پایان نامه کارشناسی ارشد:دعوای غیر منقول و مرجع صالح برای رسیدگی

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :دعوای غیر منقول و مرجع صالح برای رسیدگی بر آن 

تکه ای از متن پایان نامه :

منحصراً بهره گیری کند»[1] ؛ مثلاً حقی که یک تاجر و یا صنعتگر نسبت به نامی تجاری و یا شکل خاصی از محصولات یا کالاهای خود دارد و یا حقی که نویسنده­ی یک اثر ادبی و یا مخترع نسبت به نوشته­ها و یا اختراعات خود می­یابد، بی­گمان جزء حقوق مالی و با ارزش می باشد، اما موضوع آن ،به جای اشیاء خارجی، امور ذهنی و فکری می باشد. از­آنجا­که برای تشخیص احکام مربوط به اموال، بایستی نوع تمام اشیاء و حقوق مالی، از حیث منقول و غیرمنقول بودن، تعیین گردد، منقول یا غیرمنقول بودن حقوق مالی نیز یکی از مباحث مهم در این راستاست. در این ارتباط بایستی گفت به­جزآن بخش از حقوق مالی که مطابق قانون، غیرمنقول شناخته شده، بقیه­ی حقوق منقول می باشد. به همین جهت بیشتر نویسندگان[2]، منقول بودن حقوق مالی را موافق قاعده دانسته و حقوق غیرمنقول را به مواردی اختصاص داده­اند که از نصوص قانون بتوان صراحتاً آن را استنباط نمود. این اصل از روح ماده­ی 18 قانون مدنی که به شمارش حقوق غیرمنقول، مانند حق ارتفاق و حق­العبور و… پرداخته می باشد، استنباط می­گردد. پس زیرا موضوع، حقوق معنوی، تراوشات فکری و ابداعات ذهنی بشر و فعالیّت­های انسانی می باشد و این امور را اساساً نمی­توان غیرمنقول تلقی نمود، طبیعتاً این دسته از حقوق مالی، بر طبق ماده­ی 18 بایستی منقول محسوب گردد.

ه- انواع مال غیرمنقول

مطلب مشابه :  ارشد:دعوای غیر منقول و مرجع صالح برای رسیدگی

با ملاحظه­ی مواد 12تا 18 قانون مدنی می­توان اموال غیر­منقول را به چهار دسته بخش نمود:

1-اموالی که ذاتا غیر­منقول هستند؛

2-اموالی که در اثر اقدام بشر، غیر­منقول شده­اند؛

3-اموال منقولی که قانون بنابرمصالحی، آن را از بعضی جهات، در حکم غیر­منقول قرار داده می باشد؛

4-اموال غیر­منقول تبعی یا حقوق مالی و دعاوی­ای که موضوع آن غیر­منقول می باشد وازین لحاظ، تابع اموال غیرمنقول محسوب می­گردد.

غیرمنقول محسوب می­گردد. اما در مقابل می­توان ظاهر مواد، می­توان استدلال نمود که ثمره و حاصل و اشجارو مصالح بنایی، ذاتاٌ جزء اموال منقوله می باشد و به لحاظ ارتباط آن به زمین، صفت غیرمنقولی را مصنوعاً کسب کرده می باشد. پس اگر بنای متعاملین بر انتزاع و جداکردن اموال مذکور از زمین باشد، در[1].همان ، ص 39.

[2]. جعفری لنگرودی، محمد جعفر،منبع پیشین، شماره 11876،ص 3158و کاتوزیان ، ناصر، اموال و مالکیت، ص 64.

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه