پیش گیری از اقدام به خودکشی

دانلود پایان نامه

خودکشی:
خودکشی مرگی است که عمداَ به دست خود شخص حاصل شود ؛به عبارتی خودکشی عمل آگاهانه نابود سازی به دست خود است که آن را یک ناراحتی چند بعدی در انسان ناتوان یا نیازمندی می توان دانست که حذف خود را برای حل مسئله بهترین راه حل تصور می کند.

بدون شک میزان خودکشی در یک زندان معرف سطح کلی بهداشت روانی در آن زندان است. خودکشی با بیماری های روانی و جسمی متعددی ارتباط دارد، اما بیشترین ارتباط را با افسردگی دارد. افسردگی پیش درآمد اکثر خودکشی هاست. خودکشی با سوء مصرف الکل و اسکیزوفرنی نیز رابطه دارد.افراد قاتل و دیگرکش نیز به مقدار زیادی در معرض خطر خودکشی هستند. میزان خودکشی در زنان و مردان در بین افرادی بیشتر است که طلاق گرفته و بیوه شده اند. همچنین خطر خودکشی در افراد مجرد بالاتر از افراد متأهل است. اقدام به خودکشی قوی ترین عامل خطر برای خودکشی کامل است که این اقدام در سال بعدی صد برابر بیشتر از متوسط، خطر به همراه دارد. بزهکارانی که سابقه ی رفتارهای خود آسیبی داشتند اغلب مجرد، سفید پوست، یا بومی بودند. در مورد سوابق کیفری ،بزهکارانی که سابقه ی محکومیت های متعدد داشتند همچنین موارد متعدد فرار از زندان و ارتکاب  به جرایم سازمان یافته از مواردی است که می توان درباره ی این گروه ذکر کرد. علاوه بر این کمترین دوره زمانی عدم ارتکاب جنایات را داشتند و دارای سوابق جرایم خشونت آمیز و حتی سوابقی مبنی بر داشتن آزادی مشروط و در موارد بسیار نقض آن هم بودند . ارزیابی هنگام پذیرش زندانیان به مااین امکان را می دهد که این موارد به طور کامل احراز شوند) طالبان، 1385).

مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوع مدل رگرسیون خطی و رگرسیون چندگانه

 

پیش گیری از اقدام به خودکشی

الف) محدود کردن دسترسی به داروها و مواد سمی :

1- هشدار به زندانیان در مورد ذخیره داروها در زندان

2- آگاهی دادن عمومی در مورد خطرناک بودن داروها وسموم(داروی نظافت و…)

ب) کنترل حوادث استرس زای زندگی :

1- درمان مناسب بیماری های روان پزشکی،به ویژه افسردگی و اعتیاد

2- توجه به اهمیت نقش بنیاد خانواده و سعی در حل مشکلات خانوادگی

3- درمان و مراقبت از بیماران مبتلا به بیماری های مزمن و صعب العلاج

 

ج) راهکارهای مؤثر بر شناخت:

1- بالا بردن ظرفیت روانی و قدرت سازگاری با مشکلات و آماده کردن افراد برای برخورد با بحران های قابل پیش بینی

2- آموزش مهارت های اساسی زندگی

 

د) راهکارهای مؤثر بر عواطف:

1.توجه دادن به آموزش های مکتب اسلام ،با اشاعه این برداشت که خودکشی یک گناه است و بهره گرفتن از زمینه های اعتقادی در افراد

2.تقویت دلبستگی مذهبی و تشویق افراد به شرکت در مراسم و آیین های جمعی مذهبی

3.جلو گیری از انزوای اجتماعی و پیوند دادن افراد با گروه ها و کانون های مختلف و ارتقای حس تعلق به گروه

 

ه) راهکارهای مؤثر بررفتار:

1- حساس کردن پزشکان،روان پزشکان،روان شناسان،مددکاران در مورد اخطار خودکشی و شناخت و تشخیص افکار خودکشی و تصمیم جدی

2- کنترل نزدیک و پیوسته خانواده ها با افرادی که قصد جدی خودکشی دارند.

3- آموزش مهارت مقابله با بحران به افراد

و) راهکارهای مؤثر بر محیط:

1.حمایت از افرادی که زندگی خانوادگی آنها با بحران مواجه شده است.

2.آشنا ساختن افراد با خدمات روان شناسی و روان پزشکی و مددکاری به ویژه از بعد بهداشت روانی

مطلب مشابه :  مقاله رایگان با موضوع بهبود عملکرد کسب و کار و عملکرد کسب و کار

3.توجه به افراد گروه های آسیب پذیر شامل:سالمندان، معتادان، بیماران صعب العلاج و مزمن،افراد با بحران های زناشویی و… .