پایان نامه کارشناسی ارشد:دعوای غیر منقول و مرجع صالح برای رسیدگی بر آن

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :دعوای غیر منقول و مرجع صالح برای رسیدگی بر آن 

تکه ای از متن پایان نامه :

دیگری بدهد، مدیون در برگزیدن مصداق خارجی برنج فریدونکنار آزاد می باشد. قانون مدنی نیز در ماده­ی 351، در مقام اظهار شرایط مبیع کلی می­گوید: «در­صورتی­که مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد، بیع وقتی صحیح می باشد که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر گردد». پس کلی چیزی می باشد که صادق بر افراد عدیده می باشد.

مالی که مانند بسیار دارد، مانند اشیاء ساخت کارخانه ها و گندم، مثلی می باشد و چیز هایی که مکیل یا موزون یا قابل اندازه گیری نباشند مانند پارچه، قیمی‌اند.[1]

البته بایستی توجه داشت که در تعهدات، مثلی یا قیمی بودن صفتی نیست که حتماً ناشی از ماهیّت مال باشد، بلکه طرفین قرارداد می­توانند به تراضی یکدیگر، موضوع تعهد را هر چند که مثلی باشد، قیمی قرار دهند؛ به عنوان مثال اگر کسی تعهّد کند که یک کیسه برنج معیّن را به دیگری بدهد، با آنکه برنج ذاتاً جزء اموال مثلی می باشد، موضوع تعهّد بر حسب تراضی طرفین، مال معیّن و قیمی قرار داده شده ومتعهّد نمی­تواند با این بهانه که برنج مثلی می باشد، کیسه­ی دیگری را به داین بدهد.[2]

در مقام وفای به عهد نیز فقط مالی را می­توان مثلی محسوب نمود که عین کلی باشد؛ یعنی در صورتی می­توان موضوع تعهّد را مثلی تلقّی نمود که فقط به وسیله­ی صفات یا مقدار، مشخص شده باشد. در­صورتی­که موضوع قرارداد، به شخصه معیّن گردد، مدیون نمی­تواند مال دیگری را، هرچند که از تمام جهات همانند آن باشد، به طرف خود تسلیم کند.

مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوع قابلیت یادگیری سازمانی، یادگیری سازمانی

در موارد ضمان قهری (غصب-اتلاف-تسبیب)، همیشه کوشش قانون­گذار بر این بوده می باشد که وضع اقتصادی زیان­دیده را تا حدممکن بهبود بخشد وبه حالت اول بازگرداند. برای رسیدن به این مقصود، اگر مال تلف شده دارای اشباه و نظایر فراوانی باشد، بهترین راه این می باشد که مثل آن مال، برای مالک تهیّه گردد.

بند سوم: اموال مصرف­شدنی و مصرف­نا­شدنی

بعضی از اشیاء پس از نخستین بهره گیری­یآدمی از بین می­رود وانتفاع از آن، با بقاء عین مال، امکان ندارد. از بین رفتن اشیاء به تناسب بهره گیری­ای که از آن می­گردد، گاه مادی می باشد، مانند مصرف خوراکی­ها و آشامیدنی­ها وگاهی حقوقی می باشد، مانند بهره گیری از پول که با انتقال آن ملازمه دارد. در مقابل، بعضی از اشیاء را می­توان با حفظ ماهیّت آن مورد بهره گیری قرار داد. به همین جهت، در این قبیل موارد، ممکن می باشد حق[1].جعفری، لنگرودی، منبع پیشین، صص 2976 و 3215.

[2].کاتوزیان، ناصر، منبع پیشین، صص 44 و 45.

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه