مراکز معتبر علمی چون سازمان هواشناسی جهانی، مجمع جهانی راه و سازمان همکاری های اقتصادی قرار گرفت به طوری که حدوداً 7900 ایستگاه هواشناسی جاده ای در سطح جهان به جمع آوری و ثبت اطلاعات جوی می پردازد.


در استرالیا رابینسون، (1965)و در ایالات متحده آمریکا شرتزوفاهر، (1978)نشان دادند که نسبت تصادف ها در روزهای بارانی در مقایسه با روزهای غیربارانی 30 درصد بیشتر است (محمدی، 1385، ص192).
تامپسونوپری، 1997. بارانهای شدید هزینه سنگینی را برای راهداران به منظور تعمیر و نگهداری راهها به بار می آورد به طوری که بارش بیشتر از 50 میلیمتر در ساعت سبب بروز سیلاب در سطح جاده ها می شود (محمدی، 1385،ص192)
اسمیت، 1982، با بررسی تصادفهای ناشی از شرایط جوی در گلاسکو با استفاده از اطلاعات هواشناسی محل واقعه، هزینه وقوع تصادف در شرایط بارانی و لغزنده بود نسطح جاده را روزانه 5/4 میلیون پوند برآورد نمود شایان ذکر است که تعداد سوانح در هنگام ریزش برف نسبت به بارندگی بیشتر است (محمدی، 1385، ص193).
پری و سایمونز،1980، به مطالعه اثر توفان برف اسکاتلند در تاریخ 28 تا 30 ژانویه 1978 بر حملونقل جاده ای پرداختند تصادفها و تلفات جاده ای در طی روزهای برفی نسبت به روزهای غیربرفی 25 درصد بیشتر است و میزان تلفات در واحد ترافیک حدود دو برابر می شود (محمدی، 1385، ص193).
اریکسون و لیندکویست در سال 2002 به نقل از حبیبی، 1383، به بررسی عامل لغزندگی سطح جاده به هنگام بارندگی و ریزش برف در سطح جاده پرداختند. این شرایط به هنگام عبور یک جبهه هوای گرم از روی منطقه ای که هوای سرد در آنجا حاکم است و دمای سطح جاده نیز زیر صفر درجه است، رخ می دهد. آنها در دو منطقه از جنوب سوئد به بررسی توزیع زمانی و مکانی باران و اسلیت بر روی سطوح یخ زده پرداختند و نتیجه گرفتند که در ماه آوریل هم به دلیل اینکه تابش خورشید زیاد است شرایط بحرانی کمتری ایجاد می شود (محمدی، 1385، ص193).
بهلول علیجانی و مجید حبیبی نوخندان،1380، در مقاله خود تحت عنوان مطالعه اثر نوسانات اقلیمی بر تردد و تصادفات جاده هراز می فرمایند عناصر و پدیدههای اقلیمی از مهمترین عوامل بروز تصادفات در محور هراز در ماههای سرد سال می باشد بطوری که با بررسی فراوانی تصادفات در پدیده های مختلف اقلیمی مشخص شد که در ماه اسفند 237 ‏مورد و در ماه آذر 206 مورد و در ماه دی 170 مورد تصادف داشتیم که با پدیده های اقلیمی بخصوص یخبندان و ریزش برف همراه بوده اند و مابقی تصادفات با پدیده های دیگر اقلیمی ارتباط داشتند.
‏حمیددالائی، 1383 ‏، در مقاله خود تحت عنوان نقشه دانش اقلیم شناسی در صنعت حمل و نقل جادهای می فرماید تصادفات جاده ای عامل عمده مرگ و میر در سراسر جهان هستند و علی رغم اطلاعات جدی در ایمنی جاده ها در بسیاری از کشورها طی دهه های گذشته، تقریباً 2/1 ‏میلیون نفر هر ساله در تصادفات جاده ای کشته می شوند حدود 90 درصد از این تصادفات در کشورهای در حال توسعه اتفاق می افتد.
سعید قطره سامانی،1383، در مقاله خود تحت عنوان تأثیر عوامل جوی بر تردد جاده ای در استان چهارمحال بختیاری می فرماید در این استان در زمانی که هوا صاف و آسمانی آفتابی داریم میزان تصادفات بالا رفته و در شرایط بد جوی این مقدار کاهش می یابد که این موضوع بدلیل بسته شدن راه ها و عدم تردد وسایل نقلیه می باشد و بیشترین تأثیر عوامل جوی بر تردد جاده ای را عناصری چون باران، برف، مه، هوای ابری و طوفان در تصادفات جاده ای دارد.
محمدرضا افشاری آزاد، 1387 ‏، در مقاله خود تحت عنوان بررسی عناصر اقلیمی بر تصادفات جاده ای محور رشت – بندرانزلی می فرماید که در سال 1385 ‏اکثر تصادفات در هوای صاف، در سال 1384 ‏اکثر تصادفات در هوای ابری و در سال 1381 ‏در شرایط بارندگی اتفاق افتاده است و بیشترین تصادفات در هوای بارانی در ساعت 18 ‏- 14 ‏اتفاق افتاده است.
فصل سوم- روش اجرای تحقیق/ مواد و روش ها
3-1 موقعیت جغرافیایی
3-2 مشخصات طبیعی
3-3 دسترسی
3-4 بافت شهر
3-5 ویژگی های جغرافیایی انسانی
3-1 موقعیت جغرافیایی شهرستان سیاهکل و بخش دیلمان
شهرستان سیاهکل ازشمال وشمال شرقی به شهرستان لاهیجان، از شمال غرب به شهرستان رشت، از غرب جنوب و جنوب غربی به شهرستان رودبار و استان قزوین، از جنوب شرق به شهرستان رودسر، از شرق به شهرستان املش و لنگرود محدود می شود. این شهرستان در مختصات جغرافیایی43َ ˚49 تا 09َ ˚50 طول شرقی و 40َ ˚36 تا 11َ ˚37 عرض شمالی قرار دارد. مساحت شهرستان سیاهکل 972 کیلومترمربع بوده که پس از شهرستانهای رود بار، تالش، رشت، و رودسر پنجمین شهرستان به لحاظ مساحت محسوب می گردد.
ازنظر تقسیمات کشوری این شهرستان دارای دو بخش دیلمان و مرکزی و دو منطقه شهری سیاهکل و دیلمان و دارای 5 دهستان به نامهای مالفجان، خرارود، توتکی، دیلمان و پیرکوه می باشد این شهرستان دارای 249 آبادی بوده که 210 آبادی آن دارای سکنه و 39 آبادی آن خالی از سکنه می باشد.
بخش دیلمان بعنوان یکی از دو بخش شهرستان سیاهکل در استان گیلان است که در جنوب شهرستان مذکور واقع شده است، این بخش دارای دو دهستان بنام های دیلمان و پیرکوه است که در این میان دهستان دیلمان دارای 75 آبادی که 58 آبادی آن دارای سکنه و 17 آبادی آن خالی از سکنه می باشد همچنین دهستان پیرکوه دارای 29 آبادی که 28 آبادی آن دارای سکنه و 1 آبادی آن خالی از سکنه می باشد. (سالنامه آماری استان گیلان، 1387)
جدول 3-1 تقسیمات سیاسی شهرستان سیاهکل
بخش
دهستان